5.Sınıf Ders Notları6.Sınıf Ders Notları7.sınıf Ders Notları8.Sınıf Ders NotlarıYeni Ders Notu

Edat, Bağlaç, Ünlem Ders Notu

Türkçede en çok kullanılan edatlar, bağlaçlar ve ünlemler konusunu işleyeceğiz. Edat nedir? Edatlar ne işe yarar? Bağlaç nedir? Bağlaçlar ne işe yarar? Türkçedeki ünlem ifadeleri nelerdir? Edat, bağlaç, ünlem PDF formatında ders notu için aşağıdaki linki tıklayınız.

Edat, bağlaç ve ünlemle ilgili ders notlarına, çalışma kağıtlarına, konu anlatımlarına, testlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Edat, bağlaç ve ünlem nedir, özellikleri nelerdir, cümleye kattığı anlamlar nelerdir?

Edat, bağlaç ve ünlem ders notunu indirmek için aşağıdaki (mavi) linki tıklayınız.

Edat,Bağlaç,Ünlem Ders Notu(İndir)

Edat, bağlaç ve ünlemle ilgili olarak hazırlanan diğer dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Edat, bağlaç, ünlem ders notu için:

Edat, Bağlaç, Ünlem Ders Notu         

 

Edat, bağlaç, ünlem çalışma kağıtları için:

Edat, Bağlaç, Ünlem Çalışma Kağıdı-1

Edat, Bağlaç, Ünlem Çalışma Kağıdı-2

Edat, Bağlaç, Ünlem Çalışma Kağıdı-3

Edat, bağlaç, ünlem testleri için:

Edat, Bağlaç, Ünlem Testi-1               

Edat, Bağlaç, Ünlem Testi-2               

Edat, Bağlaç, Ünlem Testi-3               

Edat Bağlaç Ünlem Testi-4                 

Edat Bağlaç Ünlem Testi-5                 

 

Edatlar

Tek başlarına anlamları olmayan, başka kelimelerle öbekleşerek değişik ve yeni anlam ilgileri kuran, birlikte kullanıldıkları kelimelere cümlede anlam ve görev kazandıran kelimelere edat denir.

Özellikleri ve Örnekler

Türkçede isimler ve fiiller anlamlı kelimelerdir. Edatlar ise tek başlarına anlam ifade etmezler; ancak cümlede anlam kazanır veya sadece diğer kelimelere anlam katarlar.

“için, kadar, -E kadar, gibi, göre, ile, üzere, yalnız, -E karşı, sanki, ancak, -dEn beri, -E doğru”
Kelimeler arasında çeşitli anlam ilişkileri kurduğu için edatlara yardımcı kelimeler de denir.

Ders çalışmak için odasına çekildi. (amaç)
Kurt gibi acıkmıştım. (benzerlik)
Edatlar önceki kelimeyle sonraki kelime arsında anlam ilgisi kurar. Bağlaçtan ve zarflardan farkı, yeni bir anlam
ilgisi koruyor olmasıdır.
Sözlüden yine zayıf almış. (zarf)
Eve gittim, fakat onu bulamadım. (bağlaç)
Konuşmak üzere ayağa kalktı. (edat)

Edatlar cümleden çıkarılınca cümlenin anlamında bir eksiklik, daralma veya bozulma olur.
Güneş gibi başı göklere erdi. →edat çıkarılınca→ Güneş başı göklere erdi.

Tek başlarına kullanamazlar. Başka kelimelerle birleşerek sıfat ya da zarf görevli öbekler oluştururlar. Dağ gibi adam yok oldu gitti. (sıfat öbeği)
Sen de benin kadar çalışsan… (zarf öbeği)

Tek başlarına iken isim, sıfat, zarf, bağlaç olarak kullanılabilir. Bu durumda edat olmaktan çıkar:

Karşı köyde akrabaları vardı. sıfat
Derenin karşısına geçtik. ad
Her söylenene karşı çıkıyor. birleşik fiilde isim
Bana doğruyu söyle. isim
Doğru söze ne denir? sıfat
Lütfen doğru oturun! zarf
Bir ömür boyu yalnız yaşadı. zarf
Biz bu dünyada hep yalnızız. isim
Parkta oturan yalnız adam onun babasıydı. sıfat
Meyveler güzel, yalnız biraz renksiz. bağlaç

Bazı edatlar sadece hâl ekleri ile birlikte kullanılırlar. Bazıları da üzerlerine ek alabilirler:
-e kadar, -e doğru, -den beri bu kadarını, senin gibisi
Cümlede veya isim tamlamasında isim görevi alabilir; ek-fiil alarak yüklem olabilir.
Bu paranın ne kadarı sizin? (iyelik eki almış, isim gibi kullanılmış, nesne olmuş)

Her şey bıraktığım gibiydi. (ek-fiilin “di”li geçmiş zaman çekimi ile isim gibi kullanılmış, yüklem olmuş)

Edat grupları (edat ve edattan önceki kelimenin oluşturduğu kelime grubu) cümlede çoğunlukla zarf veya edat tümleci olur.
Sabaha kadar ders çalıştık. (zarf tümleci)
Eve doğru yürüdüm. (edat tümleci)

Başlıca Edatlar

“ile”

“Araç, alet, neden, zaman, birliktelik” ilgisi kurar.
Ankara’ya uçakla giderler. (araç)
Bizi boş vaatlerle kandırdılar. (araç)
Hasan yaşlı annesiyle oturuyordu. (beraberlik)
Arabanın gürültüsüyle irkildi. (neden)
Baharla birlikte leylekler de geldi. (zaman)

“-le” şeklinde bitişik de yazılabilir.
Çocuk ile→çocukla
Araba ile→arabayla

“ne ile, kiminle” sorularına cevap verir.
Sözünüzü balla kesiyorum. (araç)
Yar ile sohbet ne güzel. (birliktelik)

Not: “ile” kelimesi “ve” gibi kullanılırsa bağlaç olur.
Bir kola ile simit aldım. (kola ve simit)
Soyut bir kelimeyle öbekleşirse edat değil “durum zarfı” olur.
Öfkeyle kalkan zararla oturur. (nasıl, öfkeli ve zararlı)
Sevinçle boynuma sarıldı. (nasıl, sevinçli bir hâlde, durum zarfı)

“gibi”
Benzetme edatlarındandır.
Yalın hâldeki kelimelerle birlikte kullanılır.
Benzetme, eşitlik anlamları katar.
Birlikte kullanıldığı kelime ile birlikte sıfat, zarf ve isim olabilir.

Adamın demir gibi bileği vardı. (sıfat, benzetme)
Kurşunlar, yağmur gibi yağıyordu. (zarf, benzetme)
Uyandığı gibi yataktan fırladı. (zarf, anında anlamı)

İsim veya zarf gibi kullanıldığında cümle öğeleri oluşturur. Bu durumda ek alabilir.
O anda utançtan ölecek gibiydi. (isim, yüklem)
Onun gibisi nerede bulunur? (isim, özne)
Bu edatın yerini bazı ekler alabilir:
Şöyle garip bencileyin. (benim gibi)
Kadınsı bir gülüşü vardır onun. (kadın gibi)

“sanki”
Benzetme edatıdır.
“san” ve “ki”nin birleşiminden oluşmuştur.
Bu edatı bulunduran cümlelerde “sanmak, zannetmek” anlamları vardır.
“benzetme, uyarı, sözüm ona, sözde, inanmama” anlamları katar.

Sanki gece olmuş. Gibi, öyle zannedersin
Biri kapıyı çalıyor sanki. gibi, öyle zannediliyor
Sanki bütün kabahat benim. sözde, inanmama
Aldın da ne kazandın sanki? uyarı, ne kazandığını sanıyorsun?
Gelseydi ne olurdu sanki? ne olacağını sanıyordu ki?
Sanki bu da mı güzel? Öyle mi sanıyorsun?

Not: “sanki” edatıyla “gibi” edatı bir arada kullanılırsa anlatım bozukluğu ortaya çıkar:

Sanki beni dövecek gibiydi. (yanlış)
“Beni dövecek gibiydi.” ya da “Sanki beni dövecekti.”

“kadar, -E kadar”
Benzetme edatlarındandır.
Yalın hâldeki veya –E yönelme eki almış kelimelerle kullanılır.

“kadar” şeklinde kullanıldığında üzerine ek alabilir.
“Karşılaştırma, benzerlik, eşitlik, yaklaşıklık, ölçü” anlamları katar.
Biz de onlar kadar başarılıyız. (eşitlik, benzerlik, ölçüsünde)
Gül kadar güzelsin. (benzerlik)
Mektubu okuyunca köyünü görmüş kadar sevindi.(gibi)
Bir ton kadar kömür almış (ölçü, aşağı yukarı)
Birlikte kullanıldığı kelimeyle isim, sıfat ya da zarf oluşturur.
Biz bu kadarına da alışığız. (isim)
İçmiş kadar olduk. (zarf)
Ne kadar güçlü bir adam… (zarf)
Evin deniz kadar havuzu var. (sıfat)
“kadar” kelimesi zarf tümleci de yapar, edat tümleci de:
Dershaneye kadar gidelim. (edat tümleci)
Akşama kadar çalıştık. (zarf tümleci)

“için”
“Amaç, neden, özgülük, görelik, karşılık” bildirir.
“Hakkında, nedeniyle, yüzünden, maksadıyla” anlamlarını ifade eder.
Yalın hâldeki ya da iyelik eki almış kelimelerle birlikte kullanılır.
İsim olarak kullanıldığında üzerine ek alabilir.
Bu edatla kurulan söz öbekleri, cümlede genellikle edat tümleci olarak kullanılır.

Çalışmak için başvurdu. (amacıyla)
Sıkıldığı için dışarı çıktı. (neden)
Bu ayakkabıyı babam için aldım (özgülük)
Bu iş için kaç lira ödedin? (karşılık)
Senin için sorun yok tabi. (görelik)
Bizim için ne diyorlar? (hakkımızda)
Sizin için üç kişilik yer ayrıldı. (aitlik)
Tüm bu hazırlıklar bizim içindi. (isim, yüklem)
Vatan için ölenler yüreğimizde yaşarlar. (amaç, özne)

“üzere, üzre”
“Amaç, koşul, zamanda yakınlık, gibilik” anlamları katar.

Sorunu halletmek üzere gidiyorum. (amaç, için)
Kitabı yarın vermek üzere alabilirsin. (şartıyla)
On dakika konuşmak üzere kürsüye çıktı. (için, amaç)
Acele edin, güneş batmak üzere. (zamanda yakınlık)
Konuştuğumuz üzere yarın buluşacağım.(gibilik)
Bu edatın üzerine ek gelebilir:
Tam da yola çıkmak üzereydik.

“-E göre”
Yönelme hâl ekiyle birlikte kullanılır, yani bu eki almış kelimelerden sonra gelir. Kendi üzerine de ek alabilir. “Görelik, uygunluk, yönünden, bakımından ve karşılaştırma” anlamları katar.

Başbakana göre enflâsyon düşük. (açısından)
Ayağını yorganına göre uzat. (ölçüsünde)
Allah dağına göre kış verir. (uygunluk)
Anlatılanlara göre ikisi de suçluymuş. (bakılırsa)
Siz bana göre daha gençsiniz. (karşılaştırma)
Bana göre ayakkabınız var mı? (uygunluk)

“karşı”

“-E” yönelme hâl ekiyle kullanılarak “için, hakkında, yönelme, ilgili olma” anlamları katar.
Edebiyata karşı ilgim vardı. (hakkında, yönelik)
Denize karşı bir balkonu var. (yönelik)
Zaman bildiren kelimelere eklenip “doğru, sularında”
anlamları katar ve zarf öbeği oluşturur.
Yağmur sabaha karşı yeniden başlamıştı.(doğru)
Sabaha karşı uyuyabildim. (zarf öbeği)

“diye”
Amaç ve neden ilgileri kurar.

Terfi edeyim diye yağcılık yapıyor. (amaç)
Yağmur yağıyor diye dışarı çıkmadı. (neden)

“mi”

Soru edatıdır. Farklı anlam ilgileri kurar. Ek alabilir.
Babanız İstanbul’dan döndü mü? soru
Onu gördüm mü sinirleniyorum. zaman
Sıcak mı sıcak bir havaydı. pekiştirme
Çalıştın mı her şeyi başarırsın. koşul

“doğru”
Yönelme eki ile birlikte kullanılarak yön bildirir.

Ormana doğru yürüdük./Bana doğru bakıyor.

Zamanda yakınlık bildirerek zarf öbeği de oluşturur.
Akşama doğru geldiler. (zarf öbeği)

Ad, sıfat ve zarf da olabilir. Bu durumlarda edat değildir.
Bana doğruyu söyle. isim
Doğru söze ne denir? sıfat
Lütfen doğru oturun. zarf

“dolayı, ötürü”
Ayrılma hâl ekiyle birlikte neden ilgisi kurar.

Zayıflıktan dolayı sık sık hastalanıyor.
Çalışmadığından ötürü canı sıkılıyor.
“-den” ekiyle de aynı anlam sağlanır.
Sıkıldığımdan dışarı çıktım.

“karşın, rağmen “

Yönelme ekiyle birlikte karşıtlık ilgisi kurar.
Çok uğraşmama karşın başaramadım.
Tanımamasına rağmen onu takdir ediyordu.

“beri” “-dEn” ayrılma hâl ekiyle birlikte eylemin başlangıç yerini ve zamanını belirler.

Dün akşamdan beri görülmedi.
Okuldan beri hiç susmadı.
“beri” kelimesi ad, sıfat, zarf da olabilir. Bu durumda edat değildir.
Beride bir adam duruyor. Beri taraf oldukça dikenli.
Biraz beri gel.

“yalnız”
İsim, sıfat, zarf ve bağlaç olarak kullanılabilen bu kelime “sadece, bir tek” anlamına gelmek şartıyla edat olarak da kullanılabilir. Bu yönüyle diğer kelime türlerinden ayırt edilebilir.

Bir ömür boyu yalnız yaşadı. (tek başına, zarf)
Biz bu dünyada hep yalnızız. (tek başına, isim)
Parkta oturan yalnız adam onun babasıydı.(tek, sıfat)
Meyveler güzel, yalnız biraz renksiz. (ama, bağlaç)
Cebinde yalnız yol parası vardı. (sadece, edat)
Beni yalnız sen anlarsın. (sadece, bir tek)

“ancak”
“yalnız, sadece, özgülük, sınırlandırma, olsa olsa” anlamları katar.

Seni ancak ebediyyetler eder istiab (sadece)
Bu kömür ancak üç ay yeter. (en fazla, olsa olsa)
Sabah çıktılarsa akşama ancak gelirler. (ihtimal)

“değil”
İsim cümlelerinin yüklemini olumsuzlaştırır.
Yolumu kesen bu değildi.

Bağlaçlar

Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili cümleleri veya cümlede görevdeş sözcük ve söz öbeklerini bağlamaya yarayan kelimelere bağlaç denir.

Bağlaçların Özellikleri
*Edatlardan farkı, zaten var olan anlam ilgilerine dayanarak bağ kurmasıdır. Edatlar ise yeni anlam ilgileri kurarlar.

*Bağlaçların yerine noktalama işaretleri kullanılabilir.
*Bağlaçlar cümleden çıkarılınca anlam bozulmaz, ama daralabilir. Bağlaçlar (ile hariç) önceki ve sonraki kelimeden ayrı yazılır. Bitişik yazılanlar bağlaç değil, ektir.

Sıralama Bağlaçları:

“ve”
Cümleleri, anlam ve görev bakımından benzer veya aynı olan kelimeleri, sözleri ve öğeleri birbirine bağlar.

Duygu ve düşünce bir olmalıdır. özneleri
Köyünü, dedesini ve ninesini özlemişti. nesneleri
Bana baktı ve güldü. cümleleri
Aylarca ve yıllarca sustu. benzer kelimeleri
Binlerce yerli ve yabancı turist geldi. sıfatları

Not: “ve” bağlacından önce noktalama işareti kullanılmaz,
bu bağlaçla cümle başlamaz.
“ile, -lE”
“ve” ile görevleri aynı olmasına rağmen her zaman birbirinin yerine kullanılamazlar. “ile”nin kullanım alanı daha dardır.
“ile” cümleleri birbirine bağlamaz; sadece aynı görevdeki
kelimeleri bağlar.

Duygu ile düşünce bir olmalıdır.
Yaşlı dedesi ile ninesini özlemişti.

Not: Edat olarak kullanılan ve zarf yapan “ile”den farklıdır. “Ve” anlamında kullanılmışsa bağlar; diğer anlamlarda kullanılmışsa edattır.

Mehmet ile Ali sinemaya gittiler. (bağlaç)
Mehmet, Ali’yle sinemaya gitti. (edat)
Mehmet heyecanla yerinden kalktı. (edat)

Eşdeğerlik Bağlaçları:

“ya da, veya, yahut, veyahut”
Aynı değerde olup da birinin tercih edilmesi gereken iki seçenek arasında kullanılırlar.

Biriniz gideceksiniz: Sen ya da kardeşin.
Bisiklet veya motosiklet alacağım.
Sen, ben veya başkası…
Sen olmasan yahut (veyahut) seni görmesem dayanamam

Karşılaştırma Bağlaçları:

“ya….ya”
İki seçenek sunulduğunda kullanılır.
Bunlar birbirinin zıttı olabilir
Biri yapılmadığında diğerinin yapılması gerekebilir.
Ya beni de götür ya sen de gitme.
Ya gel ya gelme.
Ya bu deveyi güdeceksin, ya bu diyardan gideceksin

“hem…..hem (de)”
Her ikisi de geçerli olan iki durumu anlatır. Bunlar zıt da olabilir, eşdeğer de.
Hem çalışmıyor hem (de) yakınıyorsun.
Hem kitap okuyor hem de müzik dinliyor. Aynı anda

“ne……ne (de)”
Aynı görevdeki kelimeleri, kelime gruplarını ve öğeleri birbirine bağlar.

Ne şiş yansın ne kebap. özneleri
Gönül ne kahve ister ne kahvehane. nesneleri
Ne İzmir’e gitmiş ve Bursa’ya. dolaylı tümleçleri

Cümleleri de birbirine bağlar:

Üç yıldır ne bir telefon açtı, ne de bir mektup yazdı.
Onu ne gördüm ne de tanıdım.

Cümleleri -yapı bakımından olumlu oldukları hâlde olumsuz yapar. Yüklem olumlu durumdadır.
Ne kendi rahatsız oldu ne de halkı huzursuz etti.
(kendisi rahatsız olmadı, halkı da huzursuz etmedi)

Zıt anlamlı iki sıfatla birlikte kullanılarak onların arasında bir durum ifade eder.
Dışarıdaki hava ne soğuk ne sıcak.
Yaptığı işe ne kolay ne de zor denebilir

“dE….dE, gerek……gerek, olsun…..olsun, kâh……kâh,
ha……ha”

Öğeleri ya da cümleleri birbirine bağlarlar.

Ali de Ahmet de geldi. özneleri bağlamış.
Annesini de babasına da görmüş. nesneleri bağlamış.
Tatil boyunca dinlenmiş de gezmiş de. yüklemleri
İzmir’e de Aydın’a da uğrayacağız. dolaylı tümleçleri
Gerek sen gerek(se) o, güzel çalıştınız.
Gerek baba gerek anne tarafından akrabalıkları yok.
Ali olsun, Ahmet olsun, ikisi de çalışkan ve zekîdirler.
Kâh yıkılıyor, kâh kalkıyor, ama yılmıyor.
Ha Ali ha Veli, ne fark eder?

Karşıtlık Bağlaçları:

“ama, fakat, lâkin, yalnız, ancak, ne var ki, ne yazık ki”
“ama, fakat, lâkin” aynı anlamlı bağlaçlardır. “yalnız, ancak, ne var ki, ne yazık ki” de bunlara yakın bağlaçlardır.
“ama, fakat, lâkin, yalnız, ancak, ne var ki, ne yazık ki” bağlaçları, aralarında zıtlık bulunan iki ayrı ifadeyi, cümleyi birbirine bağlar.

Çok tembeldi, ama başarılı oldu.
Yemek az, ama doyurucu.
Yerinde ve zamanında konuşmaya dikkat ediyorum,
ama bazen yanlış anlaşılıyorum.
Hızlı yürüdü, ancak yetişemedi.
Bu işe başlıyorum, ancak bugün bitiremem.
Hava nemliydi, fakat yağmur yağmıyordu.
Altmış yaşında, kır saçlı; fakat dinç bir adam bağırdı.
Bunları götür, yalnız diğerlerini getirmeyi unutma.

Not: Bir cümle bu bağlaçlardan biriyle başlayabilir.
Ne var ki onu bu yüzden eleştirmek doğru olmaz.
Ne yazık ki” bağlacı çok kötü ve acı sonları bildirir.
İnsanlara hep vefa gösterdi; ne yazık ki kendisi onlardan vefa görmedi.

“ne var ki” bağlacı çaresizlik ifade eder.
En yüce duyguların tohumları ekildi; ne var ki dünya, insanları kendisine benzetmişti.

“ama, fakat, lâkin, yalnız, ancak”, neden, şart, uyarma bildirir.

Arkadaşının kalbini kırdı, ama çok pişman oldu.
Bizimle gelmene izin veririz, ama yolda fazla soru sormayacaksın.
Sadece “ama” bağlacı pekiştirme anlamı katar.
Güzel, ama çok güzel eserler bırakmış atalarımız.
Yine sadece “ama”, cümle sonunda, dikkat çekmek için kullanılır.
Bak kızarım ama!
Böyle söylersen darılırım ama!

“hiç olmazsa” ve “hiç değilse”
Çarşıdan elimiz boş döndük. Hiç olmazsa iki kaset alsaydık.

“oysa, oysaki, hâlbuki”
Aralarında zıtlık, aykırılık bulunan iki cümleyi “tersine olarak, -digi hâlde” anlamlarıyla birbirine bağlar.

Onu özledim, oysa gideli çok olmadı.
Gelemeyeceğini söyledi, hâlbuki vakti vardı.

Not: Bu bağlaçlar anlam bakımından zıt olmayan cümleler arasında kullanılırsa anlatım bozukluğuna yol açar.
Her zaman birinciydi, oysa çok çalışırdı. (anlatım bozuk)

Gerekçe Bağlaçları:

“çünkü”
“Şundan dolayı, şu sebeple” anlamlarına gelir.

Neden bildirir.
Eve gittim, çünkü babam çağırmıştı.
Otobüse yetişemedik; çünkü evden geç çıkmıştık.

“madem(ki)”
Madem gelecektin, haber verseydin.

“zira”
“çünkü” anlamında kullanılır.
Allah’a sığın şahs-ı halîmin gazabından
Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir.

“yoksa”
Ver diyorum, yoksa yersin dayağı.

Özetleme Bağlaçları:

“kısacası, demek ki, açıkçası, öyleyse, yani, özetle, o hâlde, anlaşılıyor ki”
… Kısacası kendimizi toparlamalıyız.
… Demek ki ülkemiz bunlardan dolayı gelişmiyor.
… Açıkçası bu işi istemiyorum.
… Öyleyse gidelim arkadaşlar

Pekiştirme Bağlaçları:

“bile, dE, hem de, dahi, üstelik, hatta, ayrıca, bundan
başka”

Bu bağlaçlardan bazıları bazı durumlarda birbirlerinin
yerine kullanılabilirler.
“bile” kullanılan bir cümle daha önce kullanılmış bir cümlenin ya devamıdır ya da devamı gibi görünür.

Bunu sen bile başarabilirsin. 

Bağırsan bile duymaz.
Hatta parasını bile ödemişti. 
Çölde suyun bir damlası bile değerlidir.

-de -ki -ise Bağlaçları:

“-de”
Her zaman kendinden önceki kelimeden ayrı ve de, da şeklinde yazılır; bitiştirilmez, te, ta şeklinde yazılmaz. “ya” ile birlikte kullanıldığında da ayrı yazılır: “ya da”
Kelimenin son hecesine kalınlık-incelik bakımından uyar.
Genellikle “dahi, bile, üstelik, hatta” bağlaçlarıyla özdeştir.

Bu soruyu Ali de bildi. dahi, bile
Artık gönlümü alsa da önemi yok: dahi, bile

Cümleleri bağlar.
Söyledim de anlamadı.

Farklı anlamlar katabilir.
Biraz müsaade etsen de işime baksam. rica, istek
Büyüyecek de bana bakacak. küçümseme
Çalışıp da kazanacaksın. şart
Dün bizi bekletti de gelmedi. yakınma
Çalışayım da gör neler yapacağımı. övünme
Düzenli çalıştı da başarılı oldu. neden-sonuç
Koşsan da yetişemezsin. değişmezlik

Tekrarlanan kelimelerin arasına girerek anlamı güçlendirir:
Ev de ev olsa bari küçümseme
Çalış da çalış… abartma

“ki”
Sadece “ki” biçimi vardır.
Kendinden önceki ve sonraki kelimelerden ayrı yazılır.
Türkçe değil, Farsça bir bağlaçtır ve Türkçe cümle yapısına aykırı olarak kullanılır.
Anlam bakımından birbiriyle ilgili cümleleri birbirine bağlar.
Bir şey biliyor ki konuşuyor. (sebep-sonuç)
Baktım ki gitmiş. (şaşkınlık)
Birisinden alıntı yapılacağı zaman kullanılır.
Atatürk diyor ki: … (açıklama)
”ki” kullanılan bazı cümlelerin “ki”den sonraki kısmı
söylenmez.
Sınavı kazanabilir miyim ki… (kuşku)
Bu adama güvenilmez ki! (yakınma)
Acaba çocuğa kızarlar mı ki? (endişe)
Tekrar edilen kelimeler arasında kullanılır.
Adam belâ ki ne belâ…
Abartma anlamı katar.
Bugün öyle yorgunum ki…
Bu bağlaç birkaç örnekte kalıplaşarak bitişik yazılmaktadır.
Belki, çünkü (burada ünlü uyumuna girmiş), hâlbuki,
mademki, meğerki, oysaki, sanki

“ise”
Karşılaştırma ilgisi kurar, karşıtlığı güçlendirir.
Yağmur yağıyor, evim ise çok uzakta. (bağlaç)
Adam konuşuyor, çocuksa hep susuyordu. (bağlaç)
Ek-fiilin şart çekimiyle karıştırılabilir.
Çocuk başarılıysa sınıfını geçer. (ek-fiilin şartı)

ÜNLEMLER

Sevinç, korku, heyecan, acıma, şaşma, öfke gibi duyguları coşkulu bir şekilde anlatan veya hitap (seslenme) gibi durumları belirten kelimelere ünlem denir.

Bu kelimelerin yanında dilek, emir, tehdit gibi anlamlar taşıyan kelimeler, cümleler ve yansımalar da ünlem değeri kazanabilir.

Asıl Ünlemler:
Asıl görevi ünlem olan kelimelerdir. Başka görevlerde kullanılamazlar. Seslenme veya duygu anlatırlar.
Seslenme Ünlemleri
Ey Türk Gençliği! /Hey! Biraz bakar mısın?
Bre melûn! Ne yaptın? /Hişt! Buraya gel!
Şşt! Sus bakayım!
Bunların yanında adlar ve özel adlar da seslenme ünlemi olarak kullanılabilir.
Anne! Hemşehrilerim! Tanrım! Mehmet!

Duygu Ünlemleri
Ee, yeter artık! Aa! Bu da ne?
Ah, ne yaptım! Eh! Fena değil.
Ay, elim! itme ha!
Hah, şimdi oldu! Hay Allah!
Vah zavallı! Vay sersem!
Aman dikkat! Eyvah! Geç kaldım!
Ünlem Değeri Kazanmış Kelime ve Sözler Anlamlı kelimelerin bazılarına vurgu ve tonlama yoluyla ünlem değeri kazandırılabilir. Bunlar da duygu
ya da seslenme anlatır.
Komşular! Babacığım! Simitçi!
Çok ilginç! Ne kadar güzel! Çık dışarı!
Çabuk eve git! Ne olur yardım et!
Yansıma kelimelerin hemen hemen tümü ünlem olarak kullanılabilir.
Şır! Çat! Güm! Hav! Miyav! Tıs!

 

Edat nedir? Edat olan kelimeler nelerdir? Edat ile bağlaç arasındaki farklar nedir? Edat ne demek? En çok kullanılan edatlar, cümlede edatları ayırt etme, edatsız cümle, edat ne işe yarar, cümlede edat çıkarılırsa anlam bozulur mu? Edat çalışma kağıdı, edat testi testleri, edat ders notu, edat konu anlatımı, 6.sınıf/ bağlaç nedir? Bağlaç özellikleri nelerdir? En çok kullanılan bağlaçlar nelerdir? Bağlaç olan kelimeler ve ekler / bağlaç ne işe yarar? Bağlaç çıkarıldığında anlam bozulur mu? bağlaçları ayırt etme, ünlem nedir? Ünlem ne işe yarar? Cümledeki ünlemler ve anlamları, ünlem özellikleri, edat bağlaç ünlem farkları, ünlemlerin cümleye kattığı anlamlar, bağlaçların cümlelere kattığı anlamlar, edatların cümleye kattığı anlamlar,

6.sınıf edat, 6.sınıf bağlaç, 6.sınıf ünlem; 6.sınıf edat, bağlaç ve ünlem. 6. Sınıf edat bağlaç ünlem ve özellikleri, 6.sınıf edat bağlaç ünlem cümleye kattığı anlamlar, 6.sınıf edat, bağlaç, ünlem çalışma kağıtları, 6.sınıf edat, bağlaç, ünlem ders notu, 6.sınıf edat, bağlaç, ünlem konu anlatımı, 6.sınıf edat, bağlaç, ünlem konu testleri, 6.sınıf edat, bağlaç, ünlem etkinlikleri, 6.sınıf edat, bağlaç, ünlem özeti,

Yalnız edat mı, yalnız bağlaç mı, ve edat mı bağlaç mı, gerek edat mı, gerek bağlaç mı, bile edat mı, bile bağlaç mı, sadece edat mı, sadece bağlaç mı, edatlar ve anlamları,  edat bağlaç ünlem, edat bağlaç ünlem çalışma kağıtları, edat bağlaç ünlem konu testleri, edat bağlaç ünlem konu anlatımı, edat bağlaç ünlem konu anlatımı, bir edat mı, bir bağlaç mı, diye edat mı , diye bağlaç mı, bağlaç edat farkı, bağlaçlar ve özellikleri, bağlaç olan de, bağlaç örnekleri, bağlaç olan ki, bağlaç ve edat, bağlaçlar nelerdir, edat bağlaç ünlem tyt, edat, bağlaç, ünlem 6.sınıf, edat, bağlaç, ünlem konu anlatımı pdf,  edat, bağlaç, ünlem test 6.sınıf, edat, bağlaç, ünlem cümleleri, edat, bağlaç, ünlem cümleye kattığı anlamlar, edat, bağlaç, ünlem nedir ne demek? İle edat mı, ile bağlaç mı , ile ne zaman edat olur, ile ne zaman bağlaç olur, ile edat mı bağlaç mı, yalnız edat mı bağlaç mı en çok kullanılan ünlemler,

ünlem nedir ünlemler nelerdir ünlemin cümleye kattığı anlamlar, en çok kullanılan ünlemler,ünlemler ve anlamları, ünlem örnekleri,

Sıralama bağlaçları, eşdeğerlik bağlaçları, karşılaştırma bağlaçları, karşıtlık bağlaçları, gerekçe bağlaçları, özetleme bağlaçları, pekiştirme bağlaçları,

 

6.sınıf edat bağlaç ünlem, 6.sınıf edat bağlaç ünlem, 6.sınıf edat bağlaç ünlem, 6.sınıf edat bağlaç ünlem, 6.sınıf edat bağlaç ünlem,  6.sınıf edat bağlaç ünlem, 6.sınıf edat bağlaç ünlem, 6.sınıf edat bağlaç ünlem, 6.sınıf edat bağlaç ünlem, 6.sınıf edat bağlaç ünlem, 6.sınıf edat bağlaç ünlem, 6.sınıf edat bağlaç ünlem, 6.sınıf edat bağlaç ünlem, 6.sınıf edat bağlaç ünlem, 6.sınıf edat bağlaç ünlem, 6.sınıf edat bağlaç ünlem,  6.sınıf edat bağlaç ünlem, 6.sınıf edat bağlaç ünlem, 6.sınıf edat bağlaç ünlem, 6.sınıf edat bağlaç ünlem, 6.sınıf edat bağlaç ünlem, 6.sınıf edat bağlaç ünlem,

 

Sıralama bağlaçları, eşdeğerlik bağlaçları, karşılaştırma bağlaçları, karşıtlık bağlaçları, gerekçe bağlaçları, özetleme bağlaçları, pekiştirme bağlaçları,

 

 

TYT AYT sınıf edat bağlaç ünlem TYT AYT sınıf edat bağlaç ünlem TYT AYT sınıf edat bağlaç ünlem TYT AYT sınıf edat bağlaç ünlem TYT AYT sınıf edat bağlaç ünlem TYT AYT sınıf edat bağlaç ünlem TYT AYT sınıf edat bağlaç ünlem TYT AYT sınıf edat bağlaç ünlem TYT AYT sınıf edat bağlaç ünlem TYT AYT sınıf edat bağlaç ünlem TYT AYT sınıf edat bağlaç ünlem TYT AYT sınıf edat bağlaç ünlem TYT AYT sınıf edat bağlaç ünlem TYT AYT sınıf edat bağlaç ünlem TYT AYT sınıf edat bağlaç ünlem TYT AYT sınıf edat bağlaç ünlem

  1. sınıf edat bağlaç ünlem 5. sınıf edat bağlaç ünlem 5. sınıf edat bağlaç ünlem 5. sınıf edat bağlaç ünlem 5. sınıf edat bağlaç ünlem 5. sınıf edat bağlaç ünlem 5. sınıf edat bağlaç ünlem 5. sınıf edat bağlaç ünlem 5. sınıf edat bağlaç ünlem 5. sınıf edat bağlaç ünlem 5. sınıf edat bağlaç ünlem 5. sınıf edat bağlaç ünlem 5. sınıf edat bağlaç ünlem 5. sınıf edat bağlaç ünlem 5. sınıf edat bağlaç ünlem 5. sınıf edat bağlaç ünlem

7.sınıf edat bağlaç ünlem 7.sınıf edat bağlaç ünlem 7.sınıf edat bağlaç ünlem 7.sınıf edat bağlaç ünlem 7.sınıf edat bağlaç ünlem 7.sınıf edat bağlaç ünlem 7.sınıf edat bağlaç ünlem 7.sınıf edat bağlaç ünlem 7.sınıf edat bağlaç ünlem 7.sınıf edat bağlaç ünlem 7.sınıf edat bağlaç ünlem 7.sınıf edat bağlaç ünlem 7.sınıf edat bağlaç ünlem 7.sınıf edat bağlaç ünlem 7.sınıf edat bağlaç ünlem 7.sınıf edat bağlaç ünlem

8.sınıf edat bağlaç ünlem 8.sınıf edat bağlaç ünlem 8.sınıf edat bağlaç ünlem 8.sınıf edat bağlaç ünlem 8.sınıf edat bağlaç ünlem 8.sınıf edat bağlaç ünlem 8.sınıf edat bağlaç ünlem 8.sınıf edat bağlaç ünlem 8.sınıf edat bağlaç ünlem 8.sınıf edat bağlaç ünlem 8.sınıf edat bağlaç ünlem 8.sınıf edat bağlaç ünlem 8.sınıf edat bağlaç ünlem 8.sınıf edat bağlaç ünlem 8.sınıf edat bağlaç ünlem 8.sınıf edat bağlaç ünlem

Sıralama bağlaçları, eşdeğerlik bağlaçları, karşılaştırma bağlaçları, karşıtlık bağlaçları, gerekçe bağlaçları, özetleme bağlaçları, pekiştirme bağlaçları,

 

Tek başlarına kullanılabilen kullanılan edatlar, tek başlarına kullanılamayan kullanılmayan edatlar

Tek başlarına kullanılabilen kullanılan bağlaçlar, tek başlarına kullanılamayan kullanılmayan bağlaçlar

Tek başlarına kullanılabilen kullanılan ünlemler, tek başlarına kullanılamayan kullanılmayan ünlemler

İçin kadar gibi göre ile üzere yalnız e karşı sanki ancak den beri e doğru edatları

İle edatının cümleye kattığı anlamlar,

Gibi edatının cümleye kattığı anlamlar

Sanki edatının cümleye kattığı anlamlar

Kadar edatının cümleye kattığı anlamlar

İçin edatının cümleye kattığı anlamlar

Üzere edatının cümleye kattığı anlamlar

E göre edatının cümleye kattığı anlamlar

Doğru edatının cümleye kattığı anlamlar

Dolayı edatının cümleye kattığı anlamlar

Ötürü edatının cümleye kattığı anlamlar

Karşın edatının cümleye kattığı anlamlar

Rağmen edatının cümleye kattığı anlamlar

Beri edatının cümleye kattığı anlamlar

Karşı edatının cümleye kattığı anlamlar

Diye edatının cümleye kattığı anlamlar

Mi soru edatının cümleye kattığı anlamlar

Yalnız edatının cümleye kattığı anlamlar

Ancak edatının cümleye kattığı anlamlar

Değil edatının cümleye kattığı anlamlar

Ve bağlacının cümleye kattığı anlamlar

İle bağlacının cümleye kattığı anlamlar

Ya da veya yahut veyahut bağlacının cümleye kattığı anlamlar

Ya … ya bağlacının cümleye kattığı anlamlar

Hem … hem bağlacının cümleye kattığı anlamlar

Ne … ne bağlacının cümleye kattığı anlamlar

De bağlacının cümleye kattığı anlamlar

Gerek … gerek bağlacının cümleye kattığı anlamlar

Olsun …olsun bağlacının cümleye kattığı anlamlar

Kah … kah bağlacının cümleye kattığı anlamlar

Ne … ne bağlacının cümleye kattığı anlamlar

 

Ama fakat lakin yalnız ancak ne var ki ne yazık ki bağlacının cümleye kattığı anlamlar

Hiç olmazsa hiç değilse bağlacının cümleye kattığı anlamlar

Oysa oysaki halbuki bağlacının cümleye kattığı anlamlar

Çünkü mademki zira yoksa bağlacının cümleye kattığı anlamlar

Kısacası demek ki açıkçası öyleyse yani özetle o halde anlaşılıyor ki bağlacının cümleye kattığı anlamlar

Bile hem de dahi üstelik ayrıca bundan başka bağlacının cümleye kattığı anlamlar

De ki ise bağlacının cümleye kattığı anlamlar

Sıralama bağlaçları, eşdeğerlik bağlaçları, karşılaştırma bağlaçları, karşıtlık bağlaçları, gerekçe bağlaçları, özetleme bağlaçları, pekiştirme bağlaçları,

Asıl ünlemler, seslenme ünlemleri ve cümleleri duygu ünlemleri ve cümleleri ünlem değeri kazanmış kelime ve sözler ünlemlerin cümleye kattığı anlamlar

 

Sıralama bağlaçları, eşdeğerlik bağlaçları, karşılaştırma bağlaçları, karşıtlık bağlaçları, gerekçe bağlaçları, özetleme bağlaçları, pekiştirme bağlaçları,

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu