8.Sınıf Ders NotlarıYeni Ders Notu

Fiilimsiler (Eylemsiler) Ders Notu

İsim fiiller, sıfat fiiller, zarf filler ; Eylemsiler ders notu, fiilimsilerle ilgili PDF formatında ders notu için aşağıdaki linki tıklayınız.

Fiilimsilerle ilgili; isim fiil, sıfat fiil zarf fiillerle ilgili olarak ders notlarına, çalışma kağıtlarına, testlere, çıkmış sorulara aşağıdaki dokümanlardan ulaşabilirsiniz.

Fiilimsiler Ders Notu(indir)

 

Fiilimsilerle ilgili hazırlanan ders notuna aşağıdaki (mavi) linkten ulaşabilirsiniz.

Fiilimsi ders notu linki:

Fiilimsi Ders Notu         

 

Fiilimsi çalışma kağıdı linkleri:

Fiilimsi Çalışma Kağıdı-1

 

Fiilimsi test linkleri:

Fiilimsi İsim Fiil Testi     

Fiilimsi Sıfat Fiil Testi     

Fiilimsi Zarf Fiil Testi     

Fiilimsiler Karma Test-1

Fiilimsi Çıkmış Sorular   

Fiilimsi Fasikülü             

 

 

FİİLİMSİLER-EYLEMSİLER DERS NOTLARI

Öncelikle –imsi ekinin inceleyelim.
Bu ek yapım ekidir. İsimden isin yapan bir ektir. Yapım ekleri, bilindiği üzere eklendiği kelimenin anlamını ve
yapısını değiştirir.

Örneklere bakalım:
Mavi –imsi: Mavi olmayan fakat Maviye yakın olan bir renk demek. Yani artık mavi değildir o.

Yeşil- imsi: Yeşil olmayan fakat yeşile yakın olan bir renk demek. Yani artık yeşil değildir o.

Fiil-imsi: Fiil olmayan fakat fiile gibi görünen kelimedir. İşte bu da artık fiil değildir.
Tanımı şöyle yapabiliriz: Fiil kök veya gövdelerine bazı ekler getirilerek onları isim-sıfat-zarf yapma durumuna fiilimsi denir.

Gövdenin mantığını da hatırlatmak gerekir. Kök halinde bulunan kelimelere yapım eki getirildikten sonra gövdeye
dönüşür. Yani kelimenin kökü isim olabilir, aldığı ekten dolayı fiile dönüşür.

Örnek: “Su” kelimesi isimdir. Su-la: kelimesi artık fiil olmuştur ve gövde durumundadır.

Fiilimsilerin Özellikleri:
*Fiil kök veya gövdelerinden türetilir.
*Fiilimsi ekleri yapım ekidir. O yüzden fiillerdeki anlam ve yapıyı değiştirir.
*Cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanılır.
*Fiil çekim eklerini almazlar. (Yani şahıs ve kiplerini almazlar)
*İsim çekim eklerini alırlar.
*Fiilimsiler ekfiil eklerini alarak yüklem olarak cümlede kullanılabilir.
*Bir cümlede fiilimsi varsa cümlenin yapısı da birleşik cümle olur. Fiilimsiye kadar olan bölüm de yan cümlecik
olarak değerlendirilir.

1. İsim Fiil (Ad Eylem):

Hem isim hem fiil karakteri gösteren fiilimsilerdir. Anlam olara fiil, görev olarak isimlerdir.
Fiil kök veya gövdelerine “-mek, -mak, -ma,-me, -ış, iş, -uş, -üş eklerinin eklenmesiyle oluşturulurlar. İsim fiildeki amaç eylemin, yapılan işin adını söylemektir.
Kısaltılmış şifresi : Mayışmak
Örnek Cümleler:
İşe gitmek istemiyorum.

Onu tanımak gerekir.

Kitap yazma işlerin nasıl gidiyor?

Toplum olarak ilerleme yolundayız.

Bakışın çok güzeldi.

Sizin görüşleriniz değerliydi

Not 1: İsim fiil ekini almış bazı fiilimsiler kalıplaşmış isim görevinde kullanılabilir.

Yediğimiz dondurma çok lezzetliydi.

Bahçedeki kazma kırıldı.
Kolundaki dövmeyi nereden yaptırdın?

Burada esas olan cümledeki anlam ve görevdir. Aynı kelime bazı cümlelerde fiilimsi, bazı cümlelerde kalıplaşmış isim görevinde kullanılabilir.

Kabloyu sarma işim bitti. İsim fiil görevinde
Annem, akşam için sarma, dolma hazırladı. İsim görevinde

Not 2: Olumsuzluk ekiyle karıştırmamak gerekir. Olumsuzluk eki, sadece emir kipinin olumsuz anlamı olarak kullanılır.

Eve geç gelme, annem sana çok kızar.

Bizimle bir daha konuşma, dostum.

*Fiilimsi eklerinden önce olumsuzluk eki fiile gelebilir. Önce olumsuzluk sonra fiilimsi eki gelir.
Ders çalışmamak bana kaybettirdi.

Bu işte çalışmamanı istiyorum.

Not 3: İsim fiilleriyle tamlamalar oluşturulabilir. Bazen tamlayan bazen tamlanan görevinde olabilirler.

Çalışmanın zamanı geldi. Tamlayan görevinde.
Senin gülüşün çok farklıydı. Tamlanan görevinde.

2. Sıfat Fiil (Ortaç Eylem):

Fiil kök veya gövdelerine –an-ası-mez-ar-dik-ecek-miş ekleri getirilerek yapılır. Bu ekler, fiili cümlede sıfat veya adlaşmış sıfat görevinde kullandırır.
Kısaltılmış şifresi: (anası mezar dikecekmiş)

Sevilen bir adamdı.

Öpülesi elleri vardı.
Görmüş geçirmiş bir insandı.

Burada gezilesi birçok yer var.
Karşı konulmaz bir çekiciliği vardı.

Söylenecek sözüm yok.
Konuşulmuş meseleleri bir daha gündeme getirmeyin.

Not 1: Sıfat fiillerin nitelediği isim düşünce, adlaşmış sıfat olur. Bu onun fiilimsi özelliğinden bir şey kaybettirmez.

Herkesin bildiğini anlatmasından sıkıldım. (Bildiği konuları)
Kitap okuyacaklar, sessiz bir yere geçebilir. (Okuyacak kimseler)

Not 2: Kip ekleriyle sıfat eklerini karıştırmayın. Burada iki yöntem kullanabiliriz.

*Kip eki olan kelime cümlede yüklem görevinde kullanılır. Yüklem olan kelimeyi cümleden çıkarırsak da cümle olma özelliğini kaybeder. (Yüklemsiz cümle olmaz)

*Bizimle bu hafta sonu sinemaya gelecek onlar. Altı çizili kelimeyi cümleden çıkarırsak
Bizimle bu hafta sonu sinemaya onlar… (Cümle olmuyor-Sözcük grubu olmuş olur.)

* Sıfat fiil olan kelime cümleden çıkarıldığında cümle anlamsız da olsa cümle olmaya devam eder.
Kaybedecek bir işim yok artık. Bir işim yok artık.
Bilindik konuları çalışmaktan sıkıldım. Konuları çalışmaktan sıkıldım.

Not 3: İsim fiillerde olduğu gibi sıfat fiil eki alan bazı kelimeler kalıplaşarak isim görevinde kullanılabilir.
Az önce dolmuş hareket etti.

Durumu olmayanlara yakacak yardımında bulundular.
Size biraz yiyecek, birkaç da giyecek alalım.

Not 4: Sıfat fiil grubu yüklem olarak da kullanılabilir.
Büyük dayım, ailemizin en çok sevdiğiydi.

Bu eşyalar, daha önce baktıklarımızdı.

Zarf Fiil (Bağ-Ulaç Fiil):

Fiil kök veya gövdelerine -ıp, -arak, -ınca, -ken, -diğinde, -dıkça, -eli, -esiye, -ir…-mez, -casına, -a-a” ekleriyle oluşturulur.

Zarf fiillerde kodlama anlamsız olduğundan tam anlamıyla yoktur. Şunun mantığını kavramanız yeter. Bu ekleri alan fiilimsiler cümlede zaman veya durum bildirir. Ve öğe olarak da zarf tümleci görevinde kullanılır.

-Ip-ip-up-üp:
Masadan kalkıp yanımıza geldi. (Durum anlamında)

Adam bakıp bakıp gitti (Durum anlamında)

-arak-erek:
Bizi gülerek karşıladı. (durum)

Okula yürüyerek gidiyorum. (durum)

-Inca-ince-unca-ünce:
Eve gelince ben haberdar et. (zaman)

Tatile gidince beni de götür. (zaman)

-ken

Seni beklerken canım sıkıldı. (zaman)

Kitabı okurken dalıp gittim. (zaman)

-madan, meden:
Akşam olmadan evde dön. (zaman)

Emek vermeden başaramazsın. (durum)

-a..a/ -e…e
Köy yolunda bata çıka ilerledik. (durum)

İşe gide gele yolu da ezberlemiş oldu. (zaman)

-dığında, -diğinde, -düğünde,-duğunda
Eve döndüğünde beni çağırın. (zaman)

Beni duyduğunda hemen yanıma gel. (zaman)

-dıkça, -dikçe, -dükçe,-dukça (-tıkça –tikçe –tükçe –tukça)
Geçimişi andıkça pişmanlık duyuyorum. (zaman)

İlerledikçe farklı şeyler görmeye başladık. (zaman)

-eli –alı:
Biz taşınalı on yıl oldu. (zaman)

Çay yapılalı iki saat olmuş. (zaman)

-asiye-esiye:
Adam ölesiye çalışıyordu. (durum)

Yemekleri doyasıya yedi. (durum)

-r…mez:
Eve gelir gelmez uyudu. (zaman)

Olayları bilir bilmez kızma. (durum)

-casına –cesine:
Zengin bir hayat yaşarcasına parasını harcıyordu. (durum)
Her konuyu anlamışçasına konuşuyordu. (durum)

-meksizin –maksızın:
İşten karşılık beklemeksinin çalışıyordu. (durum)

Durmaksızın yola devam ettik. (durum)

Not 1: Cümle anlamına bakmadan bazı ekleri gördüğümüzde direk zarf fiildir, demek doğru değildir. Cümledeki görevine ve anlamına bakmak gerekir.

Okuldaki tartışmadan uzak durdum. Tartış-(fiil) –ma(isim fiil eki) dan(hal eki)
Onunla tartışmadan işine devam etmelisin. Tartış- (fiil)- madan(zarf fiil eki)

Not 2: Bazı cümlelerde şekilce bağ fiile benzeyen ama cümlede fiilimsi bile olmayan sözcükler olabilir.

Bizim takım yarışmadan çekildi. (isim görevinde)
Olay yerine yeni bir ekip gönderdik (ad görevinde)
Tarlaya derince bir kuyu kazdılar. (sıfat görevinde)

Not 3: -ken eki her zaman fiillere gelmez, bazen isim soylu sözcüklere de gelebilir. O durumda zarf fiil olarak değerlendiremeyiz. Belki öğe olarak zarf tümleci olur fakat fiilimsi olmaz.

Biz çocukken sürekli dışarıda vakit geçirirdik. (Fiilimsi değildir, zarf tümlecidir.)
Ben otobüsteyken telefonum çaldı. (Fiilimsi değildir, zarf tümlecidir.)

*Zarf fiil grubu yüklem olarak da kullanılabilir.
İşlerimiz bayram başlayıncadır.
Kazancımızın sonu gün bitincedir.

8.sınıf fiilimsiler, 8.sınıf eylemsiler, 8.sınıf isim fiil, 8.sınıf sıfat fiil, 8.sınıf zarf fiil,  8.sınıf fiilimsi örnekleri, 8.sınıf isim fiil örnekleri, 8.sınıf sıfat fiil örnekleri, 8.sınıf zarf fiil örnekleri, 8.sınıf fiilimsi çalışma kağıdı, 8.sınıf fiilimsi ders notu, 8.sınıf fiilimsi konu anlatımı, 8.sınıf fiilimsi örnekleri, 8.sınıf fiilimsi testleri, 8.sınıf fiilimsi etkinlikleri, 8.sınıf fiilimsi cümleleri, 8.sınıf fiilimsi isim fiil örnekleri 8.sınıf fiilimsi ad eylem cümleleri, 8.sınıf fiilimsi sıfat fiil 8.sınıf ortaç fiil, 8.sınıf zarf fiil, 8.sınıf etkinlikleri,

 

Fiilimsilerle tamlama kurma, isim fiillerle tamlama kurma, sıfat fiillerle tamlama kurma, zarf fiiller, bağ fiiller, ulaç fiiller, ortaç fiiller

Fiilimsi çalışma kağıdı, fiilimsi konu anlatımı, fiilimsi etkinlikleri, fiilimsi örnekleri, fiilimsi çıkmış sorular, fiilimsi testi testleri, fiilimsi ders notu, fiilimsi bulma

 

İsim fiil ekleri, sıfat fiil ekleri, zarf fiil ekleri, bağ fiil ekleri, ulaç fiil ekleri, ortaç fiil ekleri, ad eylem ekleri,

İsim fiil ekleri: –me –ma –mek –mak –ış –iş –uş –üş

Sıfat fiil ekleri: – an – en –ası- esi – mez- maz- ar- er dık-dik-duk-dük-tık-tik-tuk-tük- ecek-acak- mış-miş-muş-müş-

Zarf fiil ekleri: ıp, -arak, -ınca, -ken, -diğinde, -dıkça, -eli, -esiye, -ir…-mez, -casına, -a-a

8.sınıf isim fiil ekleri, 8.sınıf sıfat fiil ekleri, 8.sınıf zarf fiil ekleri, fiilimsi ekleri,

İsim fiil nedir isim fiil nasıl bulunur isim fiil ekleri nelerdir isim fiil örnekleri isim fiil grubu

Sıfat fiil nedir sıfat fiil nasıl bulunur sıfat fiil ekleri nelerdir sıfat fiil örnekleri sıfat fiil grubu

Zarf fiil nedir zarf fiil nasıl bulunur zarf fiil ekleri nelerdir zarf fiil örnekleri zarf fiil grubu

İsim fiil çalışma kağıdı, isim fiil ders notu, isim fiil konu anlatımı, isim fiil testi, isim fiil cümleleri

Sıfat fiil çalışma kağıdı, sıfat fiil ders notu, sıfat fiil konu anlatımı, sıfat fiil testi, sıfat fiil cümleleri

Zarf fiil çalışma kağıdı, zarf fiil ders notu, zarf fiil konu anlatımı, zarf fiil testi, zarf fiil cümleleri

Fiilimsi nedir? Fiilimsi nasıl bulunur? Fiilimsi ekleri nelerdir? Fiilimsi örnekleri,

Adlaşmış sıfat fiil nedir? Adlaşmış sıfat fiil nasıl oluşturulur? Adlaşmış sıfat fiil ne demek? Adlaşmış sıfat fiil örnekleri, adlaşmış sıfat fiil yapma,

Sıfat fiilin diğer adı, zarf fiilin diğer adı, isim fiilin diğer adı,

Fiilimsi çalışma kağıdı, fiilimsi konu anlatımı, fiilimsi etkinlikleri, fiilimsi örnekleri, fiilimsi çıkmış sorular, fiilimsi testi testleri, fiilimsi ders notu, fiilimsi bulma

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu