6.Sınıf Ders NotlarıYeni Ders Notu

İsimler (Adlar)

Özel isimler, cins isimler, somut isimler, soyut isimler, tekil isimler, çoğul isimler, topluluk isimleri. İsimler ders notu, İsimler PDF formatında ders notu için linki tıklayınız.

İsim nedir isim ne demek isimler ve özellikleri ad nedir adlar ve özellikleri ad türleri isim türleri özel isim cins isim soyut isim somut isim tekil isim çoğul isim topluluk ismi ile ilgili hazırlanan ders notuna aşağıda da ulaşabilirsiniz. 

İsimler ders notunu indirmek için aşağıdaki (mavi) linki tıklayınız. 

İsimler Ders Notu(İndir)

İsimlerle ilgili olarak hazırlanan diğer dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İsimler Ders Notu Linki:

İsimler Ders Notu           

İsimler Çalışma Kağıdı Linkleri: 

İsimler Çalışma Kağıdı-1

İsimler Çalışma Kağıdı-2

İsimler Çalışma Kağıdı-3

İsimler Konu Testleri Linkleri:

İsimler Konu Testi-1       

İsimler Konu Testi-2       

İsimler Konu Testi-3       

 

İsim, sıfat tamlamaları için hazırlanan diğer dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Tamlamalar Ders Notu Linki:

Tamlamalar Ders Notu           

Tamlamalar Çalışma Kağıdı Linkleri:

Tamlamalar Çalışma Kağıdı-1

Tamlamalar Çalışma Kağıdı-2

Tamlamalar Test Linkleri:

Tamlamalar Testi-1               

Tamlamalar Testi-2               

Tamlamalar Testi-3               

 

 

İSİMLER DERS NOTU

Sözcük, dilde anlamı ya da tek başına görevi bulunan ses topluluğudur. Cümle içinde kurdukları anlam görevlerine göre çeşitlilik gösterir. Bu yüzden öncelikle iki ana grupta inceleyelim sözcük türlerini:

A.İSİM SOYLU SÖZCÜKLER

Anlamlı olanlar: isim-sıfat-zamir-sıfat
Anlamsız olanlar: edat- bağlaç –ünlem

B.FİİL SOYLU SÖZCÜKLER

İş, oluş, hareket bildiren sözcüklerdir.
*Bir kelimenin fiil veya isim olduğunu anlamak için sözcüğe mastar eki –mek,-mak getirilir. Kelime anlamlı oluyorsa fiildir, anlamlı olmuyorsa isimdir.
Gel-mek Bak-mak- Gül-mek: Fiildir
Kalem-mek, İnsan-mak, Kelime-mek: İsimdir.

*Eş sesli kelimelerde böyle bir değerlendirme yapmak için cümleye bakmak gerekir.
Onda her şey vardı. Yokun zıttıdır, isimdir.
Az önce eve vardık. Fiildir, hareket bildirir.

İSİMLER(ADLAR)

Çevremizdeki varlıkları karşılayan sözcüklere isim denir. Bunlar hareket bildirmez.
İsimleri değişik yönlerden inceleriz.

1.Varlıklara Verilişlerine Göre

a)Cins İsim:
Aynı türden varlıkları karşılayan isimlerdir.
Örneğin “defter” deyince herkesin aklına gelen bir şey vardır. Bu özel değildir. Çünkü bu kelimeyi düşündüğümüzde herkeste farklı bir defter hayali ortaya çıkar.

Kitap, insan, kalem,kuş, bilgisayar, anne, çiçek, ağaç…
*Özel olmayan tüm isimler cins isimdir.

b)Özel İsim:
Tek olan ve tam benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan isimlerdir. Tek bir varlığın adıdır.

Kişi adları: Ahmet, Yiğit, Mustafa Kemal ATATÜRK,

Ülke , kıta adları: TÜRKİYE, Almanya, Mısır, Avrupa, Asya

İl,ilçe,semt,bulvar,cadde,sokak isimleri: Ankara, Kahta, Atatürk Bulvarı, Çiçek Sokak,

Deniz, okyanus, göl, akarsu, boğaz, geçit isimleri: Akdeniz, Manş Denizi, Atlay Okyanusu, Tuz Gölü, Çanakkale Boğazı, Panama Geçidi,

Dağ,tepe,ova isimleri: Ağrı Dağı,, Konya Ovası, Everest Tepesi,

Gezegen ve yıldız adları: Mars,Venüs, Küçükayı

Kitap,dergi,gazate, yayın adları: Yaprak Dökümü, Türk Dili Dergisi, Fotomaç gazatesi,

Kurum, kuruluş adları: Türk Dili Kurumu, İnönü Üniversitesi, Şırnak Valiliği,

Dil adları: Türkçe, Arapça,Farsça, İngilizce

Din ve mezhep adları: İslamiyet, Hıristiyanlık, Hanefi, Şafi, Protestan, Katolik,
Hayvanlara verilen adlar: Karabaş, Minik, Boncuk,

2.Karşıladığı Varlığın Sayısına Göre İsimler

a)Tekil İsim: Sayıca tek bir varlığı karşılayan ya da sayılamayacak isimlere denir.
Su, hava, ateş, yağmur: Sayılamayacak isimler
Çiçek,kuş, ağaç, defter, ev: Sayılabilen tekil isimler.

b)Çoğul İsim: Sayıca birden çok varlığı karşılayan isimlerdir. İsimlere –ler,lar çoğul eki getirilerek yapılır.
Acılar, sevgiler, insanlar, kuşlar, kalemler, hayaller, sözler…

c)Topluluk İsmi: Çoğul eki almadığı halde birden çok varlığı karşılayan isimlerdir.
Toplum, halk, millet, ordu, bölük, alay, sürü, meclis, takım…

*Topluluk isimleri çoğul eki alabilir. Birden fazla topluluğu ifade eder. O zaman çoğul isim olarak değerlendirebilirsiniz.
Ordular savaşmaya başladı.

*Bazen cümle içinde topluluk isimleri anlamına göre tekillik de kazanabilir.
Hafta sonu sınıfımız boyanmış. :Tekil
Bu sınıf adam olmaz. : Topluluk

3.Varlıkların Niteliklerine ve Oluşlarına Göre İsimler:

a)Somut İsimler:
Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algıladığımız isimlerdir. En az bir duyu organı olması gerekir. Fazla olmasında sorun yoktur.
sıcak, acı, sert, patırtı, ekşi, tatlı, fısıltı, televizyon, rüzgar, koku…

b)Soyut İsimler:
Beş duyu organıyla algılayamadığım kavramlardır.
Nefret, hüzün, mutluluk, aşk, acımak, saygı, rüya, hayal, cesaret…

*Somut isimle –soyut isimleri hep karıştırıyorsan aklına “Somun Ekmek” gelsin. Dokunduğun, tattığın,
kokladığın, gördüğünü hatırla. İşte o somut isimler de öyledir. Bir tane duyu organı yeter.

*Tek başına somut olan bir sözcük cümledeki anlamına göre soyut özellik gösterebilir. Aslında burada kelimenin mecaz kullanımı söz konusudur.
Duvar: Somuttur.
Bunca ayrılıktan sonra aramızdaki duvarları kaldıralım. Soyun anlamda kullanılmıştır.

Havalar soğumaya başladı. Somut
Bana soğuk davrandı. Soyut:

*Bazen tersi durumlar da olabilir. Tek başına soyut olan bir kelime cümledeki anlam özelliğine göre somut özelliği kazanır.

Güzel, kötü soyuttur.
Ben güzele güzel demem. Burada altı çizili ifade somutlaşmıştır.
Kötüler her zaman bu dünyada kazanır. Somutlaşmıştır.


İsimler cins özel somut soyut tekil çoğul topluluk isim ismi 6.sınıf çalışma kağıdı ders anlatımı notu testleri soru çöz özeti PDF indir tamlamalar özellikleri TYT AYT KPSS  

İsim nedir isim ne demek isimler ve özellikleri ad nedir adlar ve özellikleri ad türleri isim türleri özel isim cins isim soyut isim somut isim tekil isim çoğul isim topluluk ismi

 

6.sınıf isimler ve türleri 6.sınıf varlıklara verilişlerine göre isimler: özel isim cins isim 6.sınıf karşıladığı varlığın sayısına göre isimler : 6. tekil isim 6. çoğul isim 6. topluluk ismi; 6. varlıkların niteliklerine ve oluşlarına göre isimler: 6. somut isim, 6. soyut isim

özel isim, cins isim, soyut isim, somut isim, tekil isim, çoğul isim, topluluk ismi, isimler ders notu, isimler konu anlatımı, isimler çalışma kağıdı, isimler çalışma kağıtları, isimler testi, isimler testleri,

 

Özel isim nedir cins isim nedir özel isim ne demek cins isim ne demek özel isim örnekleri cins isim örnekleri

Soyut isim nedir soyut isim ne demek soyut isim örnekleri / Somut isim nedir somut isim ne demek somut isim örnekleri / somut isimlere örnekler, soyut isimlere örnekler

Tekil isim nedir Tekil isim ne demek Tekil isim örnekleri/ çoğul isim nedir çoğul isim ne demek çoğul isim örnekleri/

topluluk isim nedir topluluk isim ne demek topluluk isim örnekleri/

özel isim, cins isim, soyut isim, somut isim, tekil isim, çoğul isim, topluluk ismi, isimler ders notu, isimler konu anlatımı, isimler çalışma kağıdı, isimler çalışma kağıtları, isimler testi, isimler testleri,

özel isim, cins isim, soyut isim, somut isim, tekil isim, çoğul isim, topluluk ismi, isimler ders notu, isimler konu anlatımı, isimler çalışma kağıdı, isimler çalışma kağıtları, isimler testi, isimler testleri,

özel isim, cins isim, soyut isim, somut isim, tekil isim, çoğul isim, topluluk ismi, isimler ders notu, isimler konu anlatımı, isimler çalışma kağıdı, isimler çalışma kağıtları, isimler testi, isimler testleri,

——————————————————————————-

İsimler cins özel somut soyut tekil çoğul topluluk isim ismi 6.sınıf çalışma kağıdı ders anlatımı notu testleri soru çöz özeti PDF indir tamlamalar özellikleri TYT AYT KPSS  

İsim nedir isim ne demek isimler ve özellikleri ad nedir adlar ve özellikleri ad türleri isim türleri özel isim cins isim soyut isim somut isim tekil isim çoğul isim topluluk ismi

 

6.sınıf isimler ve türleri 6.sınıf varlıklara verilişlerine göre isimler: özel isim cins isim 6.sınıf karşıladığı varlığın sayısına göre isimler : 6. tekil isim 6. çoğul isim 6. topluluk ismi; 6. varlıkların niteliklerine ve oluşlarına göre isimler: 6. somut isim, 6. soyut isim

özel isim, cins isim, soyut isim, somut isim, tekil isim, çoğul isim, topluluk ismi, isimler ders notu, isimler konu anlatımı, isimler çalışma kağıdı, isimler çalışma kağıtları, isimler testi, isimler testleri,

 

Özel isim nedir cins isim nedir özel isim ne demek cins isim ne demek özel isim örnekleri cins isim örnekleri

Soyut isim nedir soyut isim ne demek soyut isim örnekleri / Somut isim nedir somut isim ne demek somut isim örnekleri / somut isimlere örnekler, soyut isimlere örnekler

Tekil isim nedir Tekil isim ne demek Tekil isim örnekleri/ çoğul isim nedir çoğul isim ne demek çoğul isim örnekleri/

topluluk isim nedir topluluk isim ne demek topluluk isim örnekleri/

özel isim, cins isim, soyut isim, somut isim, tekil isim, çoğul isim, topluluk ismi, isimler ders notu, isimler konu anlatımı, isimler çalışma kağıdı, isimler çalışma kağıtları, isimler testi, isimler testleri,

özel isim, cins isim, soyut isim, somut isim, tekil isim, çoğul isim, topluluk ismi, isimler ders notu, isimler konu anlatımı, isimler çalışma kağıdı, isimler çalışma kağıtları, isimler testi, isimler testleri,

özel isim, cins isim, soyut isim, somut isim, tekil isim, çoğul isim, topluluk ismi, isimler ders notu, isimler konu anlatımı, isimler çalışma kağıdı, isimler çalışma kağıtları, isimler testi, isimler testleri,

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu