5.SINIF6.SINIF7.SINIF8.SINIFGündemMEB

2021(İOKBS) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Kılavuzu Yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 yılında gerçekleştirilecek olan Bursluluk Sınavı için başvuru kılavuzu yayınladı.

Bu kılavuz doğrultusunda başvurular gerçekleştirilecektir.

Bursluluk sınavı kılavuzunda bazı başvuru şartları:

  • 5,6,7,8, Hazırlık Sınıfı, 9,10 ve 11. Sınıflar 8-12 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.
  • 2021 İOKBS (Bursluluk Sınavı) 25 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00 da başlayacaktır.
  • 2021 Bursluluk Sınavı sonuçları 18 Haziran 2021 tarihinde açıklanacaktır.

 

1. BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve
8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci
sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme
yaptırımı/ cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde
bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı
okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan
yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam
miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL’yi geçmemesi
gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu
rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın
kabul edilmeyecektir.
Maddi imkânlardan yoksun olma durumu:
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve
Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu
Gösterir Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;
 EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin
ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi,
muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2020 yılına ait 12 aylık toplam
gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge,
 Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı
beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği,
 Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile
doğum tarihlerinin yazılı beyanı
esastır.
 “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla
“EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname” istenmez.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
2.1. Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri
a. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet
adreslerinden yapılabilecektir.
b. Sınav başvuruları 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.
c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü
okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.
ç. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve
eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.
Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından
kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda
tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı)
varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.
d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun
yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru
belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.
e. Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru
bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu
veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve
talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Kılavuzunun Tamamını İndirmek İçin Tıklayınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu