8.Sınıf Ders NotlarıYeni Ders Notu

Cümlenin Ögeleri Ders Notu

Cümlenin öğeleri dokümanlarında; temel öğelerden özne, yüklem; yardımcı öğelerden belirtili nesne, belirtisiz nesne, yer tamlayıcısı tümleci, zarf tümleci, cümlede vurgu, cümlede ara söz ile ilgili  dokümanlara ulaşabilirsiniz.

Cümlenin öğeleri ile ilgili hazırlanan ders notunu aşağıdaki (mavi) linkten indirebilirsiniz.

 Cümlenin Öğeleri Ders Notu(İndir)

Cümlenin öğeleri ile ilgili diğer dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Cümlenin öğeleri ders notu için :

Cümlenin Öğeleri Ders Notu         

 

Vurgu-ara söz ders notu için:

Cümlede Vurgu Ara Söz Ders Notu

Cümlenin öğeleri ile ilgili çalışma kağıtları için:

Cümlenin Öğeleri Çalışma Kağıdı-1

Cümlenin Öğeleri Çalışma Kağıdı-2

Cümlenin Öğeleri Çalışma Kağıdı-3

 

Cümlenin öğeleri ile ilgili testler için:

Cümlenin Öğeleri Konu Testi-1     

Cümlenin Öğeleri Konu Testi-2     

Cümlenin Öğeleri Konu Testi-3     

Cümlede vurgu-ara söz testi için: 

Cümlede Vurgu Ara Söz Testi       

Cümlenin öğeleri ile ilgili çıkmış sorular testi için:

Cümlenin Öğeleri Çıkmış Sorular 

 

 

 

 

 

 

8.sınıf cümlenin öğeleri ders notu, 8.sınıf cümlenin öğeleri konu anlatımı, 8.sınıf cümlenin öğeleri çalışma kağıtları, 8.sınıf cümlenin öğeleri testleri, 8.sınıf cümlenin öğeleri örnekleri, 8.sınıf cümlenin öğeleri ile ilgili dokümanları PDF şeklinde indirebilirsiniz.

İlk bulunması gereken öğe nedir? İlk yüklem mi bulunur? İlk yüklem neden bulunur? Yüklem bulunmadan diğer öğeler bulunur mu? yüklemsiz cümle olur mu? Yüklem söz öbeği nasıl olur? Yüklem nedir? Yüklem özellikleri nelerdir? Yüklem nasıl bulunur? Yüklem nasıl vurgulanır? Yüklem isim fiil olur mu? deyim ve atasözünden yüklem olur mu? Yüklem ne demek? Özne yüklem nasıl bulunur? Yüklem türü nedir? Yüklem türü nasıl bulunur? Yüklem olma şartları nelerdir? Temel öğeler nelerdir? Temel öğeler nasıl bulunur? Temel öğeler olmadan cümle olur mu? yüklem bulma soruları, yüklem örnekleri, örnek kullanımları, cümleleri, yüklem bulma etkinliği  Temel öğeler

Özne nedir? Öznenin özellikleri nelerdir? Özne nasıl bulunur? Özne nasıl vurgulanır? Özne nesne arasındaki fark nedir? Özne ne demek? Özne yüklem nedir? Özne yüklem nasıl bulunur? Temel öğeler nasıl bulunur? Temel öğeler olmadan cümle olur mu? özne bulma soruları, özneyi bulmak için yükleme hangi sorular sorulur? Özne örnekleri, örnek kullanımları, cümleleri, özne bulma etkinliği  Temel öğeler

 

Belirtili nesne nedir? Belirtili nesne özellikleri nelerdir? Belirtili nesne nasıl bulunur? Belirtili nesne nasıl vurgulanır? Belirtili nesne ile belirtisiz nesne arasındaki fark nedir? Belirtili nesne ne demek? Belirtili nesne belirtisiz nesne nedir? Belirtili nesne belirtisiz nesne nasıl bulunur? Belirtili nesne ekleri? Belirtili nesne bulma soruları, nesne bulma soruları, belirtili nesne bulma soruları, Belirtili nesneyi bulmak için yükleme hangi sorular sorulur? Belirtili nesne örnekleri, örnek kullanımları, cümleleri, belirtili nesne bulma etkinliği  Yardımcı öğeler

 

Belirtisiz nesne nedir? Belirtisiz nesne özellikleri nelerdir? Belirtisiz nesne nasıl bulunur? Belirtisiz nesne nasıl vurgulanır? Belirtisiz nesne ile belirtili nesne arasındaki fark nedir? Belirtisiz nesne ne demek? Belirtili nesne belirtisiz nesne nedir? Belirtili nesne belirtisiz nesne nasıl bulunur? Belirtisiz nesne ekleri? Belirtisiz nesne bulma soruları, nesne bulma soruları, belirtili nesne bulma soruları, Belirtisiz nesneyi bulmak için yükleme hangi sorular sorulur? Belirtisiz nesne örnekleri, örnek kullanımları, cümleleri, belirtisiz nesne etkinliği  Yardımcı öğeler

 

Yer tamlayıcısı, dolaylı tümleç, ekleri, yer tamlayıcısı ne demek? yer tamlayıcısı nasıl bulunur? yer tamlayıcısı bulmak için hangi sorular sorulur? yer tamlayıcısı özellikleri nelerdir? yer tamlayıcısı ne demek? yer tamlayıcısı nedir? Dolaylı tümle nedir, dolaylı tümleç nasıl bulunur, dolaylı tümlecin özellikleri nelerdir? Dolaylı tümleç ile zarf tümleci arasındaki farklar nelerdir? Yer tamlayıcısı için yükleme hangi sorular sorulur? Yer tamlayıcısı örnekleri, örnek kullanımları, cümleleri, dolaylı tümleç bulma etkinliği  Yardımcı öğeler

Zarf tümleci nedir? Zarf tümleci özellikleri nelerdir? Zarf tümleci nasıl bulunur? Zarf tümleci nasıl vurgulanır? Zarf tümleci ile yer tamlayısı arasındaki fark nedir? Zarf tümleci ne demek? Zarf tümleci ne demek? Zarf tümleci yer tamlayıcısı nasıl bulunur? Zarf tümleci ekleri? Zarf tümleci bulma soruları, nesne bulma soruları, Zarf tümleci bulma soruları, zarf tümlecini bulmak için yükleme hangi sorular sorulur? Zarf tümleci örnekleri, örnek kullanımları, cümleleri, zarf tümleci bulma etkinliği  Yardımcı öğeler

 

Temel öğeler nelerdir? Yardımcı öğeler nelerdir? Temel öğeler nasıl bulunur? Yardımcı öğeler nasıl bulunur?

8.sınıf cümlenin öğeleri, 8.sınıf temel öğeler: özne yüklem / 8.sınıf yardımcı öğeler: belirtili nesne, belirtisiz nesne, yer tamlayıcısı, zarf tümleci/

 

—————————————————————————————————————————-

Cümlede vurgu, cümlenin öğeleri vurgu, cümlenin öğeleri ara söz, cümlede vurgu ne demek? Cümlede vurgu nasıl bulunur? İsim cümlelerinde vurgu, fiil cümlelerinde vurgu, soru cümlelerinde vurgu, şart cümlelerinde vurgu, -de bağlaçlı cümlelerde vurgu, -ki bağlaçlı cümlelerde vurgu, cümlede vurgu örnekleri, cümlede vurgu cümleleri, öznenin vurgulandığı cümleler, nesnenin vurgulandığı cümleler, yer tamlayıcısının (dolaylı tümlecin) vurgulandığı cümleler, zarf tümlecinin vurgulandığı cümleler, yüklemin vurgulandığı cümleler,

Cümlede ara söz ne demek? Cümlede ara söz nasıl bulunur? Cümlede ara söz ne demek? Cümlede ara söz öğe midir? Cümlede ara söz için kısa çizgi, cümlede ara söz için virgül kullanılır? Ara sözleri belirtmek için hangi noktalama işareti kullanılır? Öğenin açıklayıcısı olan ara söz, cümlenin açıklayıcısı olmayan ara söz, cümle dışı unsur ne demek? Cümle dışı unsur öğe midir? Cümle dışı unsur nasıl bulunur? Cümle dışı unsur örnekleri

8.sınıf cümlede vurgu ara söz, 8.sınıf cümlede vurgu ara söz,  8.sınıf cümlede vurgu ara söz,  8.sınıf cümlede vurgu ara söz,  8.sınıf cümlede vurgu ara söz,  8.sınıf cümlede vurgu ara söz,  8.sınıf cümlede vurgu ara söz,  8.sınıf cümlede vurgu ara söz,

8.sınıf cümlenin öğeleri konu anlatımı, 8.sınıf cümlenin öğeleri ders notu, 8.sınıf cümlenin öğeleri özeti, 8.sınıf cümlenin öğeleri çalışma kağıtları, 8.sınıf cümlenin öğeleri testleri, 8.sınıf cümlenin öğeleri etkinlikleri, 8.sınıf cümlenin öğeleri vurgu ve ara söz,

 

 TYT, AYT,KPSS, DGS, ÖABT, LGS cümlenin öğeleri konu anlatımı, TYT, AYT,KPSS, DGS, ÖABT, LGS cümlenin öğeleri ders notu, TYT, AYT,KPSS, DGS, ÖABT, LGS cümlenin öğeleri özeti, TYT, AYT,KPSS, DGS, ÖABT, LGS cümlenin öğeleri çalışma kağıtları, TYT, AYT,KPSS, DGS, ÖABT, LGS cümlenin öğeleri testleri, TYT, AYT,KPSS, DGS, ÖABT, LGS cümlenin öğeleri etkinlikleri, TYT, AYT,KPSS, DGS, ÖABT, LGS cümlenin öğeleri vurgu ve ara söz,

 

 

CÜMLENİN ÖGELERİ

Temel Öğeler

  1. Yüklem
  2. Özen

Yardımcı Ögeler

  1. Nesne
  2. Yer Tamlayıcısı
  3. Zarf Tümleci

Cümle:
Bir duyguyu, düşünceyi, isteği, haberi, durumu, olayı vb. ifade etmek için kurulan ve kendi içinde anlam ve yargı
bütünlüğü olan sözcüğe veya söz dizisine cümle denir.

Öğe:
Cümleyi oluşturan bölümlerin her birine öğe denir. Anlamlı ve doğru cümleler kurmaya yarayan bölümleridir.
Cümlenin öğeleri temel öğeler ve yardımcı öğeler olarak inceleyeceğiz.

TEMEL ÖĞERELER

Yüklem:

İş, kılış, oluş, hareket, durum bildiren; haber veren; cümleyi bir yargıya bağlayan çekimli öğeye yüklem denir. Bir cümlenin en temel öğesidir. Yüklem tek başına cümle olabilir fakat diğer öğeler tek başlarına cümle bile oluşturamazlar.

Örnek:
Geldim. (Tek başına kullanıldığında cümle olur.)
Biz geçen hafta, İstanbul’dan Ankara’ya üç saatte … (eğer cümleyi bitirici öğeyi kullanmaksak, cümle olmaz; sözcük grubu olur. Yüklemsiz cümlelere eksiltili cümle de denir.)
Özellikleri:
*Yüklem, bulunmadan diğer öğeler bulunmaz. İlk bulunacak öğedir. Bu öğeyi bulmak için herhangi bir soru sorulmaz.

*Yüklem, eylem olabilir.
Okuldan eve gitti. Sen konuyu bilmiyorsun. İnsanları anlama kitabı yayınlanmalı.

*Yüklem, isim soylu bir söz olabilir. İsim soylu sözcüğün yüklem olabilmesi için ek fiil eklerinden alması gerekir.
Buranın havası her zaman güzeldir. Sen çok anlayışlı birisin.

*Yüklem, bir söz öbeği olabilir. (Söz öbeği: Birden fazla sözcükle meydana gelen söz gruplarıdır. En az iki sözcük, söz grubunu oluşturur.)
Burası, şehrin en güzel mevkisidir.

*Tamlamalar da bir söz öbeğidir. Onlarda yüklem olabilir. Yine bu söz öbeklerini bütün değerlendirmek gerekir.
İsim tamlaması yüklem olursa;
Dayım, köyün muhtarıydı. Evimiz, sokağın başındadır.
Bu, kol saatiymiş. Okul, eğitimin ve öğretimin birleştiği noktadır.

Sıfat tamlaması yüklem olursa;
Kardeşim, eskiden yaramaz bir çocuktu. Babam, anlayışlı bir insandır.


*Bazen hem isim hem sıfat tamlamaları yüklemi oluşturabilir.
Kaybolan kedi, mahallemizin sevimli bir kedisiydi.
Kardeşim, bir mağaranın içindeki gizemli çözen kişiydi.

*Deyimler söz öbeğidir. Öğe olarak hangi öğe olurlarsa olsunlar birlikte ele alınır. Yüklem olarak kullanıldığında da aynı durum geçerlidir.
Yaptığı hatayla gözden düştü. Zengin olunca burnu havalandı.
Bir daha bu işle başa çıkamam.


*Yüklem edat olabilir.
O, aslan gibiydi.
Balkonu, salon kadardı.


*Yardımcı eylemlerle yapılan yüklemler birlikte değerlendirilir. Yardımcı eylemler: et- /kıl- / ol- /eyle-
Tanıştığımıza memnun oldum.

Onun orada olmadığını çok sonra fark etmişler.
Sevimli bebeğe, nazar eylemişler.

Öyle yağmurda gezersen çocuğu hasta kılarsın.

Özne

Yüklemde bildirilen işi, oluşu, hareketi, durumu, kılışı yerine getiren; hakkında bilgi ve haber verilen öğeye özne denir. Yani yapanı veya olanı karşılayan unsurdur. Ancak her cümlede bulunmak zorunda değildir. Özneyi bulmak için yükleme sırasıyla “kim-ne” soruları sorulur. Önce “ne” sorusu sorulursa özne yerine nesne de bulunmuş olabilir. “Kim” sorusuna cevap alınmıyorsa “ne” sorusu sorulur.

Bir cümlede üç çeşit özne vardır.

a) Gerçek Özne: Yüklemin bildirdiği eylemi gerçekleştiren özneye gerçek özne denir.

İnsan, hep mutlu olmayı sever.
Kendisi, böyle olmasını istemişti.
Ben Bursa’ya yerleştim.

b)Gizli Özne: Yüklem bulunduktan sonra öznenin belli olduğu fakat yazılmadığı öznedir. Bu özneler şahıs zamirlerinden meydana gelir.
Buraya az önce geldi. Gelen kim ? O
Hafta sonu arkadaşlarla sinemaya gittik. Giden kim? Biz
Sınıfta çok konuşup, dikkatimizi dağıtıyorlar. (Kim dağıtıyor? Onlar)

c)Sözde Özne: Bu özne gurubunda yüklemin bildirdiği işi yapan belli değildir. Özne, yüklemin bildirdiği işten etkilenendir. Aynı zamanda bu özne gurubu fiil çatıları konusunda edilgen fiil çatısı olarak değerlendirilir. Sözde özne yalnızca yüklemi fiil olan cümlelerde vardır. Yüklem –l –n eklerini alır.

Polis, suçluları yakaladı. Cümlesinde yüklemin bildirdiği iş yakalama eylemidir. Bunu işi yapan bellidir. Kim yakaladı? Polis, bu gerçek öznedir. Aynı cümleyi şöyle değerlendirelim:
Suçlular, yakalandı. Yakalama işini yapan kim? Belli değil. Bu işten etkilenen kim? Hırsızlar.

*Sözde özne olup olmadığını anlamak için diğer bir yöntem de yüklemden (fiilden) önce “başkası tarafından” ifadesi getirildiğinde cümle anlamlı oluyorsa özne, sözde öznedir.
Suçlular (başkası tarafından) yakalandı.

*Her cümlede özne türlerinden herhangi biri olmak zorunda değildir. Örnek cümleler:
Bu sıcakta uyunmaz.

Bu söze gülünür.

Yarın pikniğe gidilecek.
Burada kalınacak.

Dışarı çıkıp bir şişe süt almalı.

*Özneler sözcük guruplarından oluşabilir. Bu sözcük gurupları tamlamalar yoluyla veya bağlaçlarla bağlanan kelime guruplarıyla oluşturulabilir.
Örnek Cümleler:

“Kardeşim ve ben bayram sabahı namaza gittik”. Giden kim? Kardeşim ve ben: Ve bağlacıyla bağlanan özne gurubu

“Kapının önü temizlenecek.” Ne temizlenecek? Kapının önü. Belirtili isim tamlaması yoluyla kurulan özne grubu

Kol saatim top oynarken kaybolmuş. Kaybolan ne? Kol saatim. Belirtisiz isim tamlaması yoluyla kurulan özne grubu

“Milli takımın teknik direktörü istifa etti.” İstida eden kim? Milli takımın teknik direktörü. Zincirleme isim tamlaması yoluyla kurulan özne grubu

Yeşil ördek, göçmen kuşlara eşlik etmeye başladı. Kim başladı? Yeşil ördek. Sıfat tamlaması yoluyla kurulan özne grubu

Özne-yüklem Uyumu
Özne ile yüklem olumluluk-olumsuzluk ve tekillik-çoğulluk yönlerinden uyum göstermelidir.
a. Olumluluk-olumsuzluk Uyumu
Özne olumlu ise yüklem de olumlu; öznede olumsuzluk anlamı varsa yüklem olumsuzdur.
Yarın herkes dersten önce kütüphanede toplansın.
Hepsi burada toplanacak.
Öznenin olumlu olduğu hâllerde yüklem bazen olumsuz da olabilir.
Akşam yemeğine herkes katılmadı.
Yağmur yağdığı için öğrencilerin tamamı gelmedi.
Özne “kimse, hiçbiri, hiç kimse” kelimelerinden oluşuyorsa yüklem olumsuz olur.
Üç günden beri kimse uğramadı buraya.
Hiç kimse bu paraya bu işi yapmaz.
Hiçbiri anlatılanlara inanmadı.
“ne….ne” olumsuzluk bağlacı kullanılan cümlenin yüklemi olumludur.
Ne baş ağrısı yapar, ne de bünyeye zarar verir.
Ne ölenlere ne de kalanlara yer bulunabildi.

b. Tekillik-çoğulluk Uyumu
Özne tekilse yüklem de tekil; özne çoğulsa yüklem de çoğul olur.
Köylüler birer birer pazar yerine geliyorlar.
Çocuk, annesini çağırdı.
Ali’yle Yusuf yarın Ankara’ya gelecekler.

*Bitki, hayvan, cansız varlık, vücudun organları, soyut kavramlar, isim-fiiller, zaman isimleri, topluluk isimleri özne olduğunda yüklem genellikle tekil olur. Bitki ve hayvan isimleri bazen çoğul yükleme bağlanır.

Aradan aylar geçti.

Bu erikler çok tatlıdır.

Otlar kurudu.
Aradan uzun yıllar geçti.

Gözlerim yaşardı.

Fikirler baskıyla benimsetilmez.
Dışarıdan bağrışmalar duyuluyordu.

Sıfatlar çekim eki almaz.

Ordu yola çıktı.

*Özne insan cinsinden ve çoğul ise yüklem tekil de olabilir çoğu da.
Çocuklar erken uyur.

Öğrenciler teneffüse çıkmış.

Memurlar hak aradı.
Askerler eğitim alanında toplandı.

Öğrenciler birer ikişer gelmeye başladılar.

*Özneyi tekil veya çoğul “1. ve 2.”, “1. ve 3.” , “1., 2., ve 3.” şahıs zamirleri oluşturuyorsa yüklem birinci çoğul şahıs eki alır.

Ahmet’le ben yarın gideceğiz. Ben ve o, beraberce içeri girdik. Bu işi sen ve ben yapmalıyız.
Ben, o çocuk ve sen burada hazır bulunacağız. Biz, siz ve onlar, birbirimize daima destek olmalıyız.

*Öznesi tekil veya çoğul 2. ve 3. şahıslar olan cümlenin yüklemi 2. çoğul şahsa göre çekimlenir.
Sen ve o, bu işi yapmalısınız. Siz ve onlar, bu eşyaları taşıyacaksınız.

*Öznenin üçüncü tekil şahıs olduğu bazı durumlarda saygı ya da alay anlamı katmak için yüklem çoğul yapılır.
Sayın Vali, madalyaları elleriyle taktılar. Cumhurbaşkanı, okulumuzu ziyaret edecekler.
Küçük bey henüz uğramamışlar.

*Öznesi sayı sıfatlarıyla veya “birkaç, birçok” gibi belgisiz sıfatlarla kurulmuş bir sıfat tamlaması tekil yükleme bağlanır.
İki çocuk içeri girdi. Birçok insan böyle davranışlara tepki gösterir.

YARDIMCI ÖĞELER

Yüklemin anlamını değişik yönlerden tamamlayan sözcükler veya söz gruplarıdır.

Nesne

Cümlede yüklemin bildirdiği işten etkilenen öğedir. Yükleme sorulan “kimi, neyi, ne” sorularına cevap verir. Burada esas olan durum şudur: Yüklemden sonra özne bulunur. Sonra nesne aranır. Aksi halde özne yerine nesne; nesne yerine özne bulunabilir.

*İsimler, zamirler, adlaşmış sıfatlar, tamlamalar, fiilimsiler, soru kelimeleri, kısaca özne olabilen bütün kelimeler, kelime grupları ve iç cümleler nesne olabilir.
Nesneler hal ekini alıp almamalarına göre iki grupta incelenir.

a. Belirtili Nesne: Nesne görevinde bulunan söz, “-i” hal ekini almışsa, nesneye belirtili nesne denir. Yükleme “neyi-kimi” soruları sorularak bulunur.

Annem, akşam yemeğini hazırlamış. Neyi hazırlamış? Akşam yemeğini.
Arkadaşlarımı okulda göremedim. Kimi göremedim? Arkadaşlarımı

Kız kardeşimin oyuncağını kaybettim.

Duvar saatini babam tamire götürdü.

Kol düğmemi düşürdüm.

b. Belirtisiz Nesne: Nesne görevinde bulunan söz “-i” hal ekini almamışsa nesne, belirtisiz nesnedir. Özne bulunduktan sonra yükleme “ne” sorusu sorularak bulunur. Eğer özneyi bulmadan nesne ararsak, öğeleri yanlış
bulmuş oluruz.

“Çocuklar, hayvanat bahçesinde aslan görmüşler.”
Ne görmüşler? Aslan : Öznedir dersek yanlış ayırmış oluruz. Soracağımız ilk soru “kim”dir. Kim görmüş?
Çocuklar : Özne
Çocuklar ne görmüş? Aslan : Belirtisiz nesne

Annesine güzel bir hediye aldı.

Sen dondurma seversin.

Yazar, yeni bir kitap yayınlamış.

Bu aralar herkes kötü bir olay anlatıyor.

Yer Tamlayıcısı (Dolaylı Tümleç):

Yüklemin yöneldiği, bulunduğu, çıktığı, ayrıldığı, yaklaştığı, kaldığı yeri gösteren öğedir. Yükleme sorulan “-e”,“-de” ve “-den” hal eklerini alan sorulara aynı ekleri alarak cevap veren sözcük ya da söz öbekleri dolaylı tümleç görevinde bulunur.

Yükleme duruma göre şu sorular sorularak yer tamlayıcısı bulunur: “kime-kimde-kimden; nereye-nerede-nereden; neye-neyde-neyden”

Arkadaşıma gideceğim. Kime? Ali’de eşyalarım kaldı. Kimde?

Haberi ondan öğrendik? Kimden? Ailecek pikniğe gideceğiz? Nereye

Salonda yattım. Nerede? Okuldan iki saat önce ayrıldık. Nereden?

Sen çiçeğe benziyorsun. Neye? Çelikte farklı elementler vardı. Neyde?

Köprü demirden yapılmış. Neyden?

NOT: “-e, -de, -den”ekleri alan bütün kelimeler dolaylı tümleç değildir:

Gürültüden uyuyamadı.

Eve gelmeden haber ver.

Buralara ekimde kar yağar.  /Kırmızı ile yazılanlar zarf tümlecidir.

Zarf Tümleci:

Yüklemin anlamını zaman, durum, yön, miktar, tarz, vasıta, şart, sebep, birliktelik yönlerinden tamamlayan kelime ve kelime gruplarına zarf tümleci denir.
Edat tümleci olarak adlandırılan tümleçler de birer zarf tümlecidir.

NOT: Zarf ile zarf tümleci aynı şey değildir. Zarf bir kelime türüdür; zarf tümleci ise görev adıdır. İsimler, zarflar, sıfatlar vb zarf tümleci olarak görev alabilirler.
Zarf Tümlecini bulmak için yükleme “nasıl- ne zaman- ne kadar- -neden- niçin -neye (Edat Tümleci Soruları: –kiminle- neyle- kime göre nereye doğru) soruları sorularak bulunur.

Eve yürüyerek geldim. Nasıl?

Bu akşam misafirliğe gideceğiz. Ne zaman?
Seni çok seviyorum. Ne kadar?

Yaramazlık yaptığından, annesi kızmış. Neden?
Geç kaldığı için yok yazılmış. Niçin?

Arabayı aşağı park et. Nere?
Arkadaşlarımla oyun oynadık. Kiminle?

Okuldan eve servisle dönüyorlar. Neyle?
Bu iş, bana göre doğru değil. Kime göre?

Eve doğru koştum. Nereye doğru?

SORU CÜMLELERİNDE CÜMLENİN ÖĞELERİNİ BULMA
Bir cümlede soru anlamı ya soru edatı -mi ile ya da soru kelimeleriyle yapılır.
*Soru anlamı sağlayan kelime yerine diğer öğeleri değiştirmeden cevaplar yazarak ögelerine ayırabiliriz.
Bugün sen nereye gittin?               Bugün ben okula gittim.
Zarf T. Özne Yer Tml. Yüklem        Zarf T. Özne Yer Tml. Yüklem

Kim, neyi ne zaman nereden getirmiş?

Özne B.li N. Zarf T. Yer Tam Yüklem

Can, kitabı dün kütüphaneden getirmiş.
Özne B.li N. Zarf T. Yer Tam Yüklem 

*Soru kelimesi ek eylem (ekfiil) eklerini alırsa ne olur? (Koşul eki -se hariç)
Bahçedeki kedi kimindi?          Bahçedeki kedi bizimdi.
Özne                  Yüklem                 Özne               Yüklem

Dün akşam annen neredeydi?                Dün akşam annem komşudaydı.
   Zarf T.        Özne    Yüklem                        Zarf T.        Özne      Yüklem

Doğum günün ne zamandı?                Doğum günün geçen haftaydı?
Özne                   Yüklem                                 Özne               Yüklem

*Soru kelimesi ekeylem eklerini aldığında genellikle yüklem olur.
*-mi soru edatıyla yapılan soru cümlelerinde, “-mi” kendinden önceki öğeyi buldurmaya yönelik kullanılır.
Diğer öğeleri değiştirmeden cevap vererek öğelerine ayırabilirsiniz.

Daha pratik not: -mi yokmuş gibi öğelerine ayırmak daha kolay olur.

Hafta sonu okula mı gideceğiz?       Hafta sonu okula (mı) gideceğiz(?)
    Zarf T. Yer Tml. Yüklem                          Zarf T. Yer Tml. Yüklem

Sen, onunla üniversitede tanışmadın mı?
Özne . Zarf T. Yer Tml.         Yüklem

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu