7.sınıf Ders NotlarıYeni Ders Notu

Ek Fiil, Fiilde Anlam Kayması Ders Notu

Ek Fiil, Fiilde Anlam Kayması için hazırlanan testi indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Ek fiiller iki şekilde yapılır. İsim soylu sözcükleri çekimleyerek yapılır. Bunlar: Ek fiilin duyulan geçmiş zamanı, ek fiilin görülen geçmiş zamanı, ek fiilin geniş zamanı, ek fiilin şart kipi şeklinde çekimlenir. İkincisi basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapar. Bunlar: Rivayet birleşik zaman, hikaye birleşik zaman, şart birleşik zaman çekimiyle yapılır.

Fiillerde anlam kayması; cümlelerde kullanılan kip ekleriyle anlamlarının verdiği kip eki farklı olur. Bu durumda fiilde zaman kayması ortaya çıkar.

Ek fiiller ve fiillerde zaman kayması ile ilgili ders notunu aşağıdaki (mavi) linkten indirebilirsiniz.

Ek Fiil Fiilde Zaman Kayması Ders Notu(İndir)

 

Ek fiiller için diğer dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Ek Fiil Fiilde Anlam Kayması Ders Notu

Ek Fiil Fiilde Anlam Kayması Çalışma K.

 

 

 

EK-FİİL (EK-EYLEM): İsim soylu kelimelerin sonuna gelerek, onları yüklem yapan eklere ek-fiil denir.

Ek –fiil ekleri şunlardır: -dır, -idi, -imiş, -ise /“imek” fiilinin ek olarak kullanımıdır.

Genellikle bitişik yazılır. / Ek-fiillerin iki temel görevi vardır:
*İsim soylu bir sözcüğü kip eklerinden bazılarını getirerek çekimler.
*Basit zamanlı bir fiile bazı kip eki getirerek birleşik zamanlı yapar.

A-İsim Soylu Sözcükleri Çekimler:

İsim soylu sözcükleri -şart kipi hariç-çekimleyerek yüklem haline getirir. Olumlu-olumsuz-soru şeklinde çekimleri vardır.

1.Ek Fiilin Duyulan Geçmiş Zamanı:

Öznenin başkasından duyulan bir oluş içinde bulunduğunu gösterir. -mış-miş-muş-müş ekleri getirilerek yapılır.  İçinde bulunulan zamandır.

Şahıslar

Olumlu

Olumsuz

Olumlu Soru

Olumsuz Soru

1.Tekil

Güzel-miş-im

Güzel-değil-miş-im

Güzel-mi(y)-miş-im?

Güzel-değil-mi(y) -miş-im?

2.Tekil

Güzel-miş-sin

Güzel-değil-miş-sin

Güzel-mi(y) miş-sin?

Güzel-değil-mi(y) -miş-sin?

3.Tekil

Güzel-miş

Güzel-değil-miş

Güzel-mi(y) miş?

Güzel-değil-mi(y) -miş?

1.Çoğul

Güzel-miş-iz

Güzel-değil-miş-iz

Güzel-mi(y) miş-iz?

Güzel-değil-mi(y) -miş-iz?

2.Çoğul

Güzel-miş-siniz

Güzel-değil-miş-siniz

Güzel-mi(y) miş-siniz?

Güzel-değil-mi(y) -miş-siniz?

3.Çoğul

Güzel-ler-miş

Güzel-değil-ler-miş

Güzel-ler-mi(y) miş?

Güzel-değil-ler-mi(y) -miş?

2-Ek Fiilin Görülen Geçmiş Zamanı

Öznenin önceden içinde bulunduğu bir oluşu bildirir. İsim soylu sözcüklere -dı-di-du-dü; -tı-ti-tu-tü ekleri getirile­rek yapılır.

Şahıslar

Olumlu

Olumsuz

Olumlu Soru

Olumsuz Soru

1.Tekil

Çalışkan-dı-m

Çalışkan-değil-di-m

Çalışkan-mı(y)-dı-m?

Çalışkan-değil-mi(y)-di-m?

2.Tekil

Çalışkan-dı-n

Çalışkan-değil-di-n

Çalışkan-mı(y)-dı-n?

Çalışkan-değil-mi(y)-di-n?

3.Tekil

Çalışkan-dı

Çalışkan-değil-di

Çalışkan-mı(y)-dı?

Çalışkan-değil-mi(y)-di?

1.Çoğul

Çalışkan-dı-k

Çalışkan-değil-di-k

Çalışkan-mı(y)-dı-k?

Çalışkan-değil-mi(y)-di-k?

2.Çoğul

Çalışkan-dı-nız

Çalışkan-değil-di-niz

Çalışkan-mı(y)-dı-nız?

Çalışkan-değil-mi(y)-di-niz?

3.Çoğul

Çalışkan-lar-dı

Çalışkan-değil-ler-di

Çalışkan-lar-mı(y)-dı?

Çalışkan-değil-ler-mi(y)-di?

3-Ek Fiilin Geniş Zamanı

Ek-fiilin geniş zamanı, aynı zamanda ek-fiilin şimdiki zamanını karşılar.

Ek fiilin geniş zaman eki –dır (–dir, –dur, –dür, –tır, –tir, –tur, –tür) dır. “-dır” ek-fiili sadece 3.şahıslarda kullanılır. Birinci ve ikinci şahıs çekimlerinde –dir yerine şahıs ekleri kullanılır

Şahıslar

Olumlu

Olumsuz

Olumlu Soru

Olumsuz Soru

1.Tekil

Zengin-im

Zengin-değil-im

Zengin-mi(y)-im?

Zengin-değil-mi(y)-im?

2.Tekil

Zengin-sin

Zengin-değil-sin

Zengin-mi-sin?

Zengin-değil-mi-sin?

3.Tekil

Zengin-dir

Zengin-değil-dir

Zengin-mi-dir?

Zengin-değil-mi-dir?

1.Çoğul

Zengin-iz

Zengin-değil-iz

Zengin-mi(y) iz?

Zengin-değil-mi(y)-iz?

2.Çoğul

Zengin-siniz

Zengin-değil-siniz

Zengin-mi-siniz?

Zengin-değil-mi-siniz?

3.Çoğul

Zengin-ler-dir

Zengin-değil-ler-dir

Zengin-ler-mi-dir?

Zengin-değil-ler-mi-dir?

4-Ek Fiilin Şart Kipi:

Ek fiilin şartı ise, (-sa) dir.

Ek fiilin şartı olan –ise isim ve isim soylu kelimelere geldiğinde onları yüklem yapmaz; sadece cümleye şart anlamı kazandırır. Soru ve olumsuz Çekimleri yoktur.

Şahıslar

Olumlu

Olumsuz

1.Tekil

Tembel-se-m

Tembel-değil-se-m

2.Tekil

Tembel-se-n

Tembel-değil-se-n

3.Tekil

Tembel-se

Tembel-değil-se

1.Çoğul

Tembel-se-k

Tembel-değil-se-k

2.Çoğul

Tembel-se-niz

Tembel-değil-se-niz

3.Çoğul

Tembel-ler-se

Tembel-değil-ler-se

B-Basit Zamanlı Fiilleri Birleşik Zamanlı Yapar.

Üç şekilde yapılır.

1.Rivayet Birleşik Zaman:

Fiil kök veya gövdelerine herhangi bir kip eki getirildikten sonra “imiş” ek-fiili getirilerek yapılır. “imiş” ek-fiili de genellikle bitişik yazıldığı için “i” düşer ve “-miş” hâlini alır. Aşağıda bazı basit zamanlı filleri rivayet birleşik za­manlı hale getirdik.

Basit Zamanlı fiil+miş şeklinde çekimlenir.

Şahıslar

Olumlu

Olumsuz

Olumlu Soru

Olumsuz Soru

1.Tekil

Gel(i)-yor-muş-um

Gel-me-se(y)-miş-im

Gel-ecek-mi(y)-miş-im?

Gel-mez-miy-miş-im?

2.Tekil

Gel(i)-yor-muş-sun

Gel-me-se(y)-miş-sin

Gel-ecek-mi(y)-miş-sin?

Gel-mez-miy-miş-sin?

3.Tekil

Gel(i)-yor-muş

Gel-me-se(y)-miş

Gel-ecek-mi(y)-miş?

Gel-mez-miy-miş?

1.Çoğul

Gel(i)-yor-muş-uz

Gel-me-se(y)-miş-iz

Gel-ecek-mi(y)-miş-iz?

Gel-mez-miy-miş-iz?

2.Çoğul

Gel(i)-yor-muş-sunuz

Gel-me-se(y)-miş-siniz

Gel-ecek-mi(y)-miş-siniz?

Gel-mez-miy-miş-siniz?

3.Çoğul

Gel(i)-yor-lar-mış

Gel-me-se-ler-miş

Gel-ecek-ler-mi(y)-miş?

Gel-mez-ler-miy-miş?

2-Hikaye Birleşik Zaman:

Fiil kök veya gövdelerine herhangi bir kip eki getirildikten sonra “idi” (-dı, -di, …) getirilerek oluşturulur. “idi” ek-fi­ili de genellikle bitişik yazıldığı için “i” düşer ve “-di” hâlini alır. Aşağıda bazı basit zamanlı filleri hikaye birleşik zamanlı hale getirdik.

Şahıslar

Olumlu

Olumsuz

Olumlu Soru

Olumsuz Soru

1.Tekil

Bak-tı(y)-dı-m

Bak-ma-sa(y)-dı-m

Bak-malı-mı(y)-dı-m?

Bak-ma-mış-mı(y)-dı-m?

2.Tekil

Bak-tı(y)-dı-n

Bak-ma-sa(y)-dı-n

Bak-malı-mı(y)-dı-n?

Bak-ma-mış-mı(y)-dı-n?

3.Tekil

Bak-tı(y)-dı

Bak-ma-sa(y)-dı

Bak-malı-mı(y)-dı?

Bak-ma-mış-mı(y)-dı?

1.Çoğul

Bak-tı(y)-dı-k

Bak-ma-sa(y)-dı-k

Bak-malı-mı(y)-dı-k?

Bak-ma-mış-mı(y)-dı-k?

2.Çoğul

Bak-tı(y)-dı-nız

Bak-ma-sa(y)-dı-nız

Bak-malı-mı(y)-dı-nız?

Bak-ma-mış-mı(y)-dı-nız?

3.Çoğul

Bak-tı-lar-dı

Bak-ma-sa-lar-dı

Bak-malı-lar-mı(y)-dı?

Bak-ma-mış-lar-mı(y)-dı?

3-Şart Birleşik Zaman:

Fiil kök veya gövdelerine herhangi bir kip eki getirildikten sonra “ise” ek-fiili getirilerek yapılır. “ise” ek-fiili de genellikle bitişik yazıldığı için “i” düşer ve “-se” hâlini alır.

Şahıslar

Olumlu

Olumsuz

Olumlu

Olumsuz

1.Tekil

Gül-ecek-se-m

Gül-mü-yor-sa-m

Sev-miş-se-m

Sev-me-di(y)-se-m

2.Tekil

Gül-ecek-se-n

Gül-mü-yor-san

Sev-miş-se-n

Sev-me-di(y)-se-n

3.Tekil

Gül-ecek-se

Gül-mü-yor-sa

Sev-miş-se

Sev-me-di(y)-se

1.Çoğul

Gül-ecek-se-k

Gül-mü-yor-sa-k

Sev-miş-se-k

Sev-me-di(y)-se-k

2.Çoğul

Gül-ecek-se-niz

Gül-mü-yor-sa-nız

Sev-miş-se-niz

Sev-me-di(y)-se-niz

3.Çoğul

Gül-ecek-ler-se

Gül-mü-yor-lar-sa

Sev-miş-ler-se

Sev-me-di-ler-se

Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması

Fiil çekimlerinde kullanılan kip ve zaman ekleri her zaman kendi anlamlarında kullanılmaz. Bu ekler birbirlerinin yerlerine de geçebilir.

Elbette bu, cümlenin anlamıyla ilgilidir. Kısaca, cümlede yüklemin çekimlendiği kip veya zamanla işin yapıldığı kip veya zamanın farklı olmasına anlam kayması denir.

“Sizi yarın burada bekliyorum.” Biçimce: Şimdiki Zaman Anlamca: Gelecek Zaman

“O her gün aynı saatte yola çıkıyor.” Biçimce: Şimdiki Zaman Anlamca: Geniş Zaman

“Üç yaşındayken babasını kaybediyor.” Biçimce: Şimdiki Zaman Anlamca: Geçmiş Zaman

“Bu dilekçeyi sonra yazarsınız.” Biçimce: Geniş Zaman Anlamca: Gelecek Zaman

“Keloğlan’ın yolu bir gün bir kasabaya düşer.” Biçimce: Geniş Zaman Anlamca: Geçmiş Zaman

“Bu cami Osmanlıdan kalma bir eser olacak.” Biçimce: Gelecek Zaman Anlamca: Gereklilik Kipi

“Şöyle buyrun efendim!” Biçimce: Emir Kipi Anlamca: İstek Kipi

“Sabah erkenden kalkar, çantanı hazırlarsın.” Biçimce: Geniş Zaman Anlamca: Emir Kipi

“On dakika içinde bu eşyalar taşınmalı.” Biçimce: Gereklilik Kipi Anlamca: Emir Kipi

“Dışarı çıkınca bir de ne göreyim!” Biçimce: İstek Kipi Anlamca: Geçmiş Zaman

“Babam, bu habere çok sevinir.” Biçimce: Geniş Zaman Anlamca: Gelecek Zaman

“Her zaman buraya uğruyor.” Biçimce: Şimdiki Zaman Anlamca: Geniş Zaman

“Buyurun, kime baktınız?” Biçimce: Geçmiş Zaman Anlamca: Şimdiki Zaman

“Bu soruları daha sonra çözeriz.” Biçimce: Geniş Zaman Anlamca: Gelecek Zaman

“Şimdi, sen de beni düşünürsün.” Biçimce: Geniş Zaman Anlamca: Şimdiki Zaman

“O, bize her zaman yardım ediyor.” Biçimce: Şimdiki Zaman Anlamca: Geniş Zaman

“Ayakkabı siparişim yarın geliyor.” Biçimce: Şimdiki Zaman Anlamca: Gelecek Zaman

“Birlikte aldığımız kazak sana çok yakışmış.” Biçimce: Duyulan G.Zaman Anlamca: Görülen G. Zaman

“Lütfen, ona zarar vermeyin” Biçimce: Emir Kipi Anlamca: İstek Kipi

“Karnemdeki notlarım 100 olsa.” Biçimce: Şart Kipi Anlamca: İstek Kipi

“Merak etme, birazdan gelir.” Biçimce: Geniş Zaman Anlamca: Gelecek Zaman

“Beni arayan Ayşe olacak.” Biçimce: Gelecek Zaman Anlamca: Gereklilik Kipi

Yukarıdaki örneklerde cümlelerde kullanılan kip ve zaman ekleri, başka kip ve zaman eklerinin yerine kullanılmıştır.

Ek fiil nedir, ek fiil nasıl bulunur, ek fiil çekimi, ek fiil etkinlikleri, ek fiil örnekleri, ek fiil cümleleri, ek fiil konu anlatımı, ek fiil çalışma kağıdı, ek fiil testi, ek fiil ders notu, ek fiil görevleri pdf indir

7.sınıf ek fiil nedir, 7.sınıf ek fiil nasıl bulunur, 7.sınıf ek fiil çekimi, 7.sınıf ek fiil etkinlikleri, 7.sınıf ek fiil örnekleri, 7.sınıf ek fiil cümleleri, 7.sınıf ek fiil konu anlatımı, 7.sınıf ek fiil çalışma kağıdı, 7.sınıf ek fiil testi, 7.sınıf ek fiil ders notu, 7.sınıf ek fiil görevleri pdf indir

7.sınıf ek fiil nedir, 7.sınıf ek fiil nasıl bulunur, 7.sınıf ek fiil çekimi pdf indir, 7.sınıf ek fiil etkinlikleri pdf indir, 7.sınıf ek fiil örnekleri pdf indir, 7.sınıf ek fiil cümleleri pdf indir, 7.sınıf ek fiil konu anlatımı pdf indir, 7.sınıf ek fiil çalışma kağıdı pdf indir, 7.sınıf ek fiil testi pdf indir, 7.sınıf ek fiil ders notu pdf indir, 7.sınıf ek fiil görevleri pdf indir

Ek fiil çekimi, ek fiil soru çekimi, ek fiil olumsuz çekimi, ek fiilin olumsuz soru çekimi, ek fiillerle ilgili etkinlikler

Ek fiilin duyulan geçmiş zaman çekimi, ek fiilin duyulan geçmiş zaman çekimi örnekleri, fiilin duyulan geçmiş zaman olumsuz çekimi, fiilin duyulan geçmiş zaman soru çekimi, fiilin duyulan geçmiş zaman olumsuz soru çekimi,

7.sınıf ek fiilin duyulan geçmiş zaman çekimi, 7.sınıf ek fiilin duyulan geçmiş zaman çekimi örnekleri, 7.sınıf fiilin duyulan geçmiş zaman olumsuz çekimi, 7.sınıf fiilin duyulan geçmiş zaman soru çekimi, 7.sınıf fiilin duyulan geçmiş zaman olumsuz soru çekimi,

Ek fiilin görülen geçmiş zaman çekimi, ek fiilin görülen geçmiş zaman çekimi örnekleri, fiilin görülen geçmiş zaman olumsuz çekimi, fiilin görülen geçmiş zaman soru çekimi, fiilin görülen geçmiş zaman olumsuz soru çekimi,

7.sınıf ek fiilin görülen geçmiş zaman çekimi, 7.sınıf ek fiilin görülen geçmiş zaman çekimi örnekleri, 7.sınıf fiilin görülen geçmiş zaman olumsuz çekimi, 7.sınıf fiilin görülen geçmiş zaman soru çekimi, 7.sınıf fiilin görülen geçmiş zaman olumsuz soru çekimi,

Ek fiilin geniş zaman çekimi, ek fiilin geniş zaman çekimi örnekleri, fiilin geniş zaman olumsuz çekimi, fiilin geniş zaman soru çekimi, fiilin geniş zaman olumsuz soru çekimi,

7.sınıf ek fiilin geniş zaman çekimi, 7.sınıf ek fiilin geniş zaman çekimi örnekleri, 7.sınıf fiilin geniş zaman olumsuz çekimi, 7.sınıf fiilin geniş zaman soru çekimi, 7.sınıf fiilin geniş zaman olumsuz soru çekimi,

Ek fiilin şart kipi çekimi, ek fiilin şart kipi çekimi örnekleri, fiilin şart kipi olumsuz çekimi, fiilin şart kipi soru çekimi, fiilin şart kipi olumsuz soru çekimi,

7.sınıf ek fiilin şart kipi çekimi, 7.sınıf ek fiilin şart kipi çekimi örnekleri, 7.sınıf fiilin şart kipi olumsuz çekimi, 7.sınıf fiilin şart kipi soru çekimi, 7.sınıf fiilin şart kipi olumsuz soru çekimi,

Birleşik zamanlı fiiller

Rivayet birleşik zaman çekimi, hikaye birleşik zaman çekimi, şart birleşik zaman çekimi,

Rivayet birleşik zaman olumsuz çekimi, hikaye birleşik zaman olumsuz çekimi, şart birleşik zaman olumsuz çekimi,

7.sınıf rivayet birleşik zaman çekimi, 7.sınıf hikaye birleşik zaman çekimi, 7.sınıf şart birleşik zaman çekimi,

7.sınıf rivayet birleşik zaman olumsuz çekimi, 7.sınıf hikaye birleşik zaman olumsuz çekimi, 7.sınıf şart birleşik zaman olumsuz çekimi,

Rivayet birleşik zaman, rivayet birleşik zaman nedir, rivayet birleşik zaman ne demek, rivayet birleşik zaman 5 10 20 50 örnek, rivayet birleşik zaman örnekleri, rivayet birleşik zaman eki, rivayet birleşik zaman çekimi, rivayet birleşik zaman cümleleri, rivayet birleşik zaman konu anlatımı, rivayet birleşik zaman ders notu, rivayet birleşik zaman çalışma kağıdı, rivayet birleşik zaman testi, rivayet birleşik zaman testleri, rivayet birleşik zaman etkinlikleri, rivayet birleşik zamanlı fiil, rivayet birleşik zaman cümle örnekleri,

Hikaye birleşik zaman, hikaye birleşik zaman nedir, hikaye birleşik zaman ne demek, hikaye birleşik zaman 5 10 20 50 örnek, hikaye birleşik zaman örnekleri, hikaye birleşik zaman eki, hikaye birleşik zaman çekimi, hikaye birleşik zaman cümleleri, hikaye birleşik zaman konu anlatımı, hikaye birleşik zaman ders notu, hikaye birleşik zaman çalışma kağıdı, hikaye birleşik zaman testi, hikaye birleşik zaman testleri, hikaye birleşik zaman etkinlikleri, hikaye birleşik zamanlı fiil, hikaye birleşik zaman cümle örnekleri,

Şart birleşik zaman, şart birleşik zaman nedir, şart birleşik zaman ne demek, şart birleşik zaman 5 10 20 50 örnek, şart birleşik zaman örnekleri, şart birleşik zaman eki, şart birleşik zaman çekimi, şart birleşik zaman cümleleri, şart birleşik zaman konu anlatımı, şart birleşik zaman ders notu, şart birleşik zaman çalışma kağıdı, şart birleşik zaman testi, şart birleşik zaman testleri, şart birleşik zaman etkinlikleri, şart birleşik zamanlı fiil, şart birleşik zaman cümle örnekleri,

FİİLDE ZAMAN ANLAM KAYMASI

 

Fiilde anlam kayması, fiilde zaman kayması, Fiilde anlam kayması nasıl olur, fiilde zaman kayması nasıl olur,  Fiilde anlam kayması ne demek, fiilde zaman kayması ne demek, Fiilde anlam kayması nedir, fiilde zaman kayması nedir, Fiilde anlam kayması test, fiilde zaman kayması test, Fiilde anlam kayması çalışma kağıdı, fiilde zaman kayması çalışma kağıdı, Fiilde anlam kayması ders notu, fiilde zaman kayması ders notu, Fiilde anlam kayması testi testleri pdf , fiilde zaman kayması testi testleri pdf ,

Ek fiil birleşik zamanlı fiiller rivayet hikaye şart zaman ek fiilin duyulan görülen geniş zamanı şart kipi fiillerde anlam zaman kayması çalışma kağıdı test pdf 7.sınıf indir konu anlatımı çekimi

Fiilde anlam kayması 7.sınıf pdf indir, fiilde zaman kayması 7.sınıf pdf indir, Fiilde anlam kayması nasıl olur 7.sınıf pdf indir, fiilde zaman kayması nasıl olur 7.sınıf pdf indir,  Fiilde anlam kayması ne demek 7.sınıf pdf indir, fiilde zaman kayması ne demek 7.sınıf pdf indir, Fiilde anlam kayması nedir 7.sınıf pdf indir, fiilde zaman kayması nedir 7.sınıf pdf indir, Fiilde anlam kayması test 7.sınıf pdf indir, fiilde zaman kayması test 7.sınıf pdf indir, Fiilde anlam kayması çalışma kağıdı 7.sınıf pdf indir, fiilde zaman kayması çalışma kağıdı 7.sınıf pdf indir, Fiilde anlam kayması ders notu 7.sınıf pdf indir, fiilde zaman kayması ders notu 7.sınıf pdf indir, Fiilde anlam kayması testi testleri pdf , fiilde zaman kayması testi testleri pdf ,

Gelecek zamanda anlam zaman kayması, şimdiki zamanda kayması, geniş anlam zamanda kayması, duyulan geçmiş zamanda anlam zaman kayması, görülen geçmiş zamanda anlam zaman kayması,

Gereklilik kipinde anlam zaman kayması, şart kipinde anlam zaman kayması, emir kipinde anlam zaman kayması, istek kipinde anlam zaman kayması,

Gelecek zamanda anlam zaman kayması örnekleri, şimdiki zamanda kayması örnekleri, geniş anlam zamanda kayması örnekleri, duyulan geçmiş zamanda anlam zaman kayması örnekleri, görülen geçmiş zamanda anlam zaman kayması örnekleri,

Gereklilik kipinde anlam zaman kayması örnekleri, şart kipinde anlam zaman kayması örnekleri, emir kipinde anlam zaman kayması örnekleri, istek kipinde anlam zaman kayması örnekleri,

Kip eklerinde zaman kayması, kip eklerinde anlam kayması, haber kiplerinde anlam zaman kayması, dilek şart kiplerinde anlam zaman kayması,

7.sınıf kip eklerinde zaman kayması, 7.sınıf kip eklerinde anlam kayması, 7.sınıf haber kiplerinde anlam zaman kayması, 7.sınıf dilek şart kiplerinde anlam zaman kayması,

7.sınıf anlam zaman kayması test, 7.sınıf anlam zaman kayması konu anlatımı, 7.sınıf anlam zaman kayması testi, 7.sınıf anlam zaman kayması ders notu, 7.sınıf anlam zaman kayması özeti, 7.sınıf anlam zaman kayması çalışma kağıtları, 7.sınıf anlam zaman kayması örnek cümleler, 7.sınıf anlam zaman kayması testi testleri pdf çözümlü cevap anahtarlı testi

Ek fiil birleşik zamanlı fiiller rivayet hikaye şart zaman ek fiilin duyulan görülen geniş zamanı şart kipi fiillerde anlam zaman kayması çalışma kağıdı test pdf 7.sınıf indir konu anlatımı çekimi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu