8.SINIFLGS Özel

LGS Sınavı Konuları ve Soru Dağılımları

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) Sınavı 8.sınıflar için yıl sonunda uygulanan, liselere geçiş sınavı anlamına gelmektedir.

LGS Sınavında 6 branştan 90 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 135 dakikadır.

LGS Sınavında sorulacak dersler ve derslerdeki soru dağılımları şu şekildedir:

Türkçe Dersi:

LGS sınavında toplam 20 sorudan oluşan Türkçe dersi, konuları itibariyle genel ortaokul yılları konularını kapsamaktadır. Son dönemlerde çıkan LGS sınavı soruları incelendiğinde “okumaya ve anlamaya” yönelik sorulardan oluştuğu gözlemlenmektedir.

Zorluk derecesi yüksek olan sorular öğrencileri zorlamaktadır. Temel beceri okuduğunu anlayabilmek, anladığını seçeneklerde bulabilmektir. Dilbilgisi konularından sonra dönemlerde çok az soru gelmektedir.

TEOG döneminde dilbilgisi konularından çok daha fazla soru gelirken, anlama soruları da bir o kadar kolaydı.

Türkçe dersi konularına ve soru dağılımlarına bakalım.

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Parçada Anlam
 • Grafik ve Görsel Sorular
 • Mantık Soruları
 • Metin Türleri
 • Söz Sanatları
 • Noktalama İşaretleri
 • Yazım Kuralları
 • Fiilimsiler
 • Cümlenin Öğeleri
 • Cümle Türleri
 • Fiil Çatıları
 • Anlatım Bozuklukları

LGS Türkçe Soru Dağılımları

KONULAR

2018 LGS

2019 LGS

2020 LGS 

Fiilimsiler

1

1

1

Sözcükte Anlam

2

2

1

Deyimler ve Atasözleri

1

Söz Sanatları

1

Cümlede Anlam

2

2

2

Parçada Anlam

8

3

4

Cümlenin Öğeleri

1

Noktalama İşaretleri

1

1

1

Metin Türleri

1

1

2

Fiilde Çatı

Cümle Türleri

1

1

1

Yazım Kuralları

1

1

1

Anlatım Bozukluğu

1

1

Sözel Mantık / Görsel Okuma

1

7

7

Toplam

20

20

20

Matematik Dersi 

LGS Sınavında en çok eleyici olan ders yine matematik dersi olmuştur. Bu sınavda, önceki yıllarda yapılan sınavlara oranla daha uzun sorular ve yorumlayıcı ifadeler bulunmaktadır.

Matematik dersinde Türkçenin tüm inceliklerini kullanmak zorundasınız. Çıkar sorular uzun olmasına karşın birkaç işlemle çözülmektedir. Esas olan matematik sorularını anlamak ve yorumlamaktır. Bunun için okuma ve anlama üzerine farklı çalışmalar yapabilirsiniz.

LGS Matematik Konuları

Sayılar ve İşlemler

 • Çarpanlar ve Katlar
 • Üslü İfadeler
 • Kareköklü İfadeler

Veri İşleme

 • Veri Analizi

Olasılık

 • Basit Olayların Olma Olasılığı

Cebir

 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Doğrusal Denklemler

Eşitsizlikler

Üçgenler

Eşlik ve Benzerlik

Geometrik Cisimler

Dönüşüm Geometrisi

LGS Matematik Soru Dağılımları

KONULAR

2018 LGS

2019 LGS

2020 LGS

Üslü Sayılar

2

2

3

Köklü Sayılar

3

3

5

Çarpanlar ve Katlar

1

1

3

Olasılık

1

1

3

Veri Analizi

1

3

Eşitsizlikler

2

1

Cebirsel İfadeler ve Eşitsizlikler

2

1

3

Doğrusal Denklemler ve Eğim

3

5

Dönüşüm Geometrisi

1

1

Geometrik Cisimler

3

1

Üçgenler

1

2

Eşlik ve Benzerlik

1

1

Toplam

20

20

20

Fen Bilimleri Dersi

LGS’de 20 soru sorulan derslerden birisidir. Soru seviyeleri ve kat sayıları bakımından önemlidir. Fen Bilimleri Dersi LGS Soruları sadece bilgiyle çözülecek sorular değildir. Bilgiyi yorumlama becerisi gerektiren sorular son dönemlerde sorulmaya başlanmıştır.

Görsel veya metin verilerek bir şeyler elde etmenizi, bir şeyler bulmanızı istemektedir. Bu yüzden konulara hakim olmanın yanı sıra yorumlama gücünüzün de iyi olması gerekir.

LGS Fen Bilimleri Konuları

 • Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren
  • Mevsimlerin Oluşumu
  • İklim ve Hava Hareketleri
 • DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
  • DNA ve Genetik Kod
  • Kalıtım
  • Mutasyon ve Modifikasyon
  • Adaptasyon (Çevreye Uyum)
  • Biyoteknoloji
 • Basınç / Fiziksel Olaylar
  • Basınç
 • Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
  • Periyodik Sistem
  • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
  • Kimyasal Tepkimeler
  • Asitler ve Bazlar

LGS Fen Bilimleri Soru Dağılımları

KONULAR

2018 LGS

2019 LGS

2020 LGS 

Mevsimler ve İklim

1

1

3

DNA ve Genetik Kod

1

3

8

Basınç

1

2

5

Madde ve Endüstri

2

6

4

Basit Makineler

2

2

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

7

3

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

3

3

Hücre Bölünmesi ve Kalıtım

1

Işığın Kırılması

1

Ses

1

Toplam

20

20

20

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi

TEOG döneminde 20 sorudan oluşan bu ders, LGS ile birlikte 10 soruya düşmüştür. Yine sadece bilgilerle çözülebilecek soruların sayısı çok azdır. Verilen bilgiler ve yapılan yorumlarla çözülebilecek sorular ağırlıklıdır.

LGS öğrencilerinin çok zorlanmadığı bir soru alanı olsa da konu tekrarı ve soru çözülmediği takdirde sınavda yanlışların da yapılacağı bir ders olacaktır. Düzenli çalışmalarınızın içerisinde muhakkak haftada en az üç gün soru çözmeniz gereken bir derstir.

LGS İnkılap Tarihi Konuları

 • Bir Kahraman Doğuyor
 • Milli Uyanış :Bağımsızlık
 • Ya İstiklal Ya Ölüm
 • Çağdaşlaşan Türkiye
 • Demokratikleşme Çabaları
 • Atatürkçülük
 • Atatürk Dönemi ve Dış Politika
 • Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü
 • İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Soru Dağılımı

KONULAR

2018 LGS

2019 LGS

2020 LGS 

Bir Kahraman Doğuyor

1

1

3

Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

2

2

4

Milli Bir Destan: Ya İstiklal, Ya Ölüm

2

3

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye

5

4

Demokratikleşme Çabaları

Atatürk Dönemi Dış Politika

1

1

Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

Toplam

10

10

10

İngilizce Dersi 

Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri gibi derslerin tamamını yapan öğrenciler bazen İngilizce sorularında takılabiliyor. Özgüven farklı bir şey, “her şeyi biliyorum” demek farklı bir şey. İngilizce gramer demek değildir. Türkçe dilbilgisi kurallarına hakim değilseniz, İngilizce dersi sorularını çözerken zorlanabilirsiniz. 

Kelime öğrenmeye devam edin. Her öğrendiğiniz İngilizce sözcüğü mutlaka tekrar edin. Günlük, haftalık ve aylık tekrarlarınız olsun. Kelime bilgisiyle beraber gramere hakim olmak için konuları tam öğrenmeye çalışın. 

Zamanları, kavramları karıştırmayın. 

LGS İngilizce Dersi Konuları

 • Friendship
  • Accepting and Refusing / Apologizing / Giving Explanations and Reasons
  • Making Simple Inquiries
 • Teen Life
  • Expressing Likes and Dislikes
  • Expressing Preferences
  • Stating Personal Opinions
 • In the Kitchen
  • Describing Simple Processes
  • Expressing Preferences
  • Making Simple Inquiries
 • On the Phone
  • Following Phone Conversations
  • Stating Decisions Taken at the Time of Speaking
 • The Internet
  • Accepting and Refusing / Making Excuses

LGS İngilizce Dersi Soru Dağılımları

KONULAR

2018

2019

2020

Friendship

2

1

1

Teen Life

1

3

3

In the Kitchen

1

1

1

On the Phone

1

1

The Internet

1

1

1

Adventures

1

1

1

Tourism

3

Chores

1

1

1

Science

1

1

Natural Forces

TOPLAM

10

10

10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi

Din Kültürü dersi de emek isteyen bir derstir. Çalışılmadan yapılması zordur.


Din Kültürü dersinde de bazı değişikliklere gidildi. Yeni nesil soruların sadece bilgi veya sadece yorum olduğunu düşünmemek gerekir.


Bu derse çalışacaksanız ilk ve en önemli şey her ünite başında kavram haritası çıkarmaktır. Çünkü bu dersin soruları paragraf sorularından daha zordur. Paragraf çözerken Türkçeye hâkim olmanız gerekir; Din Kültürü dersi sorularını çözerken de konunun kavramlarını bilmeniz gerekir.
Örneğin “Nisap Miktarı” kavramını bilmeden bu kavramın geçtiği soruyu ne anlayabilir ne de doğru seçeneği bulabilirsiniz.
“KAVRAM HARİTASI ŞART!”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Konuları

 • Kader İnancı
  • Kader ve Kaza İnancı
  • İnsanın İradesi ve Kader
  • Kaderle İlgili Kavramlar
  • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (A.S.)
  • Bir Ayet Tanıyorum: Ayet El-Kursi ve Anlamı
 • Zekat ve Sadaka
  • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
  • Zekat ve Sadaka İbadeti
  • Zekat ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
  • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (A.S.)
  • Bir Sure Tanıyorum: Maun Suresi ve Anlamı
 • Din ve Hayat
  • Din, Birey ve Toplum
  • Dinin Temel Gayesi
  • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (A.S.)
  • Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Soru Dağılımları

KONULAR

2018

2019

2020

Kader İnancı

1

Zekat ve Sadaka

1

3

3

Din ve Hayat

6

3

3

HZ. Muhammed’in Örnekliği

1

3

3

Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri

1

1

1

TOPLAM

10

10

10

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu