6.Sınıf Ders NotlarıYeni Ders Notu

Sıfatlar (Önadlar)

Sıfat ve türleri; niteleme sıfatları, belirtme sıfatları; işaret sıfatı, sayı sıfatı: asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme sıfatı, kesir sayı sıfatı,  belgisiz sıfat, soru sıfatı; sıfatlarda küçültme, sıfatlarda pekiştirme, adlaşmış sıfat, sıfatlarda derecelendirme ilgili PDF ders notu indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

 

Sıfatlar Ders Notu(İndir)

 

Sıfatlarla ilgili olarak hazırlanan diğer dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Sıfatlar Ders Notu Linki:

Sıfatlar Ders Notu           

Sıfatlar Çalışma Kağıtları Linkleri:

Sıfatlar Çalışma Kağıdı-1

Sıfatlar Çalışma Kağıdı-2

Sıfatlar Çalışma Kağıdı-3

Sıfatlar İle İlgili Test Linkleri: 

Sıfatlar Konu Testi-1       

Sıfatlar Konu Testi-2       

Sıfatlar Konu Testi-3       

 

 

 

SIFATLAR DERS NOTU

 

İsimlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlayan; onları niteleyen ve belirten kelimelere sıfat denir.

SIFAT ÇEŞİTLERİ:

A. NİTEMEME SIFATLARI

Varlıkların renklerini, durumlarını, biçimlerini , kısaca onun “nasıl” olduğunu anlatan sıfatlardır. Bu tür sıfatları bulmak için isme “Nasıl?” sorusu sorulur.

Sapsarı yapraklar, İrili ufaklı taşlar, Çizgili gömlek, Yumuşak yastık,
Mavi deniz, Parlak yıldızlar, Umutsuz günler, Hayalci çocuk,

*Niteleme sıfatları kelime grupları şeklinde de olabilir.
Yorgun ve üşüyen bedeni soğuğa dayanamadı.

Sıkıntılı, rahatsız edici ve üzücü günlerde sen yoktun.

*Nasıl? sorusu isme sorulursa sıfat, fiile sorulursa zarf olur.

Bana güzel bir elbise aldılar. : Sıfat Görevinde

Bizimle güzel konuştu. :Zarf Görevinde

B. BELİRTME SIFATLARI

Varlıkların diğer varlıklarla ilgilerine göre aldığı özellikleri belirten sıfatlardır. Belirtme sıfatları dörde ayrılır

1. İşaret (Gösterme) Sıfatı:

Varlıkların bulunduğu yerleri gösteren sıfatlardır. İsme “Hangi?” sorusu sorulduğunda işaret sıfatları bulunur.
İsmin önüne genellikle “Bu, şu, o, böyle, şöyle, öyle, öte, beri, öteki, beriki, diğer, buradaki, şuradaki, oradaki…” kelimeleri getirilerek yapılır.

“Bu bahçe,

şu çocuklar,

böyle şakalar,

şöyle işler,

öyle davranış
öte mahalle,

beriki araba,

diğer araba,

buradaki insanlar,

şuradaki hayat,

2. Sayı Sıfatları:

Varlıkların sayısını, miktarını belirten sıfatlardır. Kendi içerisinde ayrılır.

a) Asıl Sayı Sıfatları: Varlığın kaç adet olduğunu bildiren sıfatlardır. İsme “Kaç?” sorusu sorularak bulunur.
Beş kişi, altı masa, yüz lira, bin dolar, otuz beş yaş, yedi şehir…

b) Sıra Sayı Sıfatları: Varlığın sırasını gösteren sıfatlardır. İsme “Kaçıncı?” sorusu sorularak bulunur.
İkinci sıra, beşinci dükkân, birinci yarış…

c)Üleştirme Sayı Sıfatları: Paylaşma, bölünme bildiren sıfatlardır. İsme “Kaçar?” sorusu sorularak bulunur.
Üçer elma, ikişer çocuk, beşer adım,

d)Kesir Sayı Sıfatları: Bütün ondalık ve bayağı kesir sayıları, kesirli sayı sıfatı olarak kullanılabilir.
Yüzde elli kâr, dörtte bir hisse, yarım altın, çeyrek ekmek,

3.Belgisiz Sıfat:

İsimlerin nicelik(sayısal) yönüyle belirsizliklerini ifade eden sıfatlardır. Belgisiz sıfatlarda da “Hangi?” sorusu sorulur. Temel fark alınan cevap belirsiz bir durumu ifade eder.

Bazı evler, Birtakım olaylar, Hiçbir iş, Her konuda, Bir gün seni anlarım. Birkaç kitap, Birtakım mevzular, Kimi evler, Nice hayatlar, Falan insan, Filan komşu, Bütün imkanlar, Tüm mahalleli,

*Bir sayısı tek bir varlığı karşılıyorsa sayı sıfatı belirsiz bir durum için kullanılıyorsa da belgisiz sıfat olur.
Bir adam bize geldi.: Sayı sıfatı
Bir gün anlarsın beni. Belgisiz sıfat

4.Soru Sıfatları:

İsimlerin niteliğini, herhangi bir özelliğini soran sıfatlardır. Yukarıdaki sıfatları bulmak için kullanılan sorular sorulur.
Nasıl ev? Hangi çocuk? Kaç kişi? Kaçar elma? Yüzde kaç zaman? Ne kadar domates? Kaçıncı sıra?

Adlaşmış Sıfat:

Bazen varlığın tam olarak bilinmediği ya da niteliğinin vurgulanmak istendiği durumlarda isim söylenmeyip sıfat, ismin yerine kullanılır. Bu tür sözcüklere adlaşmış sıfat denir. Adlaşmış sıfatlar genellikle niteleme sıfatıyla yapılır.
Yeni gömlekleri görünce eski gömleklerimi unuttum.

Yenileri görünce eskileri unuttum.
Adlaşmış sıfat- Adlaşmış sıfat

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama, genç adam yardım etti.
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlıya, genç yardım etti.
                                                               Adlaşmış sıfat
Akıllı insanlar, hep kazanır.
Akıllılar hep kazanır.
Adlaşmış sıfat

Sıfatlarda Küçültme:

Sıfat olan sözcüğün anlamında küçültme ya da daralma, “-cik,-ce, (-ı)msı,    (-ı)mtırak” ekleri ile yapılır. Bu eklerin getirilmesi ile oluşan sıfatlara küçültme sıfatları denir.

Küçük bir arabası vardı. cümlesinde “küçük” sıfattır ve kendinden sonra gelen ismin niteliğini belirtmektedir.
Küçücük arabaları vardı. cümlesinde “-cik” eki almış “küçücük” sözcüğü de niteleme sıfatıdır. Buradaki “küçücük” sözcüğün “küçük” sözcüğünden farkı, eklendiği ismin anlamında küçültme yapmış olmasıdır.

Küçük araba → küçücük araba Ekmek ayvasının ekşimsi bir tadı vardı. Üzerine mavimtırak bir ceket giymişti. Masada kalınca bir kitap duruyordu.

Sıfatlarda Pekiştirme:

Sıfatlarda pekiştirme, yani anlamın kuvvetlendirilmesi iki şeklide yapılır:
Sıfat olan sözcüğün ünlüye kadarki ilk hecesi alınır, daha sonra “m, p, r, s” harflerinden uygun olanı getirilir.
En son da sıfat olan sözcük tekrar yazılır.
İsterseniz “temiz” sözcüğü üzerinde bu anlatılarımızı uygulayalım: Te – r – temiz → tertemiz
Çocuklar bembeyaz elbiseler giymişlerdi. Dümdüz yolda ilerliyorduk.
Şöyle yemyeşil çimenlerin üzerine uzansam! cümlelerinde altı çizili sözcükler pekiştirme sıfatıdır.
Sıfat olan sözcüğün tekrar edilmesi ile yapılır. Örneğin “çeşit” sözcüğünü ele alalım. Bu sözcük tekrar ederek bir ismi nitelediğinde pekiştirme sıfatı olur: Çeşit çeşit meyveler vardı masada.
Bahçede uzun uzun ağaçlar vardı. Derin derin ırmaklar aşarak geldik.

Unvan Sıfatları:

Kişilerin mesleklerini, cinsiyetlerini, makamlarını, lakaplarını belirten sıfatlara unvan sıfatları denir. Bu sıfatlar sadece insan isimlerini niteler. Bazen isimden önce, bazen sonra gelir:
İsmet Bey, Teğmen Kasım, Ali Amca, Hasan Paşa, Ahmet Reis, Doktor Malik, Ayşe Hanım, Çolak Nebi, Öğretmen Hamza…
Unvan bildiren kelimeler bazen isim göreviyle kullanılır:
Kardeşim okuyup avukat olacak.(İsim) Avukat Burhan, benim kardeşimdir. (Sıfat)

Sıfatlarda Derecelendirme:

Sıfatlarda derecelendirme “pek, çok, daha, en…” gibi sözcüklerle yapılır.
Kardeşin onlardan daha akıllı biri. cümlesinde “daha” sözcüğü üstünlük,
En güzel kitap buydu. cümlesinde “en” sözcüğü en üstünlük,
Çok güzel çiçekleri vardı.” cümlesinde “çok” sözcüğü aşırılık anlamı katmıştır. Sıfatlarda derecelendirme yapan sözcükler sıfat değildir.

Sıfat önad ders notu çalışma kağıdı testleri örnekleri niteleme belirtme işaret sayı belgisiz soru sıfatı 6.sınıf PDF indir çöz sözcük türleri adlaşmış sıfat asıl sayı sıra sayı kesir sayı üleştirme çıkmış pekiştirme, küçültme TYT AYT KPSS

Sıfat ve türleri; niteleme sıfatları, belirtme sıfatları; işaret sıfatı, sayı sıfatı: asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme sıfatı, kesir sayı sıfatı,  belgisiz sıfat, soru sıfatı; sıfatlarda küçültme, sıfatlarda pekiştirme, adlaşmış sıfat, sıfatlarda derecelendirme

Sıfatlar (önadlar) ders notunu indirmek için aşağıdaki (mavi) linki tıklayınız.

Sıfatlarla ilgili olarak hazırlanan diğer dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Sıfatlar, önadlar, 6.sınıf konu anlatımı, niteleme sıfatı ve özellikleri, nitele sıfatı örnekleri, belirtme sıfatları ve özellikleri, işaret sıfatı ve özellikleri, sayı sıfatı ve özellikleri, sayı sıfatı türleri, asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme sıfatı, kesir sayı sıfatı, belgisiz sıfat ve özellikleri, soru sıfatı ve özellikleri, sıfatlarda pekiştirme, sıfatlarda derecelendirme, sıfatlarda küçültme, adlaşmış sıfat ve özellikleri, sözcük türleri,

 

Niteleme sıfatı örnekleri, belirtme sıfatı örnekleri, işaret sıfatı örnekleri, sayı sıfatı örnekleri; asıl sayı sıfatı örnekleri, kesir sayı sıfatı örnekleri, sıra sayı sıfatı örnekleri, üleştirme sıfatı örnekleri, adlaşmış sıfat örnekleri, pekiştirme sıfatı örnekleri, küçültme sıfatı örnekleri,

 

Sıfat nedir? Sıfatın özellikleri nelerdir? Sıfat türleri nelerdir? Niteleme sıfatı nedir? Niteleme sıfatı özellikleri nelerdir? Sayı sıfatları kaça ayrılır? Sayı sıfatları özellikleri nelerdir? Sözcük türleri nelerdir? Önad türleri nelerdir? Sayı sıfatı nedir? Asıl sayı sıfatı nedir? Sıra sayı sıfatı nedir? Kesir sayı sıfatı nedir? Üleştirme sıfatı nedir? Pekiştirme sıfatları nelerdir? Sıfatlarda küçültme nasıl olur? Adlaşmış sıfat nedir? Adlaşmış sıfat nasıl yapılır? Cümlede adlaşmış sıfat nasıl bulunur?

Sıfat çalışma kağıdı, sıfatlar çalışma kağıdı, sıfat ders notu, sıfatlar ders notu, sıfat testi, sıfat testleri, sıfat konu anlatımı, sıfatlar konu anlatımı, sıfat soruları, sıfat çıkmış sorular sıfat test soruları,

——————————————————————————————————————————

6.sınıf niteleme sıfatı, 6.sınıf belirtme sıfatları, 6.sınıf işaret sıfatı, 6.sınıf sayı sıfatı, 6.sınıf belgisiz sıfat, 6.sınıf soru sıfatı, 6.sınıf sıfat-sıfatlar –ön ad konu anlatımı/ , 6.sınıf sıfat-sıfatlar –ön ad ders notu / , 6.sınıf sıfat-sıfatlar –ön ad çalışma kağıtları / , 6.sınıf sıfat-sıfatlar –ön ad testleri / , 6.sınıf sıfat-sıfatlar –ön ad PDF indir çöz / , 6.sınıf sıfat-sıfatlar –ön ad etkinlikleri / , 6.sınıf sıfat-sıfatlar –ön ad cümleleri/ 

Sıfat önad ders notu çalışma kağıdı testleri örnekleri niteleme belirtme işaret sayı belgisiz soru sıfatı 6.sınıf PDF indir çöz sözcük türleri adlaşmış sıfat asıl sayı sıra sayı kesir sayı üleştirme çıkmış pekiştirme, küçültme TYT AYT KPSS

Sıfat ve türleri; niteleme sıfatları, belirtme sıfatları; işaret sıfatı, sayı sıfatı: asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme sıfatı, kesir sayı sıfatı,  belgisiz sıfat, soru sıfatı; sıfatlarda küçültme, sıfatlarda pekiştirme, adlaşmış sıfat, sıfatlarda derecelendirme

Sıfatlar (önadlar) ders notunu indirmek için aşağıdaki (mavi) linki tıklayınız.

Sıfatlarla ilgili olarak hazırlanan diğer dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Sıfatlar, önadlar, 6.sınıf konu anlatımı, niteleme sıfatı ve özellikleri, nitele sıfatı örnekleri, belirtme sıfatları ve özellikleri, işaret sıfatı ve özellikleri, sayı sıfatı ve özellikleri, sayı sıfatı türleri, asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme sıfatı, kesir sayı sıfatı, belgisiz sıfat ve özellikleri, soru sıfatı ve özellikleri, sıfatlarda pekiştirme, sıfatlarda derecelendirme, sıfatlarda küçültme, adlaşmış sıfat ve özellikleri, sözcük türleri,

 

Niteleme sıfatı örnekleri, belirtme sıfatı örnekleri, işaret sıfatı örnekleri, sayı sıfatı örnekleri; asıl sayı sıfatı örnekleri, kesir sayı sıfatı örnekleri, sıra sayı sıfatı örnekleri, üleştirme sıfatı örnekleri, adlaşmış sıfat örnekleri, pekiştirme sıfatı örnekleri, küçültme sıfatı örnekleri,

 

Sıfat nedir? Sıfatın özellikleri nelerdir? Sıfat türleri nelerdir? Niteleme sıfatı nedir? Niteleme sıfatı özellikleri nelerdir? Sayı sıfatları kaça ayrılır? Sayı sıfatları özellikleri nelerdir? Sözcük türleri nelerdir? Önad türleri nelerdir? Sayı sıfatı nedir? Asıl sayı sıfatı nedir? Sıra sayı sıfatı nedir? Kesir sayı sıfatı nedir? Üleştirme sıfatı nedir? Pekiştirme sıfatları nelerdir? Sıfatlarda küçültme nasıl olur? Adlaşmış sıfat nedir? Adlaşmış sıfat nasıl yapılır? Cümlede adlaşmış sıfat nasıl bulunur?

Sıfat çalışma kağıdı, sıfatlar çalışma kağıdı, sıfat ders notu, sıfatlar ders notu, sıfat testi, sıfat testleri, sıfat konu anlatımı, sıfatlar konu anlatımı, sıfat soruları, sıfat çıkmış sorular sıfat test soruları,

——————————————————————————————————————————

6.sınıf niteleme sıfatı, 6.sınıf belirtme sıfatları, 6.sınıf işaret sıfatı, 6.sınıf sayı sıfatı, 6.sınıf belgisiz sıfat, 6.sınıf soru sıfatı, 6.sınıf sıfat-sıfatlar –ön ad konu anlatımı/ , 6.sınıf sıfat-sıfatlar –ön ad ders notu / , 6.sınıf sıfat-sıfatlar –ön ad çalışma kağıtları / , 6.sınıf sıfat-sıfatlar –ön ad testleri / , 6.sınıf sıfat-sıfatlar –ön ad PDF indir çöz / , 6.sınıf sıfat-sıfatlar –ön ad etkinlikleri / , 6.sınıf sıfat-sıfatlar –ön ad cümleleri/ 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu