5.Sınıf Ders Notları6.Sınıf Ders Notları7.sınıf Ders Notları8.Sınıf Ders NotlarıYazım KurallarıYeni Ders Notu

Yazım Kuralları -de -ki -mi Ekinin Yazımı Ders Notu

-de ekinin yazımı; bağlaç olan-de ekinin yazımı, hal eki olan -de ekinin yazımı, -ki ekinin yazımı, -mi soru edatının yazımı. -de-ki-mi ekinin yazımıyla ilgili ders notlarını indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

TDK Bağlaç olan de ekinin yazımı, TDK  hal eki olan de ekinin yazımı TDK mi soru edatının yazımı TDK ki bağlacının yazımı TDK ki nin yazımı sıfat olan TDK ki nin yazımı zamir olan TDK ki nin yazımı TDK çalışma kağıtları, TDK ders notları, TDK konu anlatımı, TDK testi, TDK testleri, de ekinin cümleye kattığı anlamlar, mi ekinin cümleye kattığı anlamlar, ki ekinin cümleye kattığı anlamlar, de hal ekinin cümleye kattığı anlamlar, de bağlacının cümleye kattığı anlamlar

 

de – ki – mi eki ile ilgili hazırlanan çalışma kağıdı 1’i aşağıdaki (mavi) linkten indirebilirsiniz.

-de-ki-mi Ekinin Yazımı Ders Notu(İndir)

YAZIM KURALLARI İLE İLGİLİ HAZIRLANAN DİĞER DOKÜMANLAR VE LİNKLERİ

 

Yazım Kuralları Ders Notları Linkleri:

Yazım Kuralları -de -ki -mi Ders Notu             

Bitişik Yazılan Kelimeler Ders Notu                 

Büyük Harflerin Kullanımı Ders Notu               

Kısaltmaların Sayıların Yazımı Ders Notu         

Yazım Kuralları Diğer Kurallar Ders Notu         

Yazım Kuralları Çalışma Kağıdı Linkleri:

Büyük Harflerin Kullanımı Çalışma Kağıdı       

Yazım Kuralları -de-ki-mi Çalışma Kağıdı       

Sayıların, Kısaltmaların Yazımı Çalışma Kağıdı

Yazım Kuralları Test Linkleri:

Yazım Kuralları Karma Test-1                         

Yazım Kuralları Karma Test-2                         

Yazım Kuralları Karma Test-3                         

Büyük Harflerin Kullanımı Testi                     

Yazım Yanlışları Çıkmış Sorular                     

 

 

 

 

-de Ekinin Yazımı:

Türkçe iki -de vardır.

1)Hâl Eki Olan -de:

Bulunma hâl eki olan -de kendinden önceki sözcükle bitişik yazılır. Kelimeye göre “-de -da -te- ta” şeklinde yazılabilir.

*Hâl eki olan -de, cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur.
Arabada kalan eşyaları getirmem gerekiyor.

Misafirler evde seni bekliyor.

Seyyar satıcılar sokakta cirit atıyor.

Senin cekette marka yazmıyor.

2)Bağlaç Eki Olan -de:

Bağlaç olan -de, her zaman ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz, sadece anlamda daralma ortaya çıkar.
*Bağlaç olan-de, cümlede sadece “-de -da” şeklinde yazılır. “-te -ta” şeklinde yazılmaz.
Ali de bizimle sinemaya gelsin.

Biraz da çevreyi gezelim.

Toplantıya Ahmet de katılmadı.

Market de zamlara başlamış.

-ki Ekinin Yazımı:

Türkçede üç farklı -ki eki vardır.

1)Sıfat Olan -ki:

Her zaman eklendiği sözcüğe “bitişik” yazılır.
Eklendiği sözcüğü sıfat yapar ve öndeki ismi işaret eder.
Bulunma hal eki olan “-de, -da” ekleriyle “-deki, -daki” şeklinde kalıplaşmış kullanımları da vardır.

Bahçedeki çiçekleri sulamayı unuttum.

Sendeki şans kimsede yok.
Bizim evdeki eşyaları yenilemek gerekir.

Evdeki hesap çarşıya uymadı.
Yarınki maçı merak ediyorum.

Karşıdaki evin sahibini tanıyorum.

2)Zamir Olan -ki(İlgi Zamiri):

Eklendiği kelimeye “bitişik” yazılır.
Bir ismin yerini karşıladığından aitlik zamiri olarak bilinir.
Ad tamlamalarında tamlananın yerine getirilir ve ait olma anlamı katar.

Bizim arama sizin arabadan hızlıydı. : Bizimki, sizinkinden hızlıydı.

Bak karşıya senin arkadaşın geçiyor. : Bak karşıya seninki geçiyor.

Benim notlarım seninkinden düşüktü. : Benimki, seninkinden düşüktü.

Evde bulunanlara haber verelim. : Evdekilere haber verelim.

3)Bağlaç Olan -ki:

Kalıplaşmış bağlaçlar hariç bağlaç olan -ki’ler ayrı yazılır.
Bütün fiillere getirilen -ki’ler de ayrı yazılır.

Ahmet ki size bugüne kadar hep faydası olmuştur.

Sesi öyle hoş ki insan kendinden geçiyor.

Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli

Bu dünya ki kimseye huzur göstermiyor.

Bizimle gel ki bir şeyler öğrenesin.

Duydum ki unutmuşsun.

Kalıplaşmış, bitişik yazılır -ki’li bağlaçların şifresi SOM BAHÇEMİ şeklinde düşünebilirsiniz. Bunlar: Sanki , oysaki, meğerki, belki, halbuki, çünkü, mademki, illaki,

Bu bağlaçlarla ilgili cümleler:
Bu işi sanki ben yapmışım.

Bizi anlamadı oysaki biz onun iyiliğini düşündük.
Meğerki bize itimadı kalmamış.

Sizinle belki gelirim.
Hiç cömert değildi halbuki zengin biriydi.

İşe girmedim çünkü maaşı düşüktü.

Mademki bizi düşünmüyorsun, yanımızdan ayrıl.
Senin işi illaki hallederiz, merak etme.

PRATİK NOT: Bir cümlede -ki ekinin bitişik mi ayrı mı yazıldığını anlamak için -kalıplaşmış bağlaçlı -ki’ler hariç- -ki’li olan kelimeye “-ler” eki getirdiğimizde kelime anlamlıysa bitişik yazılır, kelime anlamsızsa ayrı yazılır.

Bugün bizimki okula gelmedi. “…bizimkiler” anlamlı bitişik yazılır.
Çarşıdaki dükkandan geliyorum. “…çarşıdakiler” anlamlı bitişik yazılır.
Sen ki bu hastalığı yenmiş adamsın. “senkiler” anlamsız ayrı yazılır.
Düşün ki sınavı kazanmışsın. “düşünkiler” anlamsız.
*Burada esas olan durum cümlenin değil kelimenin anlamlı olup olmamasıdır.

-mi Ekinin Yazımı:

Bu ek gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü
uyumlarına
uyar:
Kaldı mı? Sen de mi geldin? Olur mu? İnsanlık öldü mü?
Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik olarak yazılır:
Verecek misin? Okuyor muyuz? Çocuk muyum?
Gelecek miydi? Güler misin, ağlar mısın?
Bu ek sorudan başka görevlerde kullanıldığında da ayrı yazılır:
Güzel mi güzel! Yağmur yağdı mı dışarı çıkamayız.

UYARI: Birleşik fiillerde mi soru eki iki kelimenin arasına da gelebilir: Vaz mı geçtin?

UYARI: Şimdiki zaman ekinin olumsuzuyla karıştırmayın.
Bizimle neden gel miyorsun?

Yazımı yanlış. Doğrusu: Bizimle neden gelmiyorsun?

 

TDK De ki mi ekinin yazımı  ayrı mı yazılır bitişik mi bağlaç olan denin kinin minin hal eki soru edatı çalışma kağıdı ders notu konu anlatımı testler PDF indir çöz 5.6.7.8.sınıf yazım kuralları cümleye kattığı anlamlar TYT AYT KPSS

TDK Bağlaç olan de ekinin yazımı, TDK  hal eki olan de ekinin yazımı TDK mi soru edatının yazımı TDK ki bağlacının yazımı TDK ki nin yazımı sıfat olan TDK ki nin yazımı zamir olan TDK ki nin yazımı TDK çalışma kağıtları, TDK ders notları, TDK konu anlatımı, TDK testi, TDK testleri, de ekinin cümleye kattığı anlamlar, mi ekinin cümleye kattığı anlamlar, ki ekinin cümleye kattığı anlamlar, de hal ekinin cümleye kattığı anlamlar, de bağlacının cümleye kattığı anlamlar

  • de – ki – mi eki ile ilgili hazırlanan çalışma kağıdı 1’i aşağıdaki (mavi) linkten indirebilirsiniz.

De ekinin yazımı – de eki çalışma kağıdı, – de eki konu anlatımı – de eki ders notu, – de eki özeti, – de eki testi, – de eki testleri -ki ekinin yazımı -ki eki çalışma kağıdı, -ki eki konu anlatımı -ki eki ders notu, -ki eki özeti, -ki eki testi, -ki eki testleri, -mi ekinin soru edatının yazımı -mi eki soru edatı çalışma kağıdı, -mi eki soru edatı konu anlatımı -mi eki soru edatı ders notu, -mi eki soru edatı özeti, -mi eki soru edatı eki testi, -mi eki soru edatı eki testleri,

 

TDK – de ekinin yazımı TDK –mi soru edatının yazımı TDK – ki ekinin yazımı

TDK  4.sınıf 5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf TYT AYT KPSS – de ekinin yazımı TDK  4.sınıf 5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf TYT AYT KPSS –mi soru edatının yazımı TDK  4.sınıf 5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf TYT AYT KPSS – ki ekinin yazımı

TDK  ki eki nasıl yazılı ki ekinin yazımı ki eki hangi durumlarda ayrı yazılır ki ekinin görevleri ki eki ile ilgili cümleler ki eki nedir ki ekinin yazılışı ki ekinin ayrı yazıklığı cümleler bitişik yazılan ki’ler ki eki örnekleri ki eki nasıl kullanılır  SOMBAHÇEMİ” sanki oysaki mademki belki halbuki çünkü eğerki meğerki illaki TDK

TDK de eki nasıl yazılır de da eki de ekinin yazımı de ki den dan eki de eki ile ilgili cümleler de eki ayrı mı yazılır bağlaç olan de nin yazımı hal eki olan de nin yazımı de eki ile ilgili cümleler de bağlacı ile ilgili cümleler de bağlacı ile ilgili cümleler de eki cümleden çıkarıldığından anlam bozulursa anlam bozulmazsa daralırsa ne olur?

TDK mi edat mı bağlaç mı mi edatı ile ilgili cümleler mi edat mı ek mi? mi edatının yazımı, mi edatı nedir, mi edatının cümleye kattığı anlamlar, mi edatının soru anlamı taşımadığı cümleler, mi soru ekinden sonra virgül gelir mi, mi soru eki mi soru edatı mı, mi soru eki örnekleri,

 

TDK yazım kuralları, TDK eklerin yazımı, TDK sayıların yazımı, TDK ekler yazımı, TDK birleşik kelimelerin yazımı, TDK büyük harflerin kulanım yerleri, TDK kısaltmaların yazımı, TDK ayrı yazılan kelimeler, TDK deyimlerin yazımı, TDK ikilemelerin yazımı, TDK düzeltme işareti, TDK ek fiilin yazımı, TDK fiil çekimi ile ilgili yazılışlar, TDK ile’nin yazımı, TDK kesme işareti yazımı, TDK büyük ünlü uyumu, TDK küçük ünlü uyumu, TDK pekiştirmeli sözlerin yazılışı, TDK yabancı sözcüklerin kelimelerin yazımı

TDK De ki mi ekinin yazımı  ayrı mı yazılır bitişik mi bağlaç olan denin kinin minin hal eki soru edatı çalışma kağıdı ders notu konu anlatımı testler PDF indir çöz 5.6.7.8.sınıf yazım kuralları cümleye kattığı anlamlar TYT AYT KPSS

TDK Bağlaç olan de ekinin yazımı, TDK  hal eki olan de ekinin yazımı TDK mi soru edatının yazımı TDK ki bağlacının yazımı TDK ki nin yazımı sıfat olan TDK ki nin yazımı zamir olan TDK ki nin yazımı TDK çalışma kağıtları, TDK ders notları, TDK konu anlatımı, TDK testi, TDK testleri, de ekinin cümleye kattığı anlamlar, mi ekinin cümleye kattığı anlamlar, ki ekinin cümleye kattığı anlamlar, de hal ekinin cümleye kattığı anlamlar, de bağlacının cümleye kattığı anlamlar

  • de – ki – mi eki ile ilgili hazırlanan çalışma kağıdı 1’i aşağıdaki (mavi) linkten indirebilirsiniz.

De ekinin yazımı – de eki çalışma kağıdı, – de eki konu anlatımı – de eki ders notu, – de eki özeti, – de eki testi, – de eki testleri -ki ekinin yazımı -ki eki çalışma kağıdı, -ki eki konu anlatımı -ki eki ders notu, -ki eki özeti, -ki eki testi, -ki eki testleri, -mi ekinin soru edatının yazımı -mi eki soru edatı çalışma kağıdı, -mi eki soru edatı konu anlatımı -mi eki soru edatı ders notu, -mi eki soru edatı özeti, -mi eki soru edatı eki testi, -mi eki soru edatı eki testleri,

 

TDK – de ekinin yazımı TDK –mi soru edatının yazımı TDK – ki ekinin yazımı

TDK  4.sınıf 5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf TYT AYT KPSS – de ekinin yazımı TDK  4.sınıf 5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf TYT AYT KPSS –mi soru edatının yazımı TDK  4.sınıf 5.sınıf 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf TYT AYT KPSS – ki ekinin yazımı

TDK  ki eki nasıl yazılı ki ekinin yazımı ki eki hangi durumlarda ayrı yazılır ki ekinin görevleri ki eki ile ilgili cümleler ki eki nedir ki ekinin yazılışı ki ekinin ayrı yazıklığı cümleler bitişik yazılan ki’ler ki eki örnekleri ki eki nasıl kullanılır  SOMBAHÇEMİ” sanki oysaki mademki belki halbuki çünkü eğerki meğerki illaki TDK

TDK de eki nasıl yazılır de da eki de ekinin yazımı de ki den dan eki de eki ile ilgili cümleler de eki ayrı mı yazılır bağlaç olan de nin yazımı hal eki olan de nin yazımı de eki ile ilgili cümleler de bağlacı ile ilgili cümleler de bağlacı ile ilgili cümleler de eki cümleden çıkarıldığından anlam bozulursa anlam bozulmazsa daralırsa ne olur?

TDK mi edat mı bağlaç mı mi edatı ile ilgili cümleler mi edat mı ek mi? mi edatının yazımı, mi edatı nedir, mi edatının cümleye kattığı anlamlar, mi edatının soru anlamı taşımadığı cümleler, mi soru ekinden sonra virgül gelir mi, mi soru eki mi soru edatı mı, mi soru eki örnekleri,

 

TDK yazım kuralları, TDK eklerin yazımı, TDK sayıların yazımı, TDK ekler yazımı, TDK birleşik kelimelerin yazımı, TDK büyük harflerin kulanım yerleri, TDK kısaltmaların yazımı, TDK ayrı yazılan kelimeler, TDK deyimlerin yazımı, TDK ikilemelerin yazımı, TDK düzeltme işareti, TDK ek fiilin yazımı, TDK fiil çekimi ile ilgili yazılışlar, TDK ilenin yazımı, TDK kesme işareti yazımı, TDK büyük ünlü uyumu, TDK küçük ünlü uyumu, TDK pekiştirmeli sözlerin yazılışı, TDK yabancı sözcüklerin kelimelerin yazımı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu