EğitimGenelMEBÖğretmen

2021 Yılı İçin MEB Tarafından Yurtdışı Öğretmenlik Kılavuzu Yayınlandı.

Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? Yurtdışı Öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Yurtdışında öğretmenlik yapmak için başvuru şartları neler? Yurtdışında öğretmenlik yapmak için dil şartı var mı? Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı nerede yapılacak? Sınav ücreti ne kadar?

Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı başvuruları 11-20 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Yurtdışı Öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı 13 Şubat 2021 tarihinde Ankara’da cumartesi günü saat 10.00’da yapılacaktır.

Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı başvuru ücreti ne kadar?

Yurtdışı Öğretmenlik sınavı başvuru ücreti 150 Tl’dir.

Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı başvuru şartları nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,


c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

ç) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,


d) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,


f) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,


g) Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

ğ) Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,


h) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,


ı) Tablo-2’de belirtilen Fizik ve Kimya; Tablo-7’de belirtilen, Bilişim Teknolojileri alanlarında İngilizce; Tablo-5’te belirtilen Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı alanında Arapça; Tablo-1’de belirtilen ülkelerdeki (Fransa hariç) alanların tamamında ise görevlendirmeye esas yabancı dilde sınav başvurusunun son günü itibariyle son 5 yıl içinde YDS/YÖKDİL Sınavından en az “E/50 Puan” düzeyinde veya bu puana denk ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan alınmış dil belgesine sahip olmak,

i) Daha önce Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl çalışmış olmak.

Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı için dil şartı var mıdır?

Kılavuzda yayınlanan başvuru şartlarına bakıldığında 5 yıl içinde YDS/YÖKDİL Sınavından en az “E/50 Puan” düzeyinde veya bu puana denk ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan alınmış dil belgesine sahip olmak istenmektedir.

Kılavuzun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu