7.sınıf Ders NotlarıYeni Ders Notu

Fiilde Anlam ve Kip Ekleri Ders Notu

Fiilde anlam iş oluş durum fiilleri kip ekleri haber dilek şart kipleri ders notu çalışma kağıdı testleri pdf indir 7.sınıf fiil çekimi şahıs şimdiki gelecek geçmiş geniş zaman istek şart gereklilik emir kipi TYT KPSS

Fiilde anlam özellikleri: İş, oluş ve durum fiilleri; haber bildirme kipleri: Gelecek zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman; dilek şart kipleri: Gereklilik kipi, istek kipi, şart kipi, emir kipi ve fiillerde kişi ekleriyle ilgili olarak hazırlanan ders notunu aşağıdaki (mavi) linkten indirebilirsiniz.

 

Fiilde Anlam ve Kip Ekleri Ders Notu(İndir)

 

Fiillerde anlam, fiillerde kip ve şahıs ekleriyle  ilgili diğer dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

İş, oluş, durum fiilleri dokümanları linkleri:

Fiilde Anlam ve Kip Ekleri Ders Notu   

İş, Oluş, Durum Filleri Çalışma Kağıdı   

İş, Oluş, Durum Fiilleri Konu Testi         

 

Kip ve şahıs ekleri dokümanları:

Haber Kipleri Çalışma Kağıdı-1             

Haber Kipleri Çalışma Kağıdı-2             

Haber Kipleri Konu Testi                       

Dilek-Şart Kipleri Çalışma Kağıdı-1       

Dilek-Şart Kipleri Çalışma Kağıdı-2       

Dilek Şart Kipleri Konu Testi                   

Fiilde Anlam Kip Ekleri Karma Çalışma K.

Fiilde Anlam ve Kip Ekleri Karma Testi     

 

 

 

 

İŞ,OLUŞ,DURUM FİİLLERİ- KİP VE ŞAHIS EKLERİ

 

A- Fiillerde Anlam-Hareket:

Fiilin temel anlamı harekettir. Hareketin anlam yönünden üç yönü vardır.

1. İş ve Kılış Fiilleri

Bir nesneyi olumlu olumsuz etkileyen, insanlar tarafından genellikle bilinçli olarak gerçekleştirilen fiillerdir.
Öznenin iradesiyle, bir nesne üzerinde gerçekleşen, öznenin nesneyi etkilediğini ve o nesnenin de etkilendiğini gösteren fiillerdir. Bu fiiller geçişlidir, yani nesne alarak kullanılırlar. Zaten bu bakımdan iş ve kılış bildirirler.

Eğer fiille sorduğumuz “ne, neyi, kimi?” sorularından birine cevap alabiliyorsak bu fiil, iş (kılış) fiilidir.

Taşımak, yazmak, açmak, anlatmak, görmek, bilmek, silmek, görmek, sormak, dikmek, atmak, almak, dinlemek, öğrenmek…

Bu akşam elli sayfa kitap okudum.

Onu çok seviyorum.
Konuyu nihayet anlamışlar.

Kaybolan çocuğu mahalleli bulmuş.

2. Durum Fiilleri

Öznenin süreklilik gösteren bir durumunu anlatan fiillerdir. Bu fiillerin bitmeleri için başka herhangi bir fiilin başlaması gerekir. Durum fiillerinde özne durağan hâldedir. Birçoğu, öznenin iradesi dışında gerçekleşir.
Bunlar genellikle geçişsizdir, yani çoğunlukla nesne almazlar.

Uyumak, uyanmak, ölmek, susmak, oturmak, yatmak, uzanmak, gülmek, uyanmak, çıkmak, gitmek, uzamak…

İki saat boyunca koşmuş.

Sınavı kazanamayınca ağladı.
Çocuklar gün boyu zıpladılar.

Fıkraya epey gülüştük.

3. Oluş Fiilleri

Bunlar da bir nitelik değişikliği, yani bir durumdan başka bir duruma geçildiğini veya geçilmekte olduğunu bildirirler.
Gerçekleşmelerinde öznenin doğrudan etkisi yoktur. Bu fiillere “doğa fiilleri” de denir.
Bu fiiller aslında gizli bir güç tarafından gerçekleştirilir. Bu fiillerin gerçekleşmesi irademize (isteğimize) bağlı değildir. Daha çok “kendiliğinden olma” söz konusudur. Geçişsizdirler.

Solmak, büyümek, bayatlamak, yeşermek, uzamak, yağmak, esmek, yeşermek, kızarmak, acıkmak, gürlemek…

Sonbaharda yapraklar sararır.

Demir parmaklıklar epey paslanmış.
Yemekler kaldıkça bayatlar.

Saçların çok uzamış.

B-Fiilde Zaman:

Fiiller bir yargıyı iletirken hareketin, oluşun, kılışın, durumun, işin gerçekleştiği ya da gerçekleşeceği zamanı da belirtirler.
Zaman, bu yüzden fiil çekiminde; yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını vb. haber veren soyut kavramdır.

1.Şimdiki Zaman
İçinde bulunulan zamandır.
Fiilin, içinde bulunulan zamanda gerçekleştiğini ya da gerçekleştirildiğini anlatır.

2. Geçmiş Zaman
Fiilin, içinde bulunulan zamandan önce gerçekleştiğini bildirir. Bilinen ve öğrenilen olmak üzere ikiye ayrılır.

a. Bilinen Geçmiş Zaman
Öznenin bizzat gördüğü veya yaşadığı fiilleri bildirir.

b. Öğrenilen Geçmiş Zaman
Öznenin görmediği, yaşamadığı, ancak başkasından duyarak anlattığı fiilleri bildirir.

3. Gelecek Zaman
Fiilin, içinde yaşanılan zamandan sonra gerçekleşeceğini, şimdilik tasarı hâlinde olduğunu bildirir.

4. Geniş Zaman
Eylemin, belirli aralıklarla sürekli yapıldığını bildirir. Burada esas olan sürekliliğin olmasıdır.

C. Fiilde Kişi

Fiildeki hareketi gerçekleştiren ya da o hareketin içinde bulunan varlığa fiildeki kişi denir.
Kişileri, çekimlenmiş, yani şahsa ve zamana bağlı olarak bir yargı bildiren fiillerin sonundaki ekler temsil eder.

Bu ekler, fiillere, zaman ve dilek kip eklerinden sonra gelir.
Yani önce fiillin zaman veya tasarı ifade eden bir çekimi yapılır, sonra onun hangi şahsa bağlı olduğunun belirtilmesi için şahıs ekleri getirilir.

Bu, Türkçe’nin sondan eklemeli bir dil oluşunun göstergesidir.
Fiillerde üç “kişi” vardır:

Birinci kişi(ler) anlatan, söyleyen, haber veren, konuşan, isteyen, soran(lar)…
İkinci kişi(ler) dinleyen, emir alan(lar)
Üçüncü kişi(ler) kendisinden bahsedilenler(ler)

Aşağıdaki tabloda kişi eklerinin fiillere ne şekilde ekleneceği gösterilmiştir:

Şahıslar

Bilinen Geçmiş

Zaman ve Şart Kipi İçin

Öğrenilen Geç­miş Zaman, Şimdiki Zaman ve Gereklilik Kipi İçin

İstek Kipi

Emir Kipi İçin

1. tekil kişi

-m

-im

-im

2. tekil kişi

-n

-sin

-sin

3. tekil kişi

-sin

1. çoğul kişi

-k

-iz

-lim

2. çoğul kişi

-niz

-siniz

-siniz

-in(iz)

3. çoğul kişi

-ler

-ler

-ler

-sinler

D. Fiilde Kip:

Fiiller, zaman ve anlam özelliklerine göre türlü ekler alarak değişik biçimlerde kullanılırlar. Bu kullanılış biçimlerinin her birine kip denir. Kip, fiillerin zaman, şahıs, tekillik ve çoğulluk bildiren şekilleridir. Bunların yanında olumsuzluk ve soru biçimleri de vardır, ama bu ikisi zaten var olan kiplerin olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru şeklinde kullanımlarıdır, o kadar.

Fiilin kök veya gövdesi, başka bir ifadeyle kelimenin (-mek, -mak) eklenebilen en büyük parçasıdır.

Okudum oku (mak)Kısacası, çekimli bir fiilden kip ve kişi ekleri atıldıktan sonra kalan iş, oluş veya hareket bildiren kısma fiil tabanı denir. Fiil tabanı basit (kök) veya yapım eki alarak türemiş (gövde) halinde olabilir.
Kelime                 Kök                     Gövde                     Taban
Sarardı               sarı                         sarı ar                sarar(mak)
Yaşıyorum         yaş                          yaş a                  yaşa (mak)
Çoğalmış            çok                         çok al                 çoğal (mak)

Fiiller kip yönünden ikiye ayrılır: Haber (bildirme) kipleri ve dilek (istek) kipleri

1. HABER (BİLDİRME) KİPLERİ

İşin, oluşun, hareketin gerçekleşme zamanını; işin yapıldığını, yapılacağını veya yapılmakta olduğunu haber verirler. Haber verdikleri zamanın adıyla anılırlar. Taşıdıkları bu zaman eklerine göre beşe ayrılır:

a. Bilinen (di’li) Geçmiş Zaman Kipi

Geçmişte yaşadığımız veya gördüğümüz fiilleri anlatmak için kullanılır. Fiil tabanına –di (–di , –du , –dü, –tı , –ti , –tu , –tü ) eki getirilerek yapılır. Bu yüzden di’li geçmiş zaman kipi de denir. Bu ek bilinen geçmiş zaman ifade eder.

 

Olumlu Çekimi

Olumsuz Çekimi

Olumlu+Soru Çekimi

Olumsuz +Soru Çekimi

Gel-di-m

Gel-me-di-m

Gel-di-m-mi?

Gel-me-di-m-mi?

Gel-di-n

Gel-me-di-n

Gel-di-n-mi?

Gel-me-di-n-mi?

Gel-di

Gel-me-di

Gel-di-mi?

Gel-me-di-mi?

Gel-di-k

Gel-me-di-k

Gel-di-k-mi?

Gel-me-di-k-mi?

Gel-di-niz

Gel-me-di-niz

Gel-di-niz-mi?

Gel-me-di-niz-mi?

Gel-di-ler

Gel-me-di-ler

Gel-di-ler-mi?

Gel-me-di-ler-mi?

Yukarıdaki tabloda bir fiilin öğrenilen geçmiş zamanda olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru çekimleri verilmiştir. Yukarıdan aşağıda 1.2.3 tekil şahıs 1.2.3.çoğul şahıs şeklinde çekimlenmiştir.

Şahıs ekleri kip eklerinden sonra gelmektedir. Olumsuzluk eki kip eklerinden önce gelmektedir.

b.Öğrenilen (miş’li) Geçmiş Zaman

Fiilin, önceden gerçekleştiğini bildirir. Ancak söyleyen fiilin yapıldığını görmemiş, başkasından duymuştur. Fiil tabanına –miş ( –mış, –muş, –müş) eki getirilerek yapılır.

Bu ek ve bu çekim, yapılan işin görülmediğini, duyulduğunu, öğrenildiğini ifade eder.

Olumlu Çekimi

Olumsuz Çekimi

Olumlu+Soru Çekimi

Olumsuz +Soru Çekimi

oku-muş-um

oku-ma-mış-ım

oku-muş-muyum?

oku-ma-mış-mıyım?

oku-muş-sun

oku-ma-mış-sın

oku-muş-musun?

oku-ma-mış-mısın?

oku-muş

oku-ma-mış

oku-muş-mu?

oku-ma-mış-mı?

oku-muş-uz

oku-ma-mış-ız

oku-muş-muyuz?

oku-ma-mış-mıyız?

oku-muş-sunuz

oku-ma-mış-sınız

oku-muş-musunuz?

oku-ma-mış-mısınız?

oku-muş-lar

oku-ma-mış-lar

oku-muş-lar mı?

oku-ma-mış-lar mı?

Yukarıdaki tabloda bir fiilin öğrenilen geçmiş zamanda olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru çekimleri verilmiştir. Yukarıdan aşağıda 1.2.3 tekil şahıs 1.2.3.çoğul şahıs şeklinde çekimlenmiştir

Şahıs ekleri kip eklerinden sonra gelmektedir. Olumsuzluk eki kip eklerinden önce gelmektedir.Soru anlamlarında -mi soru edatı şahıs ekleriyle -3.çoğul hariç- birleşik yazılmıştır.

c. Şimdiki Zaman

Fiilin şu an gerçekleşmekte olduğunu bildirir. Fiil tabanına –( ) yor eki getirilir. . Ünsüzle biten fiile “i” yardımcı ünlüsüyle birlikte; ünlüyle bitenlere tek başına getirilir:
( ) yor eki kendinden önceki geniş sesliyi (a, e) daraltır. Gör me yor um —-Görmüyorum.
Belirtilen işin, oluşun vb. içinde bulunulan zamanda yapılmakta olduğunu ifade eder.
Gidiyorum, gurbeti gönlümle duya duya,
Bu çekimden sonra “-dir” bildirme eki kullanılırsa olasılık anlamı katılmış olur:

O şimdi mışıl mışıl uyuyordur.
Bu ekin yerini “-mekte” ekleri alabilir:
Gördüğün gibi dinleniyoruz→dinlenmekteyiz.

Olumlu Çekimi

Olumsuz Çekimi

Olumlu+Soru Çekimi

Olumsuz +Soru Çekimi

Sev-(i)yor-um

Sev-mi-yor-um

Sev-(i)yor-muyum?

Sev-mi-yor-muyum?

Sev-(i)yor-sun

Sev-mi-yor-sun

Sev-(i)yor-musum?

Sev-mi-yor-musum?

Sev-(i)yor

Sev-mi-yor

Sev-(i)yor-mu?

Sev-mi-yor-mu?

Sev-(i)yor-uz

Sev-mi-yor-uz

Sev-(i)yor-muyuz?

Sev-mi-yor-muyuz?

Sev-(i)yor-sunuz

Sev-mi-yor-sunuz

Sev-(i)yor-musunuz?

Sev-mi-yor-musunuz?

Sev-(i)yor-lar

Sev-mi-yor-lar

Sev-(i)yor-lar mı?

Sev-mi-yor-lar mı?

Yukarıdaki tabloda bir fiilin öğrenilen geçmiş zamanda olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru çekimleri verilmiştir. Yukarıdan aşağıda 1.2.3 tekil şahıs 1.2.3.çoğul şahıs şeklinde çekimlenmiştir.
Şahıs ekleri kip eklerinden sonra gelmektedir. Olumsuzluk eki kip eklerinden önce gelmektedir. Soru anlamlarında -mi soru edatı şahıs ekleriyle -3.çoğul hariç- birleşik yazılmıştır.

d. Gelecek Zaman

Fiilin daha sonra gerçekleşeceğini bildirir. Fiil tabanına –ecek, -acak getirilerek yapılır.

İşin gelecekte yapılacağını bildirir.
Fiilin yapılması konusunda kesinlik yoktur. Kesinlik anlamı bir zarfla sağlanır.

Yarın mutlaka köye gideceğim. (Zarf) Toplantı saat 14.30’da başlayacaktır.
“-dir” bildirme ekiyle birlikte kullanıldığında kesinlik anlamı katar. Yarınki maç saat 14:00’te yapılacaktır.

-acak, -ecek ekleri bazen yapım eki göreviyle kullanılır. Kırılacak eşyaları kutulara yerleştir. (Yapım eki)

Olumlu Çekimi

Olumsuz Çekimi

Olumlu+Soru Çekimi

Olumsuz +Soru Çekimi

Yaz-acak(ğ)-ım

Yaz-ma-(y) acak(ğ)-ım

Yaz-acak-mıyım?

Yaz-ma-(y) acak-mıyım?

Yaz-acak(ğ)-sın

Yaz-ma-(y) acak(ğ)-sın

Yaz-acak-mısın?

Yaz-ma-(y) acak-mısın?

Yaz-acak

Yaz-ma-(y) acak

Yaz-acak-mı?

Yaz-ma-(y) acak-mı?

Yaz-acak(ğ)-ız

Yaz-ma-(y) acak(ğ)-ız

Yaz-acak-mıyız?

Yaz-ma-(y) acak-mıyız?

Yaz-acak(ğ)-sınız

Yaz-ma-(y) acak(ğ)-sınız

Yaz-acak-mısınız?

Yaz-ma-(y) acak-mısınız?

Yaz-acak-lar

Yaz-ma-(y)acak-lar

Yaz-acak-lar-mı?

Yaz-ma-(y)acak-lar-mı?

Yukarıdaki tabloda bir fiilin öğrenilen geçmiş zamanda olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru çekimleri verilmiştir. Yukarıdan aşağıda 1.2.3 tekil şahıs 1.2.3.çoğul şahıs şeklinde çekimlenmiştir.
Şahıs ekleri kip eklerinden sonra gelmektedir. Olumsuzluk eki kip eklerinden önce gelmektedir. Soru anlamlarında -mi soru edatı şahıs ekleriyle -3.çoğul hariç- birleşik yazılmıştır.

e. Geniş Zaman

Fiilin her zaman yapıldığını veya yapılabileceğini bildirir. Fiil tabanına –( a-e-ı-i-u-ü)r eki getirilerek yapılır. Fiil kök veya gövdesine “-°r” eki getirilerek söz konusu olan işin vb. geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanların tümüne ait olduğunun, yani her zaman tekrarlandığı bildirir.

Geniş zamanın olumsuzu yapılırken –( ) r kullanılmaz. Yerine –me, -ma, -mez, -maz kullanılır.
Ata sözlerinde kullanıldıklarında her zaman geçerli olan gerçekleri anlatır. Su uyur, düşman uyumaz.

Bazı kullanımlarında alışkanlıkları bildirir. Her yemekten sonra bir fincan kahve içerim.

Birleşik isimler yapılır. Bilirkişi, yazarkasa, uyurgezer…

Bazen gelecekteki bir iş için kullanılır. Bu durumda olasılık bildirir.           Bu sene sınıfı geçer.

Soru biçiminde kullanıldığında “rica, yadırgama” anlamları görülür.
Bir dakika bakar mısınız? (Rica) Ben seninle aynı yerde oturur muyum? (Yadırgama)

Olumlu Çekimi

Olumsuz Çekimi

Olumlu+Soru Çekimi

Olumsuz +Soru Çekimi

Duy-ar-ım

Duy-ma-m

Duy-ar-mıyım?

Duy-maz-mıyım?

Duy-ar-sın

Duy-maz-sın

Duy-ar-mısın?

Duy-maz-mısın?

Duy-ar

Duy-maz

Duy-ar-mı?

Duy-maz-mı?

Duy-ar-ız

Duy-ma-(y)ız

Duy-ar-mıyız?

Duy-maz-mıyız?

Duy-ar-sınız

Duy-maz-sınız

Duy-ar-mısınız?

Duy-maz-mısınız?

Duy-ar-lar

Duy-maz-lar

Duy-ar-lar-mı?

Duy-maz-lar-mı?

Yukarıdaki tabloda bir fiilin öğrenilen geçmiş zamanda olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru çekimleri verilmiştir. Yukarıdan aşağıda 1.2.3 tekil şahıs 1.2.3.çoğul şahıs şeklinde çekimlenmiştir.
Şahıs ekleri kip eklerinden sonra gelmektedir. Olumsuzluk eki -me/-mez ekleriyle yapılır. Olumsuz soru yapıldığında bütün şahıs eklerinde -mez kullanılır.

2. DİLEK KİPLERİ

Dilek kipleri, fiillere dilek anlamı katan kiplerdir. Fiilin zamanını bildirmezler. Ama hepsinde de pek belirgin olmayan bir gelecek zaman anlamı vardır. Dilek kipleri dörde ayrılır:

a. Gereklilik Kipi

Eylemin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini bildirir. Fiil tabanına –meli, -malı ekleri getirilerek yapılır.
Belirtilen işin yapılması gerektiğini bildirir. “lâzım, gerek, icap eder” anlamlarını verir.

Bazı cümlelerde olasılık anlamıyla kullanılır. Geç kaldığına göre uyanamamış olmalı

Gereklilik kipini alan bir fiilden sonra –dir ek-fiili getirilirse, kesinlik anlamı oluşur. Başarılı olmak isteyenler çok çalışmalıdır.

 

Olumlu Çekimi

Olumsuz Çekimi

Olumlu+Soru Çekimi

Olumsuz +Soru Çekimi

koş-malı-(y)ım

koş-ma-malı-(y)ım

koş-malı-mıyım?

koş-ma-malı-mıyım?

koş-malı-sın

koş-ma-malı-sın

koş-malı-mısın?

koş-ma-malı-mısın?

koş-malı

koş-ma-malı

koş-malı-mı?

koş-ma-malı-mı?

koş-malı-(y)ız

koş-ma-malı-(y)ız

koş-malı-mıyız?

koş-ma-malı-mıyız?

koş-malı-sınız

koş-ma-malı-sınız

koş-malı-mısınız?

koş-ma-malı-mısınız?

koş-malı-lar

koş-ma-malı-lar

koş-malı-lar-mı?

koş-ma-malı-lar-mı?

Yukarıdaki tabloda bir fiilin gereklilik kipinin olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru çekimleri verilmiştir. Yukarıdan aşağıda 1.2.3 tekil şahıs 1.2.3.çoğul şahıs şeklinde çekimlenmiştir.
Şahıs ekleri kip eklerinden sonra gelmektedir. Olumsuzluk eki kip eklerinden önce gelmektedir. Soru anlamlarında -mi soru edatı şahıs ekleriyle -3.çoğul hariç- birleşik yazılmıştır.

b. İstek Kipi

Eylemin yapılması veya yapılmaması istendiği durumlarda kullanılır. Genellikle birinci tekil ve birinci çoğul şahıslarda kullanılır. Fiil tabanına –e, -a ekleri getirilerek yapılır.
İyi dilek sözleri istek kipiyle oluşturulmuştur. Rastgele, uğurlar ola, kolay gele…

Bazen soru amacıyla kullanılır. Beni görünce meraklı bakışlarla konuştu: “Hayrola!”

Bazı cümlelerde “öğüt, gereklilik ve emir” anlamları görülür. Çiçekleri koruyalım, derste gürültü etmeyelim.

Beddua amaçlı da kullanılabilir. Kurşunlara gelesin.

Olumlu Çekimi

Olumsuz Çekimi

Olumlu+ Soru Çekimi

Olumsuz +Soru Çekimi

Bak-a-(y)-ım

Bak-ma-(y)a-(y)-ım

Bak-a-(y)-ım-mı?

Bak-ma-(y)a-(y)-ım-mı?

Bak-a-sın

Bak-ma-(y)a-sın

koş-malı-mısın?

Bak-a

Bak-ma-(y)a

Bak-a-lım

Bak-ma-(y)a-lım

Bak-a-lım-mı?

Bak-ma-(y)a-lım-mı?

Bak-a-sınız

Bak-ma-(y)a-sınız

Bak-a-lar

Bak-ma-(y)a-lar

Yukarıdaki tabloda bir fiilin öğrenilen geçmiş zamanda olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru çekimleri verilmiştir. Yukarıdan aşağıda 1.2.3 tekil şahıs 1.2.3.çoğul şahıs şeklinde çekimlenmiştir.
Şahıs ekleri kip eklerinden sonra gelmektedir. Olumsuzluk eki kip eklerinden önce gelmektedir. Soru anlamlarında sadece 1.tekil ve 1.çoğuk şahıs eki çekimlenir.

c. Dilek-Şart Kipi

İşin, oluşun, hareketin gerçekleşmesi ,başka bir eylemin olması şartına bağlı olduğu durumlarda fiil tabanına –se, -sa ekleri getirilerek yapılır. Hem dilek hem de şart anlamı görülebilir.
–sa, -se ekini alan fiiller tekrarlanırsa,bu durumda “sadece” veya “en fazla” anlamları ortaya çıkar.
Bu soruyu çözse çözse Murat çözer. (Sadece) Bu defter gitse gitse iki ay gider. (En fazla)

Olumlu Çekimi

Olumsuz Çekimi

Olumlu+Soru Çekimi

Olumsuz +Soru Çekimi

Çöz-se-m

Çöz-me-se-m

Çöz-se-m -mi?

Çöz-me-se-m-mi?

Çöz-se-n

Çöz-me-se-n

Çöz-se-n -mi?

Çöz-me-se-n-mi?

Çöz-se

Çöz-me-se

Çöz-se- mi?

Çöz-me-se-mi?

Çöz-se-k

Çöz-me-se-k

Çöz-se-k -mi?

Çöz-me-se-k-mi?

Çöz-se-niz

Çöz-me-se-niz

Çöz-se-niz- mi?

Çöz-me-se-niz-mi?

Çöz-se-ler

Çöz-me-se-ler

Çöz-se-ler- mi?

Çöz-me-se-ler-mi?

Yukarıdaki tabloda bir fiilin şart kipinin olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru çekimleri verilmiştir. Yukarıdan aşağıda 1.2.3 tekil şahıs 1.2.3.çoğul şahıs şeklinde çekimlenmiştir.
Şahıs ekleri kip eklerinden sonra gelmektedir. Olumsuzluk eki kip eklerinden önce gelmektedir. Soru eki, şahıs eklerinden sonra gelir, ayrı yazılır.

d Emir Kipi:

Eylemin yapılmasını veya yapılmamasını başkasından isteme durumunda kullanılır.

Eki yoktur. Buna göre kök halindeki bütün fiiller, emir kipindedir. Üçüncü tekil ve çoğul kişilere göre, emir kipinde çekimlenmiş fiillere –sin eki getirilir.
Gel-, dur-, otur-, /gelsin, dursun, otursun/gelsinler, dursunlar, otursunlar
.
İnsan kendi kendine emir veremeyeceği için emir kipi 1.tekil ve 1.çoğul kişilerde kullanılmaz. Yani 1. şahısların çekimi yoktur. Fiilin yapılmasını emir biçiminde bildirir.

Olumlu Çekimi

Olumsuz Çekimi

Olumlu+Soru Çekimi

Olumsuz +Soru Çekimi

İzle-

İzle-me

İzle-sin

İzle-me-sin

İzle-sin-mi?

İzle-me-sin-mi?

İzle-yin

İzle-me-yin

İzle-sin-ler

İzle-me-sin-ler

İzle-sin-ler-mi?

İzle-me-sin-ler-mi?

Yukarıdaki tabloda bir fiilin emir kipinin olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru çekimleri verilmiştir. Yukarıdan aşağıda 1.2.3 tekil şahıs 1.2.3.çoğul şahıs şeklinde çekimlenmiştir.
Şahıs ekleri kip eklerinden sonra gelmektedir. Olumsuzluk eki kip eklerinden önce gelmektedir. Soru anlamlarında sadece 3.tekil ve 3.çoğul şahıslar çekimlenir.

 

Fiilde anlam iş oluş durum fiilleri kip ekleri haber dilek şart kipleri ders notu çalışma kağıdı testleri pdf indir 7.sınıf fiil çekimi şahıs şimdiki gelecek geçmiş geniş zaman istek şart gereklilik emir kipi TYT KPSS

 

Fiilde anlam özellikleri: İş, oluş ve durum fiilleri; haber bildirme kipleri: Gelecek zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman; dilek şart kipleri: Gereklilik kipi, istek kipi, şart kipi, emir kipi ve fiillerde kişi ekleriyle ilgili olarak hazırlanan ders notunu

İş(kılış) fiilleri, oluş fiilleri, durum fiilleri, fiillerde anlam özellikleri,

İş fiilleri, İş fiilleri örnekleri, İş fiilleri cümleleri, İş fiilleri test, İş fiilleri 3 5 10 örnek, iş fiillerine cümle cümleler

Oluş fiilleri, Oluş fiilleri örnekleri, Oluş fiilleri cümleleri, Oluş fiilleri test, Oluş fiilleri 3 5 10 örnek, oluş fiillerine cümle cümleler

Durum fiilleri, Durum fiilleri örnekleri, Durum fiilleri cümleleri, Durum fiilleri test, Durum fiilleri 3 5 10 örnek, durum fiillerine cümle cümleler

 

Fiiller kip ekleri dilek şart kipleri kip ekleri ders notu çalışma kağıdı testi 7.sınıf pdf indir çöz gereklilik istek şart emir kipi haber kipleri fiilde yapı anlam iş oluş durum TYT KPSS fiil çekimi şahıs fiilde yapı anlam kayması

 

Dilek şart kipleri: gereklilik kipi, istek kipi, şart kipi, emir kipiyle ilgili olarak hazırlanan ders notlarına, çalışma kağıtlarına, testlere, konu anlatımlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Dilek şart kipleri çalışma kağıdı 1’i indirmek için aşağıdaki (mavi) linki tıklayınız.

 

7.sınıf haber kipleri, 7.sınıf dilek şart kipleri: 7.sınıf gereklilik kipi, 7.sınıf istek kipi, 7.sınıf şart kipi, 7.sınıf emir kipi

7.sınıf haber kipleri ekleri, 7.sınıf dilek şart kipleri ekleri: 7.sınıf gereklilik kipi ekleri, 7.sınıf istek kipi ekleri, 7.sınıf şart kipi ekleri, 7.sınıf emir kipi ekleri

7.sınıf haber kipleri örnekleri, 7.sınıf dilek şart kipleri örnekleri: 7.sınıf gereklilik kipi örnekleri, 7.sınıf istek kipi örnekleri, 7.sınıf şart kipi örnekleri, 7.sınıf emir kipi örnekleri

Gereklilik kipi ekleri, örnekleri, cümleleri / İstek kipi ekleri, örnekleri, cümleleri/ Şart  kipi ekleri, örnekleri, cümleleri / Emir kipi ekleri, örnekleri, cümleleri

İstek kipi örnekleri, istek kipi ekleri, istek kipi nedir? İstek kipi ne demek? İstek kipi ekleri nelerdir? İstek kipi çekimi?

Emir kipi örnekleri, emir kipi ekleri, emir kipi nedir? Emir kipi ne demek? Emir kipi çekimli fiil midir? 

Fiil çekimi nedir? Fiil çeki nasıl yapılır? Fiil çekimi ne demek? Çekimli fiil nedir? Çekimli fiil nasıl bulunur?

Gereklilik kipi ekleri, görülen gereklilik kipi çekimi, gereklilik kipi cümleleri, fiilde gereklilik kipi, gereklilik kipi örnekleri, gereklilik kipi testi, gereklilik kipi ders notu, gereklilik kipi çalışma kağıdı, gereklilik kipi etkinlikleri pdf indir çöz

İstek kipi ekleri, görülen istek kipi çekimi, istek kipi cümleleri, fiilde istek kipi, istek kipi örnekleri, istek kipi testi, istek kipi ders notu, istek kipi çalışma kağıdı, istek kipi etkinlikleri pdf indir çöz

Şart kipi ekleri, görülen şart kipi çekimi, şart kipi cümleleri, fiilde şart kipi, şart kipi örnekleri, şart kipi testi, şart kipi ders notu, şart kipi çalışma kağıdı, şart kipi etkinlikleri pdf indir çöz

Emir kipi ekleri, görülen emir kipi çekimi, emir kipi cümleleri, fiilde emir kipi, emir kipi örnekleri, emir kipi testi, emir kipi ders notu, emir kipi çalışma kağıdı, emir kipi etkinlikleri pdf indir çöz

 

Gereklilik kipi 1.tekil şahıs çekimi, gereklilik kipi 2.tekil şahıs çekimi, gereklilik kipi 3.tekil şahıs çekimi, gereklilik kipi 1.çoğul şahıs çekimi, gereklilik kipi 2.çoğul şahıs çekimi, gereklilik kipi 3.çoğul şahıs çekimi

İstek kipi 1.tekil şahıs çekimi, istek kipi 2.tekil şahıs çekimi, istek kipi 3.tekil şahıs çekimi, istek kipi 1.çoğul şahıs çekimi, istek kipi 2.çoğul şahıs çekimi, istek kipi 3.çoğul şahıs çekimi

Şart kipi 1.tekil şahıs çekimi, şart kipi 2.tekil şahıs çekimi, şart kipi 3.tekil şahıs çekimi, şart kipi 1.çoğul şahıs çekimi, şart kipi 2.çoğul şahıs çekimi, şart kipi 3.çoğul şahıs çekimi

Emir kipi 1.tekil şahıs çekimi, emir kipi 2.tekil şahıs çekimi, emir kipi 3.tekil şahıs çekimi, emir kipi 1.çoğul şahıs çekimi, emir kipi 2.çoğul şahıs çekimi, emir kipi 3.çoğul şahıs çekimi

 

 

Haber kipleri:

Fiiller kip ekleri haber bildirme kipleri kip ekleri ders notu çalışma kağıdı testi 7.sınıf pdf indir çöz gelecek geniş geçmiş şimdiki zaman dilek şart fiilde yapı anlam iş oluş durum şahıs TYT KPSS fiil çekimi fiilde yapı anlam kayması

Haber (bildirme) kipleri: gelecek zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, duyulan geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman ile ilgili hazırlanan çalışma kağıtlarına, testlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Haber (Bildirme) kipleri çalışma kağıdı 1’i indirmek için aşağıdaki (mavi) linki tıklayınız.

 

Haber bildirme kipleri, gelecek zaman, geniş zaman, şimdiki zaman, duyulan geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman

7.sınıf haber bildirme kipleri, 7.sınıf gelecek zaman, 7.sınıf geniş zaman, 7.sınıf şimdiki zaman, 7.sınıf duyulan geçmiş zaman, 7.sınıf görülen geçmiş zaman

7.sınıf haber bildirme kipleri, 7.sınıf gelecek zaman ekleri, 7.sınıf geniş zaman ekleri, 7.sınıf şimdiki zaman ekleri, 7.sınıf duyulan geçmiş zaman ekleri, 7.sınıf görülen geçmiş zaman ekleri

Fiil çekimi nedir? Fiil çeki nasıl yapılır? Fiil çekimi ne demek? Çekimli fiil nedir? Çekimli fiil nasıl bulunur

 

Gelecek zaman ekleri, gelecek zaman çekimi, gelecek zaman cümleleri, fiilde gelecek zaman, gelecek zaman örnekleri, gelecek zaman testi, gelecek zaman ders notu, gelecek zaman çalışma kağıdı, gelecek zaman etkinlikleri pdf indir çöz

Şimdiki zaman ekleri, şimdiki zaman çekimi, şimdiki zaman cümleleri, fiilde şimdiki zaman, şimdiki zaman örnekleri, şimdiki zaman testi, şimdiki zaman ders notu, şimdiki zaman çalışma kağıdı, şimdiki zaman etkinlikleri pdf indir çöz

Geniş zaman ekleri, geniş zaman çekimi, geniş zaman cümleleri, fiilde geniş zaman, geniş zaman örnekleri, geniş zaman testi, geniş zaman ders notu, geniş zaman çalışma kağıdı, geniş zaman etkinlikleri pdf indir çöz

Duyulan geçmiş zaman ekleri, duyulan geçmiş zaman çekimi, duyulan geçmiş zaman cümleleri, fiilde duyulan geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman örnekleri, duyulan geçmiş zaman testi, duyulan geçmiş zaman ders notu, duyulan geçmiş zaman çalışma kağıdı, duyulan geçmiş zaman etkinlikleri pdf indir çöz

Görülen geçmiş zaman ekleri, görülen geçmiş zaman çekimi, görülen geçmiş zaman cümleleri, fiilde görülen geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman örnekleri, görülen geçmiş zaman testi, görülen geçmiş zaman ders notu, görülen geçmiş zaman çalışma kağıdı, görülen geçmiş zaman etkinlikleri pdf indir çöz

Fiillerde olumsuzluk eki fiillerde soru çeki fiillerde olumsuz soru çekimi fiillerde şahıs ekleri

Gelecek zaman 1.tekil şahıs çekimi, gelecek zaman 2.tekil şahıs çekimi, gelecek zaman 3.tekil şahıs çekimi, gelecek zaman 1.çoğul şahıs çekimi, gelecek zaman 2.çoğul şahıs çekimi, gelecek zaman 3.çoğul şahıs çekimi

Şimdiki zaman 1.tekil şahıs çekimi, şimdiki zaman 2.tekil şahıs çekimi, şimdiki zaman 3.tekil şahıs çekimi, şimdiki zaman 1.çoğul şahıs çekimi, şimdiki zaman 2.çoğul şahıs çekimi, şimdiki zaman 3.çoğul şahıs çekimi

Geniş zaman 1.tekil şahıs çekimi, geniş zaman 2.tekil şahıs çekimi, geniş zaman 3.tekil şahıs çekimi, geniş zaman 1.çoğul şahıs çekimi, geniş zaman 2.çoğul şahıs çekimi, geniş zaman 3.çoğul şahıs çekimi

Görülen geçmiş zaman 1.tekil şahıs çekimi, görülen geçmiş zaman 2.tekil şahıs çekimi, görülen geçmiş zaman 3.tekil şahıs çekimi, görülen geçmiş zaman 1.çoğul şahıs çekimi, görülen geçmiş zaman 2.çoğul şahıs çekimi, görülen geçmiş zaman 3.çoğul şahıs çekimi

Duyulan geçmiş zaman 1.tekil şahıs çekimi, duyulan geçmiş zaman 2.tekil şahıs çekimi, duyulan geçmiş zaman 3.tekil şahıs çekimi, duyulan geçmiş zaman 1.çoğul şahıs çekimi, duyulan geçmiş zaman 2.çoğul şahıs çekimi, duyulan geçmiş zaman 3.çoğul şahıs çekimi

 

Fiilde anlam iş oluş durum fiilleri kip ekleri haber dilek şart kipleri ders notu çalışma kağıdı testleri pdf indir 7.sınıf fiil çekimi şahıs şimdiki gelecek geçmiş geniş zaman istek şart gereklilik emir kipi TYT KPSS

Fiilde anlam özellikleri: İş, oluş ve durum fiilleri; haber bildirme kipleri: Gelecek zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman; dilek şart kipleri: Gereklilik kipi, istek kipi, şart kipi, emir kipi ve fiillerde kişi ekleriyle ilgili olarak hazırlanan ders notunu aşağıdaki (mavi) linkten indirebilirsiniz.

 

Fiilde Anlam ve Kip Ekleri Ders Notu

Fiillerle ilgili diğer dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

İş, oluş, durum fiilleri dokümanları linkleri:

 

 

 

 

İŞ,OLUŞ,DURUM FİİLLERİ- KİP VE ŞAHIS EKLERİ

 

A- Fiillerde Anlam-Hareket:

Fiilin temel anlamı harekettir. Hareketin anlam yönünden üç yönü vardır.

1. İş ve Kılış Fiilleri

Bir nesneyi olumlu olumsuz etkileyen, insanlar tarafından genellikle bilinçli olarak gerçekleştirilen fiillerdir.
Öznenin iradesiyle, bir nesne üzerinde gerçekleşen, öznenin nesneyi etkilediğini ve o nesnenin de etkilendiğini gösteren fiillerdir. Bu fiiller geçişlidir, yani nesne alarak kullanılırlar. Zaten bu bakımdan iş ve kılış bildirirler.

Eğer fiille sorduğumuz “ne, neyi, kimi?” sorularından birine cevap alabiliyorsak bu fiil, iş (kılış) fiilidir.

Taşımak, yazmak, açmak, anlatmak, görmek, bilmek, silmek, görmek, sormak, dikmek, atmak, almak, dinlemek, öğrenmek…

Bu akşam elli sayfa kitap okudum.

Onu çok seviyorum.
Konuyu nihayet anlamışlar.

Kaybolan çocuğu mahalleli bulmuş.

2. Durum Fiilleri

Öznenin süreklilik gösteren bir durumunu anlatan fiillerdir. Bu fiillerin bitmeleri için başka herhangi bir fiilin başlaması gerekir. Durum fiillerinde özne durağan hâldedir. Birçoğu, öznenin iradesi dışında gerçekleşir.
Bunlar genellikle geçişsizdir, yani çoğunlukla nesne almazlar.

Uyumak, uyanmak, ölmek, susmak, oturmak, yatmak, uzanmak, gülmek, uyanmak, çıkmak, gitmek, uzamak…

İki saat boyunca koşmuş.

Sınavı kazanamayınca ağladı.
Çocuklar gün boyu zıpladılar.

Fıkraya epey gülüştük.

3. Oluş Fiilleri

Bunlar da bir nitelik değişikliği, yani bir durumdan başka bir duruma geçildiğini veya geçilmekte olduğunu bildirirler.
Gerçekleşmelerinde öznenin doğrudan etkisi yoktur. Bu fiillere “doğa fiilleri” de denir.
Bu fiiller aslında gizli bir güç tarafından gerçekleştirilir. Bu fiillerin gerçekleşmesi irademize (isteğimize) bağlı değildir. Daha çok “kendiliğinden olma” söz konusudur. Geçişsizdirler.

Solmak, büyümek, bayatlamak, yeşermek, uzamak, yağmak, esmek, yeşermek, kızarmak, acıkmak, gürlemek…

Sonbaharda yapraklar sararır.

Demir parmaklıklar epey paslanmış.
Yemekler kaldıkça bayatlar.

Saçların çok uzamış.

B-Fiilde Zaman:

Fiiller bir yargıyı iletirken hareketin, oluşun, kılışın, durumun, işin gerçekleştiği ya da gerçekleşeceği zamanı da belirtirler.
Zaman, bu yüzden fiil çekiminde; yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını vb. haber veren soyut kavramdır.

1.Şimdiki Zaman
İçinde bulunulan zamandır.
Fiilin, içinde bulunulan zamanda gerçekleştiğini ya da gerçekleştirildiğini anlatır.

2. Geçmiş Zaman
Fiilin, içinde bulunulan zamandan önce gerçekleştiğini bildirir. Bilinen ve öğrenilen olmak üzere ikiye ayrılır.

a. Bilinen Geçmiş Zaman
Öznenin bizzat gördüğü veya yaşadığı fiilleri bildirir.

b. Öğrenilen Geçmiş Zaman
Öznenin görmediği, yaşamadığı, ancak başkasından duyarak anlattığı fiilleri bildirir.

3. Gelecek Zaman
Fiilin, içinde yaşanılan zamandan sonra gerçekleşeceğini, şimdilik tasarı hâlinde olduğunu bildirir.

4. Geniş Zaman
Eylemin, belirli aralıklarla sürekli yapıldığını bildirir. Burada esas olan sürekliliğin olmasıdır.

C. Fiilde Kişi

Fiildeki hareketi gerçekleştiren ya da o hareketin içinde bulunan varlığa fiildeki kişi denir.
Kişileri, çekimlenmiş, yani şahsa ve zamana bağlı olarak bir yargı bildiren fiillerin sonundaki ekler temsil eder.

Bu ekler, fiillere, zaman ve dilek kip eklerinden sonra gelir.
Yani önce fiillin zaman veya tasarı ifade eden bir çekimi yapılır, sonra onun hangi şahsa bağlı olduğunun belirtilmesi için şahıs ekleri getirilir.

Bu, Türkçe’nin sondan eklemeli bir dil oluşunun göstergesidir.
Fiillerde üç “kişi” vardır:

Birinci kişi(ler) anlatan, söyleyen, haber veren, konuşan, isteyen, soran(lar)…
İkinci kişi(ler) dinleyen, emir alan(lar)
Üçüncü kişi(ler) kendisinden bahsedilenler(ler)

Aşağıdaki tabloda kişi eklerinin fiillere ne şekilde ekleneceği gösterilmiştir:

Şahıslar

Bilinen Geçmiş

Zaman ve Şart Kipi İçin

Öğrenilen Geç­miş Zaman, Şimdiki Zaman ve Gereklilik Kipi İçin

İstek Kipi

Emir Kipi İçin

1. tekil kişi

-m

-im

-im

2. tekil kişi

-n

-sin

-sin

3. tekil kişi

-sin

1. çoğul kişi

-k

-iz

-lim

2. çoğul kişi

-niz

-siniz

-siniz

-in(iz)

3. çoğul kişi

-ler

-ler

-ler

-sinler

D. Fiilde Kip:

Fiiller, zaman ve anlam özelliklerine göre türlü ekler alarak değişik biçimlerde kullanılırlar. Bu kullanılış biçimlerinin her birine kip denir. Kip, fiillerin zaman, şahıs, tekillik ve çoğulluk bildiren şekilleridir. Bunların yanında olumsuzluk ve soru biçimleri de vardır, ama bu ikisi zaten var olan kiplerin olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru şeklinde kullanımlarıdır, o kadar.

Fiilin kök veya gövdesi, başka bir ifadeyle kelimenin (-mek, -mak) eklenebilen en büyük parçasıdır.

Okudum oku (mak)Kısacası, çekimli bir fiilden kip ve kişi ekleri atıldıktan sonra kalan iş, oluş veya hareket bildiren kısma fiil tabanı denir. Fiil tabanı basit (kök) veya yapım eki alarak türemiş (gövde) halinde olabilir.
Kelime                 Kök                     Gövde                     Taban
Sarardı               sarı                         sarı ar                sarar(mak)
Yaşıyorum         yaş                          yaş a                  yaşa (mak)
Çoğalmış            çok                         çok al                 çoğal (mak)

Fiiller kip yönünden ikiye ayrılır: Haber (bildirme) kipleri ve dilek (istek) kipleri

1. HABER (BİLDİRME) KİPLERİ

İşin, oluşun, hareketin gerçekleşme zamanını; işin yapıldığını, yapılacağını veya yapılmakta olduğunu haber verirler. Haber verdikleri zamanın adıyla anılırlar. Taşıdıkları bu zaman eklerine göre beşe ayrılır:

a. Bilinen (di’li) Geçmiş Zaman Kipi

Geçmişte yaşadığımız veya gördüğümüz fiilleri anlatmak için kullanılır. Fiil tabanına –di (–di , –du , –dü, –tı , –ti , –tu , –tü ) eki getirilerek yapılır. Bu yüzden di’li geçmiş zaman kipi de denir. Bu ek bilinen geçmiş zaman ifade eder.

 

Olumlu Çekimi

Olumsuz Çekimi

Olumlu+Soru Çekimi

Olumsuz +Soru Çekimi

Gel-di-m

Gel-me-di-m

Gel-di-m-mi?

Gel-me-di-m-mi?

Gel-di-n

Gel-me-di-n

Gel-di-n-mi?

Gel-me-di-n-mi?

Gel-di

Gel-me-di

Gel-di-mi?

Gel-me-di-mi?

Gel-di-k

Gel-me-di-k

Gel-di-k-mi?

Gel-me-di-k-mi?

Gel-di-niz

Gel-me-di-niz

Gel-di-niz-mi?

Gel-me-di-niz-mi?

Gel-di-ler

Gel-me-di-ler

Gel-di-ler-mi?

Gel-me-di-ler-mi?

Yukarıdaki tabloda bir fiilin öğrenilen geçmiş zamanda olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru çekimleri verilmiştir. Yukarıdan aşağıda 1.2.3 tekil şahıs 1.2.3.çoğul şahıs şeklinde çekimlenmiştir.

Şahıs ekleri kip eklerinden sonra gelmektedir. Olumsuzluk eki kip eklerinden önce gelmektedir.

b.Öğrenilen (miş’li) Geçmiş Zaman

Fiilin, önceden gerçekleştiğini bildirir. Ancak söyleyen fiilin yapıldığını görmemiş, başkasından duymuştur. Fiil tabanına –miş ( –mış, –muş, –müş) eki getirilerek yapılır.

Bu ek ve bu çekim, yapılan işin görülmediğini, duyulduğunu, öğrenildiğini ifade eder.

Olumlu Çekimi

Olumsuz Çekimi

Olumlu+Soru Çekimi

Olumsuz +Soru Çekimi

oku-muş-um

oku-ma-mış-ım

oku-muş-muyum?

oku-ma-mış-mıyım?

oku-muş-sun

oku-ma-mış-sın

oku-muş-musun?

oku-ma-mış-mısın?

oku-muş

oku-ma-mış

oku-muş-mu?

oku-ma-mış-mı?

oku-muş-uz

oku-ma-mış-ız

oku-muş-muyuz?

oku-ma-mış-mıyız?

oku-muş-sunuz

oku-ma-mış-sınız

oku-muş-musunuz?

oku-ma-mış-mısınız?

oku-muş-lar

oku-ma-mış-lar

oku-muş-lar mı?

oku-ma-mış-lar mı?

Yukarıdaki tabloda bir fiilin öğrenilen geçmiş zamanda olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru çekimleri verilmiştir. Yukarıdan aşağıda 1.2.3 tekil şahıs 1.2.3.çoğul şahıs şeklinde çekimlenmiştir

Şahıs ekleri kip eklerinden sonra gelmektedir. Olumsuzluk eki kip eklerinden önce gelmektedir.Soru anlamlarında -mi soru edatı şahıs ekleriyle -3.çoğul hariç- birleşik yazılmıştır.

c. Şimdiki Zaman

Fiilin şu an gerçekleşmekte olduğunu bildirir. Fiil tabanına –( ) yor eki getirilir. . Ünsüzle biten fiile “i” yardımcı ünlüsüyle birlikte; ünlüyle bitenlere tek başına getirilir:
( ) yor eki kendinden önceki geniş sesliyi (a, e) daraltır. Gör me yor um —-Görmüyorum.
Belirtilen işin, oluşun vb. içinde bulunulan zamanda yapılmakta olduğunu ifade eder.
Gidiyorum, gurbeti gönlümle duya duya,
Bu çekimden sonra “-dir” bildirme eki kullanılırsa olasılık anlamı katılmış olur:

O şimdi mışıl mışıl uyuyordur.
Bu ekin yerini “-mekte” ekleri alabilir:
Gördüğün gibi dinleniyoruz→dinlenmekteyiz.

Olumlu Çekimi

Olumsuz Çekimi

Olumlu+Soru Çekimi

Olumsuz +Soru Çekimi

Sev-(i)yor-um

Sev-mi-yor-um

Sev-(i)yor-muyum?

Sev-mi-yor-muyum?

Sev-(i)yor-sun

Sev-mi-yor-sun

Sev-(i)yor-musum?

Sev-mi-yor-musum?

Sev-(i)yor

Sev-mi-yor

Sev-(i)yor-mu?

Sev-mi-yor-mu?

Sev-(i)yor-uz

Sev-mi-yor-uz

Sev-(i)yor-muyuz?

Sev-mi-yor-muyuz?

Sev-(i)yor-sunuz

Sev-mi-yor-sunuz

Sev-(i)yor-musunuz?

Sev-mi-yor-musunuz?

Sev-(i)yor-lar

Sev-mi-yor-lar

Sev-(i)yor-lar mı?

Sev-mi-yor-lar mı?

Yukarıdaki tabloda bir fiilin öğrenilen geçmiş zamanda olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru çekimleri verilmiştir. Yukarıdan aşağıda 1.2.3 tekil şahıs 1.2.3.çoğul şahıs şeklinde çekimlenmiştir.
Şahıs ekleri kip eklerinden sonra gelmektedir. Olumsuzluk eki kip eklerinden önce gelmektedir. Soru anlamlarında -mi soru edatı şahıs ekleriyle -3.çoğul hariç- birleşik yazılmıştır.

d. Gelecek Zaman

Fiilin daha sonra gerçekleşeceğini bildirir. Fiil tabanına –ecek, -acak getirilerek yapılır.

İşin gelecekte yapılacağını bildirir.
Fiilin yapılması konusunda kesinlik yoktur. Kesinlik anlamı bir zarfla sağlanır.

Yarın mutlaka köye gideceğim. (Zarf) Toplantı saat 14.30’da başlayacaktır.
“-dir” bildirme ekiyle birlikte kullanıldığında kesinlik anlamı katar. Yarınki maç saat 14:00’te yapılacaktır.

-acak, -ecek ekleri bazen yapım eki göreviyle kullanılır. Kırılacak eşyaları kutulara yerleştir. (Yapım eki)

Olumlu Çekimi

Olumsuz Çekimi

Olumlu+Soru Çekimi

Olumsuz +Soru Çekimi

Yaz-acak(ğ)-ım

Yaz-ma-(y) acak(ğ)-ım

Yaz-acak-mıyım?

Yaz-ma-(y) acak-mıyım?

Yaz-acak(ğ)-sın

Yaz-ma-(y) acak(ğ)-sın

Yaz-acak-mısın?

Yaz-ma-(y) acak-mısın?

Yaz-acak

Yaz-ma-(y) acak

Yaz-acak-mı?

Yaz-ma-(y) acak-mı?

Yaz-acak(ğ)-ız

Yaz-ma-(y) acak(ğ)-ız

Yaz-acak-mıyız?

Yaz-ma-(y) acak-mıyız?

Yaz-acak(ğ)-sınız

Yaz-ma-(y) acak(ğ)-sınız

Yaz-acak-mısınız?

Yaz-ma-(y) acak-mısınız?

Yaz-acak-lar

Yaz-ma-(y)acak-lar

Yaz-acak-lar-mı?

Yaz-ma-(y)acak-lar-mı?

Yukarıdaki tabloda bir fiilin öğrenilen geçmiş zamanda olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru çekimleri verilmiştir. Yukarıdan aşağıda 1.2.3 tekil şahıs 1.2.3.çoğul şahıs şeklinde çekimlenmiştir.
Şahıs ekleri kip eklerinden sonra gelmektedir. Olumsuzluk eki kip eklerinden önce gelmektedir. Soru anlamlarında -mi soru edatı şahıs ekleriyle -3.çoğul hariç- birleşik yazılmıştır.

e. Geniş Zaman

Fiilin her zaman yapıldığını veya yapılabileceğini bildirir. Fiil tabanına –( a-e-ı-i-u-ü)r eki getirilerek yapılır. Fiil kök veya gövdesine “-°r” eki getirilerek söz konusu olan işin vb. geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanların tümüne ait olduğunun, yani her zaman tekrarlandığı bildirir.

Geniş zamanın olumsuzu yapılırken –( ) r kullanılmaz. Yerine –me, -ma, -mez, -maz kullanılır.
Ata sözlerinde kullanıldıklarında her zaman geçerli olan gerçekleri anlatır. Su uyur, düşman uyumaz.

Bazı kullanımlarında alışkanlıkları bildirir. Her yemekten sonra bir fincan kahve içerim.

Birleşik isimler yapılır. Bilirkişi, yazarkasa, uyurgezer…

Bazen gelecekteki bir iş için kullanılır. Bu durumda olasılık bildirir.           Bu sene sınıfı geçer.

Soru biçiminde kullanıldığında “rica, yadırgama” anlamları görülür.
Bir dakika bakar mısınız? (Rica) Ben seninle aynı yerde oturur muyum? (Yadırgama)

Olumlu Çekimi

Olumsuz Çekimi

Olumlu+Soru Çekimi

Olumsuz +Soru Çekimi

Duy-ar-ım

Duy-ma-m

Duy-ar-mıyım?

Duy-maz-mıyım?

Duy-ar-sın

Duy-maz-sın

Duy-ar-mısın?

Duy-maz-mısın?

Duy-ar

Duy-maz

Duy-ar-mı?

Duy-maz-mı?

Duy-ar-ız

Duy-ma-(y)ız

Duy-ar-mıyız?

Duy-maz-mıyız?

Duy-ar-sınız

Duy-maz-sınız

Duy-ar-mısınız?

Duy-maz-mısınız?

Duy-ar-lar

Duy-maz-lar

Duy-ar-lar-mı?

Duy-maz-lar-mı?

Yukarıdaki tabloda bir fiilin öğrenilen geçmiş zamanda olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru çekimleri verilmiştir. Yukarıdan aşağıda 1.2.3 tekil şahıs 1.2.3.çoğul şahıs şeklinde çekimlenmiştir.
Şahıs ekleri kip eklerinden sonra gelmektedir. Olumsuzluk eki -me/-mez ekleriyle yapılır. Olumsuz soru yapıldığında bütün şahıs eklerinde -mez kullanılır.

2. DİLEK KİPLERİ

Dilek kipleri, fiillere dilek anlamı katan kiplerdir. Fiilin zamanını bildirmezler. Ama hepsinde de pek belirgin olmayan bir gelecek zaman anlamı vardır. Dilek kipleri dörde ayrılır:

a. Gereklilik Kipi

Eylemin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini bildirir. Fiil tabanına –meli, -malı ekleri getirilerek yapılır.
Belirtilen işin yapılması gerektiğini bildirir. “lâzım, gerek, icap eder” anlamlarını verir.

Bazı cümlelerde olasılık anlamıyla kullanılır. Geç kaldığına göre uyanamamış olmalı

Gereklilik kipini alan bir fiilden sonra –dir ek-fiili getirilirse, kesinlik anlamı oluşur. Başarılı olmak isteyenler çok çalışmalıdır.

 

Olumlu Çekimi

Olumsuz Çekimi

Olumlu+Soru Çekimi

Olumsuz +Soru Çekimi

koş-malı-(y)ım

koş-ma-malı-(y)ım

koş-malı-mıyım?

koş-ma-malı-mıyım?

koş-malı-sın

koş-ma-malı-sın

koş-malı-mısın?

koş-ma-malı-mısın?

koş-malı

koş-ma-malı

koş-malı-mı?

koş-ma-malı-mı?

koş-malı-(y)ız

koş-ma-malı-(y)ız

koş-malı-mıyız?

koş-ma-malı-mıyız?

koş-malı-sınız

koş-ma-malı-sınız

koş-malı-mısınız?

koş-ma-malı-mısınız?

koş-malı-lar

koş-ma-malı-lar

koş-malı-lar-mı?

koş-ma-malı-lar-mı?

Yukarıdaki tabloda bir fiilin gereklilik kipinin olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru çekimleri verilmiştir. Yukarıdan aşağıda 1.2.3 tekil şahıs 1.2.3.çoğul şahıs şeklinde çekimlenmiştir.
Şahıs ekleri kip eklerinden sonra gelmektedir. Olumsuzluk eki kip eklerinden önce gelmektedir. Soru anlamlarında -mi soru edatı şahıs ekleriyle -3.çoğul hariç- birleşik yazılmıştır.

b. İstek Kipi

Eylemin yapılması veya yapılmaması istendiği durumlarda kullanılır. Genellikle birinci tekil ve birinci çoğul şahıslarda kullanılır. Fiil tabanına –e, -a ekleri getirilerek yapılır.
İyi dilek sözleri istek kipiyle oluşturulmuştur. Rastgele, uğurlar ola, kolay gele…

Bazen soru amacıyla kullanılır. Beni görünce meraklı bakışlarla konuştu: “Hayrola!”

Bazı cümlelerde “öğüt, gereklilik ve emir” anlamları görülür. Çiçekleri koruyalım, derste gürültü etmeyelim.

Beddua amaçlı da kullanılabilir. Kurşunlara gelesin.

Olumlu Çekimi

Olumsuz Çekimi

Olumlu+ Soru Çekimi

Olumsuz +Soru Çekimi

Bak-a-(y)-ım

Bak-ma-(y)a-(y)-ım

Bak-a-(y)-ım-mı?

Bak-ma-(y)a-(y)-ım-mı?

Bak-a-sın

Bak-ma-(y)a-sın

koş-malı-mısın?

Bak-a

Bak-ma-(y)a

Bak-a-lım

Bak-ma-(y)a-lım

Bak-a-lım-mı?

Bak-ma-(y)a-lım-mı?

Bak-a-sınız

Bak-ma-(y)a-sınız

Bak-a-lar

Bak-ma-(y)a-lar

Yukarıdaki tabloda bir fiilin öğrenilen geçmiş zamanda olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru çekimleri verilmiştir. Yukarıdan aşağıda 1.2.3 tekil şahıs 1.2.3.çoğul şahıs şeklinde çekimlenmiştir.
Şahıs ekleri kip eklerinden sonra gelmektedir. Olumsuzluk eki kip eklerinden önce gelmektedir. Soru anlamlarında sadece 1.tekil ve 1.çoğuk şahıs eki çekimlenir.

c. Dilek-Şart Kipi

İşin, oluşun, hareketin gerçekleşmesi ,başka bir eylemin olması şartına bağlı olduğu durumlarda fiil tabanına –se, -sa ekleri getirilerek yapılır. Hem dilek hem de şart anlamı görülebilir.
–sa, -se ekini alan fiiller tekrarlanırsa,bu durumda “sadece” veya “en fazla” anlamları ortaya çıkar.
Bu soruyu çözse çözse Murat çözer. (Sadece) Bu defter gitse gitse iki ay gider. (En fazla)

Olumlu Çekimi

Olumsuz Çekimi

Olumlu+Soru Çekimi

Olumsuz +Soru Çekimi

Çöz-se-m

Çöz-me-se-m

Çöz-se-m -mi?

Çöz-me-se-m-mi?

Çöz-se-n

Çöz-me-se-n

Çöz-se-n -mi?

Çöz-me-se-n-mi?

Çöz-se

Çöz-me-se

Çöz-se- mi?

Çöz-me-se-mi?

Çöz-se-k

Çöz-me-se-k

Çöz-se-k -mi?

Çöz-me-se-k-mi?

Çöz-se-niz

Çöz-me-se-niz

Çöz-se-niz- mi?

Çöz-me-se-niz-mi?

Çöz-se-ler

Çöz-me-se-ler

Çöz-se-ler- mi?

Çöz-me-se-ler-mi?

Yukarıdaki tabloda bir fiilin şart kipinin olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru çekimleri verilmiştir. Yukarıdan aşağıda 1.2.3 tekil şahıs 1.2.3.çoğul şahıs şeklinde çekimlenmiştir.
Şahıs ekleri kip eklerinden sonra gelmektedir. Olumsuzluk eki kip eklerinden önce gelmektedir. Soru eki, şahıs eklerinden sonra gelir, ayrı yazılır.

d Emir Kipi:

Eylemin yapılmasını veya yapılmamasını başkasından isteme durumunda kullanılır.

Eki yoktur. Buna göre kök halindeki bütün fiiller, emir kipindedir. Üçüncü tekil ve çoğul kişilere göre, emir kipinde çekimlenmiş fiillere –sin eki getirilir.
Gel-, dur-, otur-, /gelsin, dursun, otursun/gelsinler, dursunlar, otursunlar
.
İnsan kendi kendine emir veremeyeceği için emir kipi 1.tekil ve 1.çoğul kişilerde kullanılmaz. Yani 1. şahısların çekimi yoktur. Fiilin yapılmasını emir biçiminde bildirir.

Olumlu Çekimi

Olumsuz Çekimi

Olumlu+Soru Çekimi

Olumsuz +Soru Çekimi

İzle-

İzle-me

İzle-sin

İzle-me-sin

İzle-sin-mi?

İzle-me-sin-mi?

İzle-yin

İzle-me-yin

İzle-sin-ler

İzle-me-sin-ler

İzle-sin-ler-mi?

İzle-me-sin-ler-mi?

Yukarıdaki tabloda bir fiilin emir kipinin olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru çekimleri verilmiştir. Yukarıdan aşağıda 1.2.3 tekil şahıs 1.2.3.çoğul şahıs şeklinde çekimlenmiştir.
Şahıs ekleri kip eklerinden sonra gelmektedir. Olumsuzluk eki kip eklerinden önce gelmektedir. Soru anlamlarında sadece 3.tekil ve 3.çoğul şahıslar çekimlenir.

 

Fiilde anlam iş oluş durum fiilleri kip ekleri haber dilek şart kipleri ders notu çalışma kağıdı testleri pdf indir 7.sınıf fiil çekimi şahıs şimdiki gelecek geçmiş geniş zaman istek şart gereklilik emir kipi TYT KPSS

 

Fiilde anlam özellikleri: İş, oluş ve durum fiilleri; haber bildirme kipleri: Gelecek zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman; dilek şart kipleri: Gereklilik kipi, istek kipi, şart kipi, emir kipi ve fiillerde kişi ekleriyle ilgili olarak hazırlanan ders notunu

İş(kılış) fiilleri, oluş fiilleri, durum fiilleri, fiillerde anlam özellikleri,

İş fiilleri, İş fiilleri örnekleri, İş fiilleri cümleleri, İş fiilleri test, İş fiilleri 3 5 10 örnek, iş fiillerine cümle cümleler

Oluş fiilleri, Oluş fiilleri örnekleri, Oluş fiilleri cümleleri, Oluş fiilleri test, Oluş fiilleri 3 5 10 örnek, oluş fiillerine cümle cümleler

Durum fiilleri, Durum fiilleri örnekleri, Durum fiilleri cümleleri, Durum fiilleri test, Durum fiilleri 3 5 10 örnek, durum fiillerine cümle cümleler

 

Fiiller kip ekleri dilek şart kipleri kip ekleri ders notu çalışma kağıdı testi 7.sınıf pdf indir çöz gereklilik istek şart emir kipi haber kipleri fiilde yapı anlam iş oluş durum TYT KPSS fiil çekimi şahıs fiilde yapı anlam kayması

 

Dilek şart kipleri: gereklilik kipi, istek kipi, şart kipi, emir kipiyle ilgili olarak hazırlanan ders notlarına, çalışma kağıtlarına, testlere, konu anlatımlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Dilek şart kipleri çalışma kağıdı 1’i indirmek için aşağıdaki (mavi) linki tıklayınız.

 

7.sınıf haber kipleri, 7.sınıf dilek şart kipleri: 7.sınıf gereklilik kipi, 7.sınıf istek kipi, 7.sınıf şart kipi, 7.sınıf emir kipi

7.sınıf haber kipleri ekleri, 7.sınıf dilek şart kipleri ekleri: 7.sınıf gereklilik kipi ekleri, 7.sınıf istek kipi ekleri, 7.sınıf şart kipi ekleri, 7.sınıf emir kipi ekleri

7.sınıf haber kipleri örnekleri, 7.sınıf dilek şart kipleri örnekleri: 7.sınıf gereklilik kipi örnekleri, 7.sınıf istek kipi örnekleri, 7.sınıf şart kipi örnekleri, 7.sınıf emir kipi örnekleri

Gereklilik kipi ekleri, örnekleri, cümleleri / İstek kipi ekleri, örnekleri, cümleleri/ Şart  kipi ekleri, örnekleri, cümleleri / Emir kipi ekleri, örnekleri, cümleleri

İstek kipi örnekleri, istek kipi ekleri, istek kipi nedir? İstek kipi ne demek? İstek kipi ekleri nelerdir? İstek kipi çekimi?

Emir kipi örnekleri, emir kipi ekleri, emir kipi nedir? Emir kipi ne demek? Emir kipi çekimli fiil midir? 

Fiil çekimi nedir? Fiil çeki nasıl yapılır? Fiil çekimi ne demek? Çekimli fiil nedir? Çekimli fiil nasıl bulunur?

Gereklilik kipi ekleri, görülen gereklilik kipi çekimi, gereklilik kipi cümleleri, fiilde gereklilik kipi, gereklilik kipi örnekleri, gereklilik kipi testi, gereklilik kipi ders notu, gereklilik kipi çalışma kağıdı, gereklilik kipi etkinlikleri pdf indir çöz

İstek kipi ekleri, görülen istek kipi çekimi, istek kipi cümleleri, fiilde istek kipi, istek kipi örnekleri, istek kipi testi, istek kipi ders notu, istek kipi çalışma kağıdı, istek kipi etkinlikleri pdf indir çöz

Şart kipi ekleri, görülen şart kipi çekimi, şart kipi cümleleri, fiilde şart kipi, şart kipi örnekleri, şart kipi testi, şart kipi ders notu, şart kipi çalışma kağıdı, şart kipi etkinlikleri pdf indir çöz

Emir kipi ekleri, görülen emir kipi çekimi, emir kipi cümleleri, fiilde emir kipi, emir kipi örnekleri, emir kipi testi, emir kipi ders notu, emir kipi çalışma kağıdı, emir kipi etkinlikleri pdf indir çöz

 

Gereklilik kipi 1.tekil şahıs çekimi, gereklilik kipi 2.tekil şahıs çekimi, gereklilik kipi 3.tekil şahıs çekimi, gereklilik kipi 1.çoğul şahıs çekimi, gereklilik kipi 2.çoğul şahıs çekimi, gereklilik kipi 3.çoğul şahıs çekimi

İstek kipi 1.tekil şahıs çekimi, istek kipi 2.tekil şahıs çekimi, istek kipi 3.tekil şahıs çekimi, istek kipi 1.çoğul şahıs çekimi, istek kipi 2.çoğul şahıs çekimi, istek kipi 3.çoğul şahıs çekimi

Şart kipi 1.tekil şahıs çekimi, şart kipi 2.tekil şahıs çekimi, şart kipi 3.tekil şahıs çekimi, şart kipi 1.çoğul şahıs çekimi, şart kipi 2.çoğul şahıs çekimi, şart kipi 3.çoğul şahıs çekimi

Emir kipi 1.tekil şahıs çekimi, emir kipi 2.tekil şahıs çekimi, emir kipi 3.tekil şahıs çekimi, emir kipi 1.çoğul şahıs çekimi, emir kipi 2.çoğul şahıs çekimi, emir kipi 3.çoğul şahıs çekimi

 

 

Haber kipleri:

Fiiller kip ekleri haber bildirme kipleri kip ekleri ders notu çalışma kağıdı testi 7.sınıf pdf indir çöz gelecek geniş geçmiş şimdiki zaman dilek şart fiilde yapı anlam iş oluş durum şahıs TYT KPSS fiil çekimi fiilde yapı anlam kayması

Haber (bildirme) kipleri: gelecek zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, duyulan geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman ile ilgili hazırlanan çalışma kağıtlarına, testlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Haber (Bildirme) kipleri çalışma kağıdı 1’i indirmek için aşağıdaki (mavi) linki tıklayınız.

 

Haber bildirme kipleri, gelecek zaman, geniş zaman, şimdiki zaman, duyulan geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman

7.sınıf haber bildirme kipleri, 7.sınıf gelecek zaman, 7.sınıf geniş zaman, 7.sınıf şimdiki zaman, 7.sınıf duyulan geçmiş zaman, 7.sınıf görülen geçmiş zaman

7.sınıf haber bildirme kipleri, 7.sınıf gelecek zaman ekleri, 7.sınıf geniş zaman ekleri, 7.sınıf şimdiki zaman ekleri, 7.sınıf duyulan geçmiş zaman ekleri, 7.sınıf görülen geçmiş zaman ekleri

Fiil çekimi nedir? Fiil çeki nasıl yapılır? Fiil çekimi ne demek? Çekimli fiil nedir? Çekimli fiil nasıl bulunur

 

Gelecek zaman ekleri, gelecek zaman çekimi, gelecek zaman cümleleri, fiilde gelecek zaman, gelecek zaman örnekleri, gelecek zaman testi, gelecek zaman ders notu, gelecek zaman çalışma kağıdı, gelecek zaman etkinlikleri pdf indir çöz

Şimdiki zaman ekleri, şimdiki zaman çekimi, şimdiki zaman cümleleri, fiilde şimdiki zaman, şimdiki zaman örnekleri, şimdiki zaman testi, şimdiki zaman ders notu, şimdiki zaman çalışma kağıdı, şimdiki zaman etkinlikleri pdf indir çöz

Geniş zaman ekleri, geniş zaman çekimi, geniş zaman cümleleri, fiilde geniş zaman, geniş zaman örnekleri, geniş zaman testi, geniş zaman ders notu, geniş zaman çalışma kağıdı, geniş zaman etkinlikleri pdf indir çöz

Duyulan geçmiş zaman ekleri, duyulan geçmiş zaman çekimi, duyulan geçmiş zaman cümleleri, fiilde duyulan geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman örnekleri, duyulan geçmiş zaman testi, duyulan geçmiş zaman ders notu, duyulan geçmiş zaman çalışma kağıdı, duyulan geçmiş zaman etkinlikleri pdf indir çöz

Görülen geçmiş zaman ekleri, görülen geçmiş zaman çekimi, görülen geçmiş zaman cümleleri, fiilde görülen geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman örnekleri, görülen geçmiş zaman testi, görülen geçmiş zaman ders notu, görülen geçmiş zaman çalışma kağıdı, görülen geçmiş zaman etkinlikleri pdf indir çöz

Fiillerde olumsuzluk eki fiillerde soru çeki fiillerde olumsuz soru çekimi fiillerde şahıs ekleri

Gelecek zaman 1.tekil şahıs çekimi, gelecek zaman 2.tekil şahıs çekimi, gelecek zaman 3.tekil şahıs çekimi, gelecek zaman 1.çoğul şahıs çekimi, gelecek zaman 2.çoğul şahıs çekimi, gelecek zaman 3.çoğul şahıs çekimi

Şimdiki zaman 1.tekil şahıs çekimi, şimdiki zaman 2.tekil şahıs çekimi, şimdiki zaman 3.tekil şahıs çekimi, şimdiki zaman 1.çoğul şahıs çekimi, şimdiki zaman 2.çoğul şahıs çekimi, şimdiki zaman 3.çoğul şahıs çekimi

Geniş zaman 1.tekil şahıs çekimi, geniş zaman 2.tekil şahıs çekimi, geniş zaman 3.tekil şahıs çekimi, geniş zaman 1.çoğul şahıs çekimi, geniş zaman 2.çoğul şahıs çekimi, geniş zaman 3.çoğul şahıs çekimi

Görülen geçmiş zaman 1.tekil şahıs çekimi, görülen geçmiş zaman 2.tekil şahıs çekimi, görülen geçmiş zaman 3.tekil şahıs çekimi, görülen geçmiş zaman 1.çoğul şahıs çekimi, görülen geçmiş zaman 2.çoğul şahıs çekimi, görülen geçmiş zaman 3.çoğul şahıs çekimi

Duyulan geçmiş zaman 1.tekil şahıs çekimi, duyulan geçmiş zaman 2.tekil şahıs çekimi, duyulan geçmiş zaman 3.tekil şahıs çekimi, duyulan geçmiş zaman 1.çoğul şahıs çekimi, duyulan geçmiş zaman 2.çoğul şahıs çekimi, duyulan geçmiş zaman 3.çoğul şahıs çekimi

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu