6.Sınıf Ders NotlarıYeni Ders Notu

Zamirler Ders Notu

Zamir (adıl) özellikleri, zamir türleri, zamir örnekleri, şahıs kişi zamirleri ve örnekleri, işaret zamiri ve özellikleri, belgisiz zamir ve özellikleri, soru zamiri ve özellikleri, ilgi zamiri ve özellikleri, iyelik zamiri ve özellikleri, dönüşlülük zamiri ve özellikleri, sözcük durumundaki zamirler, ek durumundaki zamirlerle ilgili tüm dokümanlara ulaşabilirsiniz.

Zamirler, zamir türleri: şahıs zamirleri, dönüşlük zamirleri, işaret zamirleri, belgisiz zamirler, soru zamirleri, ilgi zamirleri, iyelik zamirleri, zamirlerle ilgili ders notları için aşağıdaki (mavi) linki tıklayınız.

Zamirler Ders Notu(İndir)

 

Zamirlerle ilgili olarak hazırlanan diğer dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Zamirler Ders Notu Linki:

Zamir (Adıl) Ders Notu     

 

Zamirler Çalışma Kağıtları Linkleri:

Zamirler Çalışma Kağıdı-1

Zamirler Çalışma Kağıdı-2

Zamirler Çalışma Kağıdı-3

 

Zamirler Konu Testleri Linleri:

Zamirler Konu Testi-1       

Zamirler Konu Testi-2       

Zamirler Konu Testi-3       

 

 

 

ZAMİRLER-ADILLAR DERS NOTU

İsmin yerini geçici olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle bazı eklere zamir denir.
İsim kökenli oldukları için ismin aldıkları tüm ekleri alırlar.

Zamirlerin Özellikleri

1. İsim soyludur.
2. Bir ya da birden fazla ismin yerini tutarlar. Onları öğrenmek için de kullanılırlar.
3. Anlamdan çok görev yönü ağır basar.
4. İsimlerin yerini geçici olarak tutarlar.
5. İsim çekim eklerini (hâl, iyelik, çoğul ekleri) –genellikle– alabilirler.
6. Tekil ve çoğul şekilleri vardır.
7. Dolayısıyla cümlede isim gibi kullanılabilirler.
8. Cümlede tek başlarına görev üstlenebilirler.
9. Birçok sıfat, zamir olarak da kullanılabilir.

A. Sözcük Hâlindeki Zamirler
1. Kişi Zamirleri
2. Dönüşlük Zamirleri
3. İşaret Zamirleri
4. Soru Zamirleri
5. Belgisiz Zamirler

B. Ek Hâlindeki Zamirler
1. İyelik Zamirleri
2. İlgi Zamirleri

A) SÖZCÜK BİÇİMİNDEKİ ZAMİRLER

1.Kişi (Şahıs) Zamirleri

İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlere kişi zamirleri denir. Kişi zamirlerinin sayısı altıdır. Ben, sen, o, biz, siz, onlar.

Bu zamirler hâl eklerini, iyelik eklerini, çoğul eklerini alır. Beni, bende, sizler, benim…

Ben-sen-o: Tekil şahıs zamirleri ; Biz-siz-onlar: Çoğul şahıs zamirleri
Tamlayan eki (ilgi hâl eki)ni alabilirler; iyelik eklerini almazlar.
Bu durumda şahıs zamirleri tamlamalarda ancak tamlayan olarak kullanılabilirler.

Bu tamlamalarda sonradan tamlayan düşebilir. Çünkü tamlanandaki iyelik ekleri zaten şahıs anlamı taşımaktadır.

“Ben” zamirinin tamlayan ve tamlanan eki –im’dir. Benim hayatım.
Benim kalemim, senin defterin, onun çantası, bizim okulumuz, sizin sınıfınız, onların bahçeleri, bizlerin kaygısı, sizlerin iyiliği…

2-Dönüşlülük zamiri

Şahısları pekiştirerek bildiren ve fiildeki işin, özne tarafından bizzat yapıldığını ya da yapana dönüşünü bildiren zamirdir. Şahıs zamiri olarak da bilinir. Dönüşlülük zamiri “kendi”dir.

Örnek:
Bu kitabı ben okudum.
Bu kitabı ben kendim okudum.
Bu zamir diğer zamirlerden farklı olarak bütün iyelik eklerini alabilir. İyelik eklerini üzerine hâl ekleri getirilebilir.
Kendi-m-de Kendi-n-den Kendi-si-n-i Kendi-miz-in Kendi-niz-le Kendi-leri-n-ce
İyelik eki almadan tamlayan olabilir. Bu durumda belirtili isim tamlaması sayılır:
Kendi odam Kendi arkadaşın Kendi kardeşi
Kendi paramız Kendi okulunuz Kendi hayalleri
Özneyle (isim veya zamir) birlikte, pekiştirme görevinde (bizzat anlamında) kullanılır.
Bu işi biz kendimiz yaptık. Siz kendiniz böyle yaptınız.

3. İşaret zamirleri

İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir.
İyelik eki almazlar; diğer isim hâl eklerini alabilirler. Dolayısıyla isim tamlamalarında ancak tamlayan olabilirler.
bundaki, burada, onlarla, şundan, ötekiler… bunun rengi, buranın havası, onların evi, ötekinin evi…
Başlıca işaret zamirleri şunlardır:
“bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, bura, şura, ora, burası, şurası, orası, böylesi, şöylesi, öylesi…”

Örnek Cümleler:
Bu, bana nenemden kaldı.

O dün kapıya bırakılmış.
Şunlar kim getirdi?

Şu senin değil mi?
Bunlar en sevdiğim kitaplarımdır.

Bunu kim yaptı?
Şunda ne olduğunu söyle.

Benim kitabım o değil.
Bunlar ablamlara ait.

Şunlar da sizin olsun.
Onlar kime kaldı?

Ötekini bana ver.
Beriki sende kalsın.

Bura bana pek yabancı gelmedi.
Şura nasıl?

Ora daha iyi.
Burası da fena değil.

Şurası yakın sayılır.
Orası çok uzak.

Böylesi, insanı rahatsız eder.
Şöylesi de doğru olmaz ki.

Öylelerinden her zaman kaçarım.

Not:
“bu, şu, o, öteki, beriki, böylesi, şöylesi, öylesi” kelimeleri çeşitli görevlerde kullanılır:

bu: işaret zamiri → Bunu biliyor musun?
işaret sıfatı → Bu bilgiyi nereden aldın?

şu: işaret zamiri → Şunu görmüştüm.
işaret sıfatı → Şu eşyaları taşıyalım.

o: şahıs zamiri → O bu akşam geç gelecek.
işaret zamiri → O benim elmam.
işaret sıfatı → O elma benim.

Aşağıdaki kelimeler de hem işaret zamiri hem de sıfat olarak kullanılabilir.

Öteki Ötekini bana ver. : İşaret Zamiri
Öteki kitabı ver. :İşaret Sıfatı
Beriki Beriki sende kalsın : İşaret Zamiri.
Beriki kaset sende kalsın :İşaret Sıfatı
Böylesi , insanı rahatsız eder. : İşaret Zamiri
Böylesi davranışlar. :İşaret Sıfatı
Şöylesi Şöylesi de doğru olmaz ki. : İşaret Zamiri
Şöylesi bir tarzla yapmak. :İşaret Sıfatı
Öylesi Öylesinden her zaman kaçarım : İşaret Zamiri
Öylesi insanlardan uzak dur. :İşaret Sıfatı

Bu kelimelerin sıfat mı zamir mi olduklarını anlamak için şu soruları sorarız:
─İsmin yerini mi tutuyorlar, yoksa ismi niteliyor ya da belirtiyorlar mı?
─Zamirler ismin yerini tutar; sıfatlar isimle birlikte kullanılır.
─Tekilleri ve çoğulları var mı?
─Sıfatların çoğulları yoktur; zamirlerinse vardır.
─Hâl eklerini alıyorlar mı?
─Sıfatlar hâl ekleri almaz, zamirler alır.

4.Belgisiz Zamirler:

İsimlerin yerini belli belirsiz, kesin olmayacak şekilde tutan zamirlerdir. Hangi varlığın yerini tuttukları açıkça belli değildir. Bunlara belirsizlik adılı da denir.

Belgisiz zamirlerin en çok kullanılanları şunlardır: Bazısı , biri , birçoğu , birisi , çoğu , başkası , pek çoğu , her biri , diğeri , birkaçı, hiçbiri,hiçbirisi , kimse , hepsi , kimi , böylesi , birtakımı , herhangi biri , öbürü , ötekisi , kimi , kimisi , topu , bütünü , tümü , başkaları , filân , falan , öylesi , şöylesi , herkes , öteki , beriki , birazı , insan , adam , şey , her şey ,hepimiz , kimler …

Örnek Cümleler:
Birisi şöyler der, diğeri başka bir şey der, öteki bambaşka bir şey…
Herkes böyle düşünmez.

Kimse senin gibi olamaz zaten.
Çarşıdan ne kadar öteberi aldın?

Birkaçı dün de gelmişti.
Bazıları bu sabah gelmeyi düşündüler.

Biri yer biri bakar; kıyamet ondan kopar.

5.Soru Zamirleri

Soru sorarak adların yerine geçen eklerdir. Soru yoluyla varlık ve adların yerini tutarlar. Bu sözcüklerin yanıtı yine bir zamir ya da isimdir. Bütün adıllar gibi ad soylu sözcüklerin bütün özelliklerini taşırlar. Hem tamlayan hem de tamlanan olurlar. İyelik ve ad durumu eklerini alabilirler. Çoğul eklerini alabilirler.

En çok kullanılan soru adılları şunlardır :
Kim , kimi , kimin , kime , kimde , kimden ,ne , neyin , neye ,neden , nesi ,kaçı , kaçıncısı , kaçıncıdan , kaçıncı , kaça , kaçta , kaçtan , kaçıncıya , hangisi , hangisine , hangisinde , hangisinden , hangileri , hanginiz , ne kadar , neyi , nerede …

Yanında ne getirdin?

Bunları sana kim anlattı?
Annem sana ne dedi?

Bu çocuk da kim?
Bu saate kadar nerede kaldın.

Şimdi nereye gidiyoruz?
Soruların kaçını çözmüş?

Hanginiz ödev yapmadı?

Soru zamirleri cümleye soru anlamı katar, ama bazı durumlarda soru cümlesi yapmaz.

Kimin geldiğini bilemem.
Hangisini istediğini anlamadım.

Soru zamirleri isim tamlamasında tamlayan da tamlanan da olabilir.
Öğrencilerin kaçı geldi?
Tamlayan Tamlanan
Kimin yanında bozuk para var?
Bu da neyin nesi?

“Kim” kelimesi her zaman soru zamiridir. Diğer soru kelimelerinin çoğu cümlede kullanılışlarına göre zamir, sıfat veya zarf olabilir.
Pazardan ne aldın ? Baban ne gün gelecek? Ne bakıyorsun tuhaf tuhaf?
                Zamir                      Sıfat                        Zarf

“Kaça” kelimesi ismin yerini tutarsa soru zamiridir. Aynı kelime “kaç lira ödeyerek” anlamına gelirse soru zarfı olur.

Saat kaça geldi? (Zamir),
Bu elbiseyi kaça aldın? (Zarf)

B) EK BİÇİMİNDEKİ ZAMİRLER

1.İyelik Zamirleri:

İsimlerin sonuna gelerek, o isimlerin kime ve neye ait olduğunu bildiren iyelik ekleri, aynı zamanda iyelik zamiri olarak da adlandırılır.
kitab-ım, kitab-ın, kitab-ı, kitab-ımız, kitab-ınız, kitap-ları
masa-m, masa-n, masa-s-ı, masa-mız, masa-nız masa-ları
su-y-um, su-y-un, su-y-u, su-y-umuz, su-y-unuz, su-ları
ne-y-im, ne-y-in, ne-y-i/ne-s-i, ne-y-imiz, ne-y-iniz, ne-leri
İyelik zamirleri şunlardır:

1. tekil – m 1. çoğul – miz 2. tekil – n 2. çoğul – niz 3. tekil – ı 3. çoğul – ları
Kısacası, isim tamlamalarının tamlananlarında bulunan eklere iyelik zamiri denmektedir. İyelik ekleri aynı zamanda iyelik zamiridir.

2. İlgi Zamirleri:

Tamlayan halindeki isimlerle, aynı haldeki zamirlerin sonunda bulunan ve onlarla ilgili bir ismin yerini tutan –ki ekine ilgi zamiri denir. Eklendiği sözcüğe bitişik yazılır.

YALIN TAMLAYAN HALİNDE İLGİ ZAMİRİ
Özel İsim : Elif Elif’in Elif’inki
Şahıs zamiri : Ben Benim Benimki
İşaret zamiri : Bu Bunun Bununki
İsim : Ev Evin Evinki
İlgi zamiri her zaman insanlar için kullanılmaz. Cansız varlıklar için de kullanılır.
Kamyonun lastiği : Kamyonunki

Zamir (adıl) özellikleri, zamir türleri, zamir örnekleri, şahıs kişi zamirleri ve örnekleri, işaret zamiri ve özellikleri, belgisiz zamir ve özellikleri, soru zamiri ve özellikleri, ilgi zamiri ve özellikleri, iyelik zamiri ve özellikleri, dönüşlülük zamiri ve özellikleri, sözcük durumundaki zamirler, ek durumundaki zamirlerle ilgili tüm dokümanlara ulaşabilirsiniz.

6.sınıf zamirler, 6.sınıf zamir ve özellikleri, 6.sınıf zamir örnekleri, 6.sınıf şahıs zamirleri, 6.sınıf kişi zamirleri, 6.sınıf işaret zamirleri,  6.sınıf belgisi zamir, 6.sınıf iyelik zamirleri, 6.sınıf ilgi zamirleri, 6.sınıf soru zamirleri,  6.sınıf dönüşlülük zamirleri, zamirler çıkmış sorular,  bursluluk sınavı soruları,

Zamir nedir? Zamirin özellikleri nelerdir? Cümlede zamir bulma, nasıl zamir bulunur?  Kişi şahıs zamirleri nelerdir? İşaret zamirleri nelerdir? Soru zamirleri nelerdir? Belgisi zamirler nelerdir? İyelik zamirleri nelerdir? İlgi zamirleri nelerdir? Dönüşlülük zamirleri nelerdir? TYT AYT KPSS DGS

Adıllar, adıl özellikleri, adıl türleri, adıl bulma,

Zamirlerle ilgili olarak hazırlanan diğer dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Kişi zamirleri: Ben, sen, o, biz, siz, onlar

İşaret zamirleri: Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya, şuraya, burası, şurası, orası, öteki…

Belgisiz zamirler: Bazıları, biri, hepsi, herkes, kimse, birçoğu, birkaçı, çoğu…

Soru zamirleri: Kim, ne, kimi, neyi, hangisi, kaçı, kaçıncısı, nereye, nerede, nereden…

İlgi Zamiri: -ki

İyelik Zamirleri:

  1. tekil şahıs iyelik eki → -(i)m
    2. tekil şahıs iyelik eki → -(i)n
    3. tekil şahıs iyelik eki → -ı, -i, -u, -ü, -(s)ı, -(s)i, -(s)u, -(s)ü
  2. çoğul şahıs iyelik eki → -(ı)mız, -(i)miz, -(u)muz, -(ü)müz
    2. çoğul şahıs iyelik eki → -(ı)nız, -(i)niz, -(u)nuz, -(ü)nüz
    3. çoğul şahıs iyelik eki → -ları, leri

6.sınıf zamirler, 6.sınıf zamir ve özellikleri, 6.sınıf zamir örnekleri, 6.sınıf şahıs zamirleri, 6.sınıf kişi zamirleri, 6.sınıf işaret zamirleri,  6.sınıf belgisi zamir, 6.sınıf iyelik zamirleri, 6.sınıf ilgi zamirleri, 6.sınıf soru zamirleri,  6.sınıf dönüşlülük zamirleri, zamirler çıkmış sorular,  bursluluk sınavı soruları,

Zamir (adıl) özellikleri, zamir türleri, zamir örnekleri, şahıs kişi zamirleri ve örnekleri, işaret zamiri ve özellikleri, belgisiz zamir ve özellikleri, soru zamiri ve özellikleri, ilgi zamiri ve özellikleri, iyelik zamiri ve özellikleri, dönüşlülük zamiri ve özellikleri, sözcük durumundaki zamirler, ek durumundaki zamirler,

Zamir nedir? Zamirin özellikleri nelerdir? Cümlede zamir bulma, nasıl zamir bulunur?  Kişi şahıs zamirleri nelerdir? İşaret zamirleri nelerdir? Soru zamirleri nelerdir? Belgisi zamirler nelerdir? İyelik zamirleri nelerdir? İlgi zamirleri nelerdir? Dönüşlülük zamirleri nelerdir? TYT AYT KPSS DGS

Adıllar, adıl özellikleri, adıl türleri, adıl bulma,

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu